Současná COVID opatření v České republice - LOCKDOWN

Platná od středy 28. října 2020.

Pozor, tato stránka již není aktuální, není v mých silách ji neustále měnit :-)
Jaká jsou nařízení v boji proti Covidu, co se v této těžké době nemůže? Jak moc nás tato opatření omezují a co vše je zakázáno? Shrnuto v jednoduchém a rychlém přehledu zde na webu. Buďme odpovědní a k sobě navzájem ohleduplní. Čím více lidí bude ignorovat tato opatření na krátkou dobu, tím delší dobu budeme bojovat s opatřeními možná ještě horšími. Detailnější a kompletní znění najdete na koronavirus.mzcr.cz

Zákaz nočního vycházení mezi 21:00 a 5:00

 • Výjimky:
  • Cesty do práce či k výkonu podnikání či výkonu povolání
  • Činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, MHD, služeb pro lidi včetně zásobování a rozvážek.
  • Neodkladné cesty nutné z důvodu ochrany zdraví, života, majetku.
  • Venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.

Omezení volného pohybu lidí přes den, od 5:00 do 21:00

 • Výjimky:
  • Cesty do práce, na nákupy, ke svému bydlišti, za rodinou, k lékaři, na úřad, zkrátka cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb pro sebe, pro rodinu, pro blízké nebo ipro jiné osoby (dobrovolníci, pomoc sousedovi, atp.)
  • Výkony povolání nebo činnosti sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, MHD, veterina, služny pro lidi včetně zásobování a rozvážek.
  • Cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam.
  • Cesty do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich.
  • Cesty za účelem vycestování z České republiky.
  • Účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob,
  • Návštěvy hřbitova.

Na veřejných místěch společně maximálně 2 osoby

 • Výjimky:
  • Členové domácnosti.
  • Zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, podnikatelé podnikající společně.
  • Osoby, které tak konají kvůli povinnosti dané zákonem, kde je nezbytné konat ve vyšším počtu osob.
  • Děti, žáci a studenti při poskytování vzdělávání ve školách či čkolských zařízení (nejspíš je to myšleno tam, kde nejsou zavřené, např. školky).
 • Je třeba dodržovat rozestupy 2 metry od cizích osob.

Zákaz pití alkoholických nápojů na veřejnosti


Zakrytá ústa a nos aneb povinné nošení roušek

 • Ve všech vnitřních prostorech (mimo domácnosti a některých případů v zaměstnání, viz níže)
 • Venku ve městech a obcích v místech, kde nelze dodržet rozestupy 2 metry (od ostatních osob s výjimou rodiny)
 • V prostředcích veřejné dopravy včetně zastávek a nástupišť, taxi
 • V obchodech, zdravotnických a sociálních zařízení, na úřadech.
 • Výjimky:
  • V zaměstnání, pokud je zaměstnanec na jednom místě a je dodržen dvoumetrový odstup.
  • V zaměstnání, kde se pracuje za výrazně ztížených podmínek (vedro)
  • U dětí a učitelů v mateřské škole
  • U dětí do 2 let v MHD

Zavřené školy

 • Uzavřené základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy
 • Výjimky:
  • mateřské školy / školky (ty jsou otevřené),
  • školy se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • studenti účastníci se klinické a praktické výuky a praxe ve zdravotnických oborech,
  • osoby vykonávající pedagogickou praxi ve školkách, základních nebo středních školách.
  • zkoušky na vysokých školách max 10 osob.
 • Zavřené školy přechází na distanční výuku.
 • Na ZUŠ zrušeny i individuální výuky “jeden na jednoho”.
 • Údajně jsou vyčleněny školy, kam mohou chodit děti pracovníků ze zdravotnictví.
 • Podzimní prázdniny jsou prodloužené na celý týden, od 26.10. do 1.11.

Lockdown, uzavření maloobchodu a služeb

 • Zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách. Včetně tržišť.
 • Výjimky:
  • velkoobchody
  • prodejny potravin a základního sortimentu, drogerie, lékárny, čerpací stanice
  • V nákupních centrech otevřeny pouze výše uvedené prodejny.

Omezená otevírací doba obchodů, které jsou ještě povolené

 • Zakázán nedělní prodej.
 • V jiné dny otevírací doba nejdříve od 5:00, zavírat nejpozději ve 20:00
 • Výjimky:
  • Benzínky, lékárny, zdravotnické potřeby, prodejny na letištích a železničních stanicích, nádražích.
  • Prodejny stravovacích služeb s výdejním okénkem či rozvozem.
  • Činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
  • V neděli povolen prodej pietního zboží

Zavřené kulturní a sportovní akce, kroužky, aktivity

 • Zakázaná jsou kulturní představení, poutě, kongresy, veletrhy, vnitřní sportoviště (bazény, posilovny), zologické zahrady, muzea, hrady a zámky, galerie, kasina.
 • Zakázané jsou i různé volnočasové kroužky, například skaut.

Zákaz pití alkoholu na veřejnosti


Omezené otevírací doby

 • Úřady max dva dny v týdny a pouze na 5 hodin
 • Úřady max dva dny v týdny a pouze na 5 hodin
 • Výdejní okénka restaurací max 6:00-20:00

Zákaz návštěv v některých zařízeních

 • Zákaz návštěv v nemocnicích v Praze (od 18.9., i jiné nemocnice vyhlašují zákazy návštěv dle situace)
 • Zákaz návštěv v domovech pro seniory (není, myslím, dáno vládou, ale sledujte vaše zařízení - vyhlašují zákazy návštěv dle situace)NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Aktuální CoVid omezení

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.