České tituly

Akademické a akademicko-vědecké tituly

Titul pochází z latinského slova titulus, tedy česky hodnost. Akademický titul se píše vždy před jménem, naproti tomu vědecké tituly se píší vždy za jménem (Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka).

Zkratka titulu Titul Uvádíme
před/za
jménem
Bc. Bakalář Před
BcA. Bakalář umění Před
CSc. Kandidát věd (dříve) Za
DiS. Diplomovaný specialista (neakademický) Za
Dr. Doktor (dříve) Před
DrSc. Doktor věd (dříve) Za
DSc. Doktor věd Za
ICDr. Doktor kanonického (církevního) práva (dříve) Před
Ing. Inženýr Před
Ing. arch. Inženýr architekt Před
JUDr. Doktor práv Před
MDDr. Doktor zubní medicíny Před
MgA. Magistr umění Před
Mgr. Magistr Před
MSDr. Doktor zubní medicíny (dříve) Před
MUDr. Doktor všeobecného lékařství Před
MVDr. Doktor veterinární medicíny Před
PaedDr. Doktor pedagogiky (dříve) Před
Ph.D. Doktor filozofie Za
PharmDr. Doktor farmacie Před
PhDr. Doktor filozofie (dříve Ph. Dr.) Před
PhMr. Magistr farmacie (dříve) Před
RCDr. Doktor obchodních/ekonomických věd (dříve) Před
RTDr. Doktor technických věd (dříve) Před
RNDr. Doktor přírodních věd Před
RSDr. Doktor sociálně-politických věd (dříve) Před
ThDr. Doktor teologie (prý jiný titul než Th.D.) Před
Th.D. Doktor teologie (prý jiný titul než ThDr.) Za
ThLic. Licenciát teologie Před


Zdroj: Wikipedia, Jaknapsat.cz, 2009


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.