Čtverec

Pravidelný čtyřúhelník, se čtyřmi shodnými stranami i vnitřními úhly. Lze jej považovat za zvláštní případ obdélníku nebo kosočtverce.

Čtverec. Zdroj: Wikipedia.org

Značení čtverce

a strany čtverce (všechny stejně dlouhé)
u úhlopříčka čtverce
r1 poloměr kružnice opsané (vnější)
r2 poloměr kružnice vepsané (vnitřní)
S obsah čtverce (a2)
o obvod čtverce (součet všech stran - jsou shodné, takže 4*a)

Vlastnosti čtverce

  • Všechny strany jsou shodné, protilehlé strany jsou vždy rovnoběžné.
  • Všechny vnitřní úhly jsou pravoúhlé.
  • Střed kružnice vepsané, opsané a střed úhlopříčky jsou ve stejném bodě.
  • Známe-li obvod obdélníku, pak největší jeho obsah (ze všech možných variant) tvoří právě čtverec.
  • Známe-li obsah obdélníku, pak nejmenší jeho obvod (ze všech možných variant) tvoří rovněž čtverec.

Obsah (plocha) a obvod čtverce

obvod o = 4*a

obsah S = a2

délka úhlopříčky u = a*√2

poloměr kružnice opsané (vnější) r1 = u/2

poloměr kružnice vepsané (vnitřní) r2 = a/2Zdroj: Wikipedia.org, 2014

Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.