Průměrné platy podle profese zaměstnání

Údaje pochází z ISPV, kde najdete i detailnější informace stejně jako podrobnější informace o metodice. Tabulka platů zahrnuje ekonomické subjekty, které odměňují platem (do roku 2010 byla platová sféra označována jako nepodnikatelská, zatímco mzdová sféra jako podnikatelská.


Průměrné mzdy (podnikatelská sféra)
Průměrné platy (nepodnikatelská sféra)


Platy v 1. pololetí 2018

Níže uvedené výsledky zahrnují více než 10 000 ekonomických subjektů, které zahrnují přes půl milionu zaměstnanců. Ekonomické subjekty jsou definovány automatizovaným rozpočovým informačním systémem ARIS, spravovaným Ministerstvem financí. Jde zejména o tři odvětví národního hospodářství: veřejná správa, vzdělávání, zdravotní a sociální péče.

Měsíční plat podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO

Medián platu: když seřadíme platy zaměstnanců od nejmenší po největší, medián platu je přesně uprostřed. Polovina tedy vydělává méně a druhá více.
Průměr platu: platy všech zaměstnanců dělené jejich počtem, průměrný plat zkreslují výrazně vyšší platy některých lidí (např. 10% nejlépe hodnocených zaměstnanců má často až 3x vyšší plat než medián platu)

Chcete-li najít své zaměstnání, zkuste jednoduše vyhledávat prohlížečem (Ctrl+F)

Podskupina / kategorie zaměstnání CZ-ISCOpočet zam.hrubý plat mediánhrubý plat top 10%hrubý plat průměr
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách584752828 Kč69444 Kč54492 Kč
   01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách206363931 Kč78008 Kč65748 Kč
   01103 Nižší důstojníci v ozbrojených silách 375147995 Kč55797 Kč47858 Kč
0210 Poddůstojníci v ozbrojených silách826529199 Kč35626 Kč30166 Kč
0310 Zaměstnanci v ozbrojených silách (kr.generálů,důstojníků,poddůstojníků)917838159 Kč45060 Kč35571 Kč
   03101 Praporčíci v ozbrojených silách 680440074 Kč46070 Kč40799 Kč
1112 Nejvyšší státní úředníci241461173 Kč107864 Kč69201 Kč
   11121 Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci28750340 Kč64847 Kč51638 Kč
   11123 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů238100406 Kč148747 Kč103407 Kč
   11124 Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany74105221 Kč154310 Kč102046 Kč
   11125 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)167460591 Kč90635 Kč65663 Kč
   11127 Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů6551472 Kč107816 Kč62297 Kč
1113 Představitelé samosprávy9352166 Kč67920 Kč51251 Kč
1114 Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací6356760 Kč99222 Kč57881 Kč
1120 Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací)96462150 Kč96582 Kč64330 Kč
   11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 44666574 Kč102604 Kč71478 Kč
   11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí 34058679 Kč93255 Kč59578 Kč
   11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí 17154659 Kč72296 Kč55555 Kč
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)131851378 Kč86742 Kč57309 Kč
   12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)25766105 Kč105283 Kč71416 Kč
   12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb)75947963 Kč78745 Kč52970 Kč
   12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu16657615 Kč87748 Kč60567 Kč
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů71844068 Kč75574 Kč50593 Kč
   12121 Personální náměstci (ředitelé)4382594 Kč132082 Kč87176 Kč
   12122 Řídící pracovníci v oblasti personální 19156017 Kč86849 Kč59317 Kč
   12123 Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti43141209 Kč51766 Kč43179 Kč
1219 Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností 229653747 Kč85736 Kč57484 Kč
   12191 Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)11863983 Kč99677 Kč66602 Kč
   12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací 66051937 Kč86841 Kč57084 Kč
   12193 Řídící pracovníci v oblasti úklidu5232434 Kč44434 Kč31747 Kč
   12194 Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic6260004 Kč90531 Kč64094 Kč
   12196 Řídící pracovníci v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje43859825 Kč90677 Kč63644 Kč
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 17050031 Kč81381 Kč54748 Kč
   12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu8053027 Kč75820 Kč53319 Kč
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností 10452724 Kč94143 Kč56669 Kč
   12222 Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností 8754849 Kč97385 Kč61587 Kč
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje20263344 Kč102841 Kč66986 Kč
   12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj4174752 Kč117818 Kč78492 Kč
   12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje5668595 Kč111131 Kč70108 Kč
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí 55556717 Kč89349 Kč59866 Kč
   13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví17654520 Kč74474 Kč56934 Kč
   13113 Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti4041628 Kč56401 Kč44037 Kč
   13115 Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí31558989 Kč92836 Kč63014 Kč
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě4945136 Kč71994 Kč49157 Kč
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví17044730 Kč64799 Kč46643 Kč
   13233 Řídící pracovníci stavebního provozu3833445 Kč50984 Kč38376 Kč
   13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví5947841 Kč57495 Kč48092 Kč
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech30847748 Kč85012 Kč52262 Kč
   13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu4036747 Kč89719 Kč46604 Kč
   13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy20950030 Kč87281 Kč55773 Kč
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií40360222 Kč91992 Kč62232 Kč
   13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT3865816 Kč105312 Kč67400 Kč
   13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností26255609 Kč89750 Kč59959 Kč
   13303 Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností5864771 Kč87918 Kč68126 Kč
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti346840438 Kč50218 Kč41174 Kč
   13411 Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kr.žáků se spec. vzděl. potřeb.)239139618 Kč49217 Kč40334 Kč
   13413 Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy31344128 Kč58013 Kč44439 Kč
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví120367798 Kč132076 Kč78870 Kč
   13421 Náměstci pro zdravotní péči10681434 Kč133002 Kč83579 Kč
   13422 Primáři v oblasti zdravotnictví378110023 Kč165678 Kč115348 Kč
   13423 Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví3668855 Kč103335 Kč72307 Kč
   13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví43652911 Kč73852 Kč56155 Kč
   13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kr.hlavních, vrchních sester)6549877 Kč86622 Kč54613 Kč
1343 Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory46241509 Kč61017 Kč44274 Kč
   13431 Náměstci v oblasti péče o seniory16541120 Kč61017 Kč43890 Kč
   13434 Vrchní sestry v oblasti péče o seniory5241836 Kč52705 Kč43498 Kč
1344 Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory)90547949 Kč74433 Kč52513 Kč
   13441 Řídící pracovníci v oblasti důchodových, nemocenských, sociálních a jiných dávek59045500 Kč75306 Kč51845 Kč
   13442 Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory)27855944 Kč69408 Kč54150 Kč
   13443 Řídící pracovníci ambulantních a terénních sociálních služeb (kr. péče o seniory)3748117 Kč70423 Kč50856 Kč
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání909150676 Kč67376 Kč52449 Kč
   13451 Řídící pracovníci na základních školách555450143 Kč65213 Kč51569 Kč
   13452 Řídící pracovníci na středních školách180853450 Kč72981 Kč55305 Kč
   13455 Řídící pracovníci na vysokých školách26949529 Kč68852 Kč52619 Kč
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech255864109 Kč93263 Kč65859 Kč
   13491 Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech27643967 Kč64692 Kč46931 Kč
   13492 Řídící pracovníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany162667882 Kč94384 Kč67892 Kč
   13494 Řídící pracovníci v právní oblasti21373167 Kč103299 Kč76458 Kč
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb5947166 Kč62288 Kč45126 Kč
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb23433225 Kč47311 Kč34519 Kč
   14122 Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních)4231604 Kč45755 Kč34052 Kč
   14125 Řídící pracovníci ve školních jídelnách17434048 Kč47356 Kč34889 Kč
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy38443150 Kč67343 Kč46105 Kč
   14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi10842462 Kč79355 Kč47471 Kč
   14313 Řídící pracovníci v oblasti sportu5047859 Kč67716 Kč48965 Kč
1439 Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb29351757 Kč74852 Kč52719 Kč
2111 Fyzici a astronomové17942732 Kč61668 Kč43674 Kč
   21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech8637275 Kč55836 Kč39375 Kč
   21113 Radiologičtí fyzici7250800 Kč65049 Kč51514 Kč
2112 Meteorologové12437991 Kč49672 Kč38790 Kč
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)32736485 Kč56921 Kč38988 Kč
   21134 Fyzikální chemici, chemici analytici16138702 Kč53220 Kč38833 Kč
2114 Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci25240230 Kč64397 Kč43997 Kč
   21141 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech11850330 Kč71590 Kč53957 Kč
   21144 Hydrologové10033195 Kč45790 Kč34838 Kč
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky53442297 Kč58076 Kč44261 Kč
   21202 Specialisté v oblasti statistiky 52642297 Kč57941 Kč44149 Kč
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté118439128 Kč59569 Kč41745 Kč
   21311 Biologové22042120 Kč61903 Kč44626 Kč
   21312 Genetici5450128 Kč85133 Kč54955 Kč
   21314 Botanici8529885 Kč37949 Kč30663 Kč
   21315 Zoologové12431016 Kč49066 Kč34051 Kč
   21316 Biochemici, biofyzici8444422 Kč65242 Kč47468 Kč
   21317 Farmakologové, toxikologové9844489 Kč69735 Kč48297 Kč
   21318 Specialisté v laboratorních metodách38639992 Kč57632 Kč41402 Kč
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství154736091 Kč46397 Kč37326 Kč
   21324 Specialisté v oblasti rybářství5241042 Kč60201 Kč41661 Kč
   21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti30831585 Kč43019 Kč33500 Kč
   21326 Specialisté v oblasti vodohospodářství14635143 Kč51833 Kč38147 Kč
2133 Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)171435381 Kč47212 Kč36434 Kč
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech111740153 Kč58171 Kč42514 Kč
   21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby4638087 Kč48186 Kč37424 Kč
   21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)19840872 Kč57972 Kč42975 Kč
   21413 Specialisté v oblasti logistiky6246459 Kč52801 Kč46737 Kč
   21414 Specialisté v oblasti dopravy45435272 Kč52020 Kč38117 Kč
   21415 Specialisté v oblasti krizového řízení20846587 Kč67299 Kč48724 Kč
   21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)11843587 Kč70560 Kč48606 Kč
2142 Stavební inženýři65737925 Kč50830 Kč39427 Kč
   21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic37239189 Kč52202 Kč40495 Kč
   21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality5933681 Kč43096 Kč34588 Kč
2149 Inženýři v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)41038298 Kč53537 Kč40448 Kč
   21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech4237875 Kč54859 Kč41309 Kč
   21497 Inženýři bezpečnosti práce a ochrany zdraví5139998 Kč53990 Kč41837 Kč
   21498 Biomedicínští inženýři9140273 Kč58924 Kč41013 Kč
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 12336640 Kč49178 Kč38380 Kč
   21516 Inženýři elektrotechnici a energetici přístrojů, strojů a zařízení7134646 Kč45711 Kč36713 Kč
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)30440461 Kč50496 Kč40941 Kč
   21532 Inženýři projektanti, konstruktéři v oblasti elektronických komunikací6544502 Kč61276 Kč47008 Kč
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři4229780 Kč38896 Kč30575 Kč
2164 Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování64638130 Kč53610 Kč39722 Kč
2165 Kartografové a zeměměřiči28829927 Kč41085 Kč31772 Kč
2211 Praktičtí lékaři127160695 Kč88721 Kč62729 Kč
   22111 Praktičtí lékaři pro dospělé104461021 Kč91012 Kč63534 Kč
   22113 Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství)22758007 Kč76521 Kč59022 Kč
2212 Lékaři specialisté950576858 Kč120266 Kč80932 Kč
   22121 Lékaři v interních oborech174083334 Kč123480 Kč86614 Kč
   22122 Lékaři v chirurgických oborech105093662 Kč136233 Kč96155 Kč
   22123 Lékaři v gynekologii a porodnictví20484941 Kč135542 Kč91067 Kč
   22124 Lékaři v psychiatrických oborech38870238 Kč98515 Kč73125 Kč
   22125 Lékaři v pediatrii20280558 Kč127393 Kč87732 Kč
   22126 Lékaři v anesteziologických oborech306104206 Kč131157 Kč102576 Kč
   22127 Lékaři v radiologických oborech20283709 Kč125994 Kč90223 Kč
   22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)222253073 Kč78226 Kč55822 Kč
2221 Všeobecné sestry se specializací1172743613 Kč55136 Kč44354 Kč
   22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)251545131 Kč57759 Kč46590 Kč
   22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)276345595 Kč56705 Kč45956 Kč
   22213 Sestry pro perioperační péči59446821 Kč59628 Kč47208 Kč
   22214 Sestry pro pediatrii178941395 Kč50326 Kč41575 Kč
   22215 Sestry pro péči v interních oborech22740915 Kč52333 Kč41957 Kč
   22216 Sestry pro péči v chirurgických oborech19142398 Kč53544 Kč43797 Kč
   22217 Sestry pro péči v psychiatrických oborech91142954 Kč51302 Kč43005 Kč
2222 Porodní asistentky se specializací 48942204 Kč50413 Kč42183 Kč
   22221 Staniční sestry v oblasti porodní asistence10644921 Kč51320 Kč44800 Kč
   22222 Porodní asistentky pro intenzivní péči10740087 Kč49461 Kč40177 Kč
   22223 Porodní asistentky pro perioperační péči5041802 Kč56953 Kč42924 Kč
2250 Veterinární lékaři 55942281 Kč55697 Kč42410 Kč
2261 Zubní lékaři14258587 Kč99019 Kč64852 Kč
   22611 Zubní lékaři bez specializace7252046 Kč81640 Kč54498 Kč
2262 Farmaceuti54849607 Kč68341 Kč51725 Kč
   22621 Farmaceuti bez specializace22344236 Kč59595 Kč45865 Kč
   22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství14751914 Kč70761 Kč52715 Kč
   22623 Farmaceuti se specializací pro nemocniční lékárenství8057687 Kč80934 Kč62511 Kč
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví97440828 Kč57437 Kč41603 Kč
2264 Fyzioterapeuti specialisté79333394 Kč41549 Kč34235 Kč
   22641 Odborní fyzioterapeuti pro neurologii40832518 Kč38696 Kč32537 Kč
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy42831734 Kč39809 Kč32068 Kč
2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie12636736 Kč47146 Kč37762 Kč
   22661 Kliničtí logopedi3940448 Kč50223 Kč40724 Kč
   22662 Logopedi (kromě klinických logopedů)8735835 Kč45555 Kč36417 Kč
2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení53333339 Kč50314 Kč36605 Kč
   22691 Ergoterapeuti se specializací16730660 Kč37985 Kč31304 Kč
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách91536186 Kč49033 Kč38317 Kč
   23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách11741477 Kč54479 Kč42031 Kč
   23104 Odborní asistenti na vysokých školách6541433 Kč48194 Kč40907 Kč
   23105 Asistenti na vysokých školách8834241 Kč40076 Kč33400 Kč
   23107 Učitelé na vyšších odborných školách55334726 Kč42355 Kč35499 Kč
2320 Učitelé odbor. předmětů,praktického vyučování,lektoři (kr.žáků se spec.vzděl.potřeb.)1166333323 Kč39721 Kč33847 Kč
   23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)669835109 Kč40830 Kč35454 Kč
   23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)54433296 Kč40902 Kč33956 Kč
   23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)412130550 Kč35176 Kč31046 Kč
   23204 Lektoři dalšího vzdělávání 12935500 Kč46213 Kč35142 Kč
2330 Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 2.st.základních škol3861534136 Kč39603 Kč34437 Kč
   23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách 1500934793 Kč40284 Kč35095 Kč
   23302 Učitelé na konzervatořích58035131 Kč40701 Kč35477 Kč
   23303 Učitelé na 2. stupni základních škol 2302633617 Kč39042 Kč33983 Kč
2341 Učitelé na 1. stupni základních škol 2397634190 Kč38612 Kč34133 Kč
   23411 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol)2387334205 Kč38615 Kč34144 Kč
   23412 Učitelé v přípravných třídách základních škol9329847 Kč35350 Kč31290 Kč
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy2290528159 Kč31798 Kč28368 Kč
2351 Specialisté zaměření na metody výuky44541155 Kč53966 Kč41451 Kč
   23512 Školní inspektoři27242329 Kč53508 Kč43110 Kč
   23513 Specialisté pro tvorbu vzdělávacích programů11338936 Kč54092 Kč41844 Kč
   23526 Vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 289832822 Kč39462 Kč33472 Kč
   23527 Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami 88933405 Kč37805 Kč33001 Kč
2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách5931480 Kč38674 Kč32121 Kč
2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách305032299 Kč36765 Kč32511 Kč
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách142832435 Kč36833 Kč32521 Kč
2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr.spec.vzděl.potřeb), ostatní pedagogové1187329123 Kč36758 Kč30195 Kč
   23591 Speciální pedagogové132636060 Kč44372 Kč36541 Kč
   23593 Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami)835628608 Kč32995 Kč28890 Kč
   23594 Pedagogové volného času140429513 Kč36030 Kč30574 Kč
2411 Specialisté v oblasti účetnictví381935833 Kč51787 Kč38218 Kč
   24111 Hlavní účetní158933476 Kč45200 Kč34992 Kč
   24112 Účetní auditoři40538781 Kč52944 Kč40514 Kč
   24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů10935099 Kč55162 Kč38738 Kč
   24114 Metodici účetnictví15543668 Kč61973 Kč45194 Kč
   24115 Rozpočtáři specialisté80440228 Kč56440 Kč42430 Kč
   24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci3938434 Kč73970 Kč43038 Kč
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté7138472 Kč53078 Kč39388 Kč
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví24743361 Kč60851 Kč45195 Kč
   24136 Finanční analytici24343408 Kč60361 Kč45224 Kč
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce50840028 Kč56629 Kč42371 Kč
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací1492041731 Kč63114 Kč43965 Kč
   24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy241532743 Kč57158 Kč37656 Kč
   24223 Specialisté v oblasti strategie 26845656 Kč62517 Kč46430 Kč
   24224 Specialisté podpory podnikání27936123 Kč52501 Kč39517 Kč
   24225 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací302537724 Kč54546 Kč39677 Kč
   24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb41140637 Kč61017 Kč43099 Kč
   24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví164442462 Kč58851 Kč42943 Kč
   24228 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje143346250 Kč64895 Kč47431 Kč
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení78636673 Kč52661 Kč39749 Kč
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů42130555 Kč51389 Kč34899 Kč
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu22534484 Kč49081 Kč36267 Kč
   24311 Specialisté v oblasti marketingu13337214 Kč50358 Kč38784 Kč
   24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy9031048 Kč45456 Kč32644 Kč
2432 Specialisté pro styk s veřejností81133553 Kč54406 Kč36507 Kč
2511 Systémoví analytici73741913 Kč57234 Kč43731 Kč
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté28339282 Kč54589 Kč40001 Kč
2521 Návrháři a správci databází26739128 Kč51778 Kč40554 Kč
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 166437057 Kč49925 Kč38559 Kč
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)24039998 Kč57063 Kč41698 Kč
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci17243689 Kč66315 Kč46607 Kč
2611 Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci7126648 Kč31429 Kč27296 Kč
   26114 Právní čekatelé státního zastupitelství6226090 Kč31054 Kč26320 Kč
2612 Asistenti soudců a příbuzní pracovníci187831135 Kč38306 Kč31631 Kč
   26122 Vyšší soudní úředníci78333007 Kč38576 Kč33263 Kč
   26123 Asistenti soudců100529315 Kč38113 Kč30597 Kč
   26124 Justiční čekatelé8228613 Kč31827 Kč28754 Kč
2619 Podnikoví právnici, právníci legislativci, ostatní specialisté v oblasti práva 314640626 Kč61237 Kč43471 Kč
   26195 Podnikoví právníci106544273 Kč62359 Kč46447 Kč
   26196 Právníci legislativci53346182 Kč71207 Kč49882 Kč
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů190930679 Kč41475 Kč32062 Kč
   26211 Specialisté archiváři 91430122 Kč41009 Kč31655 Kč
   26212 Specialisté kurátoři 80030712 Kč40514 Kč31755 Kč
   26213 Správci památkových objektů, kasteláni19434803 Kč45721 Kč35236 Kč
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech25930162 Kč44895 Kč32616 Kč
2631 Specialisté v oblasti ekonomie35739185 Kč56498 Kč41680 Kč
   26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie17240645 Kč54242 Kč41914 Kč
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech37029963 Kč41553 Kč31503 Kč
   26323 Archeologové15429177 Kč37111 Kč30039 Kč
   26324 Geografové16530113 Kč41636 Kč31442 Kč
2633 Filozofové, historici a politologové37729169 Kč40530 Kč30941 Kč
2634 Psychologové135534902 Kč45641 Kč36428 Kč
   26341 Kliničtí psychologové17643871 Kč57187 Kč44724 Kč
   26342 Psychologové ve zdravotnictví (kromě klinických psychologů)18433124 Kč41190 Kč34122 Kč
   26343 Pedagogičtí psychologové67833166 Kč40889 Kč34104 Kč
   26344 Sportovní psychologové4036473 Kč44612 Kč37131 Kč
   26345 Osobní, rodinní a sociální psychologové22337231 Kč45872 Kč37906 Kč
2635 Specialisté v oblasti sociální práce330932658 Kč41090 Kč33053 Kč
   26351 Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy154333092 Kč42407 Kč33947 Kč
   26352 Sociální pracovníci specialisté ve zdravotnictví (kromě zdravotně postižených)11332479 Kč38985 Kč32856 Kč
   26353 Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené35431021 Kč39818 Kč31436 Kč
   26354 Sociální pracacovníci specialisté péče o seniory (kromě zdravotně postižených)31229692 Kč41642 Kč30440 Kč
   26355 Sociální pracovníci specialisté péče o děti a mládež (kromě zdravotně postižených)18930878 Kč39273 Kč30031 Kč
   26356 Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, nápravných aj. zařízeních38434503 Kč40548 Kč34431 Kč
   26357 Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (vč. pedagog.-psych. poraden)3832558 Kč40788 Kč32712 Kč
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci29132593 Kč42384 Kč33358 Kč
   26421 Šéfredaktoři a editoři5233990 Kč45995 Kč34945 Kč
   26422 Redaktoři (kromě technických)15233122 Kč41310 Kč33170 Kč
   26423 Techničtí redaktoři6831885 Kč40067 Kč32383 Kč
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci4033398 Kč42460 Kč33748 Kč
   26431 Překladatelé a tlumočníci3933398 Kč42460 Kč33593 Kč
2651 Výtvarní umělci13826247 Kč39999 Kč28718 Kč
   26514 Umělečtí restaurátoři8225628 Kč35119 Kč27274 Kč
2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé189733969 Kč44642 Kč34855 Kč
   26521 Zpěváci sólisté a zpěváci sboristé62633567 Kč39614 Kč33651 Kč
   26524 Koncertní mistři, sbormistři8043182 Kč58865 Kč43384 Kč
   26525 Instrumentalisté61133789 Kč41225 Kč34477 Kč
2653 Tanečníci a choreografové25233795 Kč51650 Kč36848 Kč
   26532 Tanečníci baletu21833609 Kč50387 Kč36564 Kč
2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté25332909 Kč51011 Kč36814 Kč
   26541 Režiséři3442271 Kč49919 Kč42068 Kč
   26542 Dramaturgové9832800 Kč53301 Kč37983 Kč
   26543 Produkční8631258 Kč46787 Kč33160 Kč
2655 Herci55330804 Kč40571 Kč32298 Kč
2659 Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení 9827103 Kč36692 Kč28237 Kč
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)27929502 Kč38068 Kč30895 Kč
   31117 Technici v oblasti metrologie 5031374 Kč35230 Kč30917 Kč
3112 Stavební technici284133127 Kč42454 Kč34107 Kč
   31121 Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj4533127 Kč56250 Kč38388 Kč
   31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři3735903 Kč54909 Kč37852 Kč
   31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu108234012 Kč44507 Kč35302 Kč
   31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti3229815 Kč40365 Kč31777 Kč
   31126 Stavební technici provozní54033351 Kč41014 Kč33707 Kč
   31128 Technici požární ochrany, revizní technici staveb57130927 Kč39343 Kč31771 Kč
3113 Elektrotechnici a technici energetici31032212 Kč42505 Kč33441 Kč
   31134 Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu3934553 Kč48751 Kč36777 Kč
   31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení4731579 Kč38152 Kč32563 Kč
   31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice5634113 Kč42709 Kč34272 Kč
   31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice8731134 Kč39850 Kč32534 Kč
3114 Technici elektronici10731665 Kč44605 Kč32990 Kč
   31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení5731385 Kč38114 Kč31584 Kč
3115 Strojírenští technici22031411 Kč36530 Kč31306 Kč
   31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 13032286 Kč36999 Kč32102 Kč
3116 Technici v chemickém inženýrství a příb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.)29832439 Kč41048 Kč32859 Kč
   31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech27432439 Kč40901 Kč32835 Kč
3117 Důlní, hutní, slévárenští technici 7342933 Kč48643 Kč42365 Kč
   31178 Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři7242933 Kč48643 Kč42882 Kč
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech303527044 Kč32721 Kč27364 Kč
   31182 Technici zeměměřiči40526546 Kč32355 Kč27098 Kč
3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)273930707 Kč41310 Kč31610 Kč
   31194 Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech55329955 Kč41639 Kč31096 Kč
   31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech24234893 Kč41267 Kč34410 Kč
   31196 Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech4728954 Kč39708 Kč30684 Kč
   31197 Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech6832055 Kč42936 Kč33197 Kč
   31198 Technici bezpečnosti práce,ochrany zdraví,racionalizace výroby,ergonomických studií133327752 Kč38299 Kč29384 Kč
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)40533020 Kč41023 Kč33486 Kč
   31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství6232357 Kč38741 Kč32614 Kč
   31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii4633106 Kč42222 Kč33028 Kč
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví20838290 Kč48409 Kč39245 Kč
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)37929732 Kč38829 Kč31083 Kč
   31414 Technici v oboru ekologie10131701 Kč37696 Kč31667 Kč
   31415 Laboranti v biologických a příbuzných oborech21728090 Kč38111 Kč29952 Kč
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství37929421 Kč37657 Kč30483 Kč
   31421 Technici agronomové4829796 Kč38730 Kč31777 Kč
   31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 11229527 Kč37581 Kč30335 Kč
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti34830347 Kč38342 Kč30874 Kč
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici7350538 Kč66692 Kč49526 Kč
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení136241385 Kč60842 Kč43773 Kč
   32111 Radiologičtí technici13039675 Kč54542 Kč41445 Kč
   32112 Radiologičtí asistenti115142229 Kč61399 Kč44367 Kč
   32113 Biomedicínští technici5232910 Kč45678 Kč35770 Kč
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví278334996 Kč48068 Kč36501 Kč
   32121 Zdravotní laboranti262835334 Kč48349 Kč36950 Kč
   32122 Laboratorní asistenti9024160 Kč34638 Kč25565 Kč
3213 Farmaceutičtí asistenti56833402 Kč41556 Kč34172 Kč
3214 Odborní pracovníci v oblasti zubní techniky, ortotiky a protetiky7432653 Kč40392 Kč33613 Kč
   32142 Zubní technici6432927 Kč40392 Kč34186 Kč
3221 Všeobecné sestry bez specializace1899938908 Kč48911 Kč39629 Kč
   32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)1899938908 Kč48911 Kč39629 Kč
3222 Porodní asistentky bez specializace63737384 Kč45943 Kč37652 Kč
3240 Veterinární technici a asistenti31528260 Kč31865 Kč28062 Kč
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace109232320 Kč39427 Kč32619 Kč
   32551 Fyzioterapeuti bez specializace80232237 Kč39043 Kč32538 Kč
   32553 Odborní maséři ve zdravotnictví19533296 Kč41529 Kč32837 Kč
3256 Praktické sestry221931102 Kč39867 Kč31701 Kč
3257 Asistenti ochrany veřejného zdraví96031812 Kč36094 Kč31505 Kč
3258 Zdravotničtí záchranáři252143532 Kč52351 Kč44020 Kč
3259 Nutriční asistenti,ergoterapeuti bez specializace,ost.odborní zdravotničtí pracovníci41930988 Kč45638 Kč32770 Kč
   32591 Ergoterapeuti bez specializace7728123 Kč32635 Kč28485 Kč
   32592 Nutriční asistenti4230568 Kč36047 Kč30275 Kč
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky1588131294 Kč41246 Kč32419 Kč
   33131 Odborní účetní všeobecní633230585 Kč39167 Kč31329 Kč
   33132 Odborní účetní mzdoví191132170 Kč41283 Kč32962 Kč
   33133 Odborní účetní finanční a investiční236330881 Kč40096 Kč31892 Kč
   33134 Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví18829017 Kč36954 Kč29926 Kč
   33135 Odborní fakturanti 9330046 Kč38213 Kč30540 Kč
   33136 Odborní pracovníci financování a úvěrování54231192 Kč44808 Kč32823 Kč
   33137 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů118131652 Kč41914 Kč32994 Kč
   33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce78434514 Kč45835 Kč35714 Kč
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky61332041 Kč38662 Kč32573 Kč
   33142 Odborní pracovníci v oblasti statistiky60732062 Kč38606 Kč32597 Kč
3323 Nákupčí40828639 Kč36101 Kč29106 Kč
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti21728700 Kč36678 Kč29939 Kč
   33312 Agenti dopravy a přepravy21228700 Kč35708 Kč29889 Kč
3333 Odborní pracovníci úřadů práce253228458 Kč32532 Kč28239 Kč
   33333 Odborní pracovníci evidence a podpory38128328 Kč31573 Kč27703 Kč
   33336 Odborní kontroloři služeb zaměstnanosti25629562 Kč33834 Kč29626 Kč
3339 Obchodní,reklamační referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprostředkovatelé93828781 Kč38324 Kč29970 Kč
   33391 Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy8927850 Kč37602 Kč30730 Kč
   33392 Obchodní referenti41929769 Kč39676 Kč30732 Kč
   33395 Umělečtí agenti4129230 Kč38330 Kč30398 Kč
   33396 Kulturní referenti36128068 Kč37319 Kč28723 Kč
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend317943846 Kč67911 Kč46099 Kč
   33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků91929371 Kč50283 Kč33913 Kč
   33412 Vedoucí všeobecných sekretářů4644134 Kč67495 Kč46448 Kč
   33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů3829263 Kč34900 Kč30526 Kč
   33414 Vedoucí pokladníků a přepážkových pracovníků5032020 Kč34579 Kč31334 Kč
   33417 Vedoucí úředníků v logistice3834062 Kč40895 Kč32873 Kč
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti259127964 Kč36864 Kč29078 Kč
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace2832931206 Kč44765 Kč32902 Kč
   33431 Odborní asistenti v administrativě627030494 Kč40214 Kč31532 Kč
   33432 Odborní pracovníci hospodářské správy530231871 Kč46531 Kč33933 Kč
   33433 Odborní pracovníci organizace a řízení279833506 Kč46489 Kč35440 Kč
   33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů40635997 Kč46973 Kč37168 Kč
   33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)13336777 Kč49213 Kč38305 Kč
   33436 Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb269431874 Kč50940 Kč34684 Kč
   33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví155230013 Kč39557 Kč31118 Kč
   33438 Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy55544213 Kč66878 Kč46048 Kč
3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví44625727 Kč37094 Kč27768 Kč
3351 Pracovníci Celní správy ČR371145231 Kč55484 Kč45148 Kč
   33511 Vrchní referenti Celní správy ČR5424306 Kč27412 Kč24720 Kč
   33512 Asistenti Celní správy ČR28031874 Kč39981 Kč32775 Kč
   33513 Vrchní asistenti Celní správy ČR10335679 Kč44074 Kč36596 Kč
   33514 Inspektoři Celní správy ČR88541511 Kč48375 Kč41466 Kč
   33515 Vrchní inspektoři Celní správy ČR164946277 Kč54165 Kč46997 Kč
   33516 Komisaři Celní správy ČR37149661 Kč56055 Kč48961 Kč
   33517 Vrchní komisaři Celní správy ČR31455481 Kč64525 Kč55482 Kč
   33518 Radové Celní správy ČR5462680 Kč73151 Kč64050 Kč
   33519 Ostatní pracovníci Celní správy ČR132526 Kč32526 Kč32526 Kč
3352 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní1152433963 Kč43495 Kč34983 Kč
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek806427980 Kč37583 Kč29008 Kč
3354 Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení 144031427 Kč38597 Kč31931 Kč
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR3844742823 Kč56685 Kč43657 Kč
   33551 Inspektoři Policie ČR2101737997 Kč53022 Kč39521 Kč
   33552 Vrchní inspektoři Policie ČR776744737 Kč52913 Kč45381 Kč
   33553 Komisaři Policie ČR515046818 Kč54307 Kč47317 Kč
   33554 Vrchní komisaři Policie ČR364053496 Kč63898 Kč54121 Kč
   33555 Radové Policie ČR87362019 Kč72988 Kč62668 Kč
3359 Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení165931457 Kč50934 Kč34689 Kč
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech123833939 Kč48170 Kč35268 Kč
   34112 Soudní vykonavatelé6229764 Kč35206 Kč30397 Kč
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce869829618 Kč37920 Kč30198 Kč
   34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy324930116 Kč37284 Kč30379 Kč
   34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)29030685 Kč40147 Kč31353 Kč
   34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené153428807 Kč35765 Kč29402 Kč
   34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)127529097 Kč38800 Kč30153 Kč
   34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)66129152 Kč37550 Kč28979 Kč
   34126 Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních48230734 Kč39899 Kč32009 Kč
   34127 Sociální pracovníci poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)21829962 Kč37738 Kč30155 Kč
3421 Atleti a ostatní profesionální sportovci15431946 Kč46334 Kč35748 Kč
3422 Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů38934088 Kč49151 Kč35930 Kč
   34221 Sportovní trenéři a instruktoři (kromě na školách)21839033 Kč52662 Kč39167 Kč
   34222 Sportovní trenéři a instruktoři na školách se sportovním zaměřením11431423 Kč36821 Kč31598 Kč
   34223 Úředníci sportovních klubů5632693 Kč39745 Kč32167 Kč
3431 Fotografové8726717 Kč39848 Kč28930 Kč
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci11726117 Kč36518 Kč27966 Kč
   34321 Aranžéři4125269 Kč33256 Kč26417 Kč
   34324 Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační5029130 Kč40395 Kč30089 Kč
3433 Konzervátoři,restaurátoři,preparátoři a příbuzní prac. v galeriích,muzeích,knihovnách68926474 Kč35521 Kč27711 Kč
   34331 Konzervátoři20526127 Kč33259 Kč26749 Kč
   34332 Restaurátoři (kromě uměleckých)7428525 Kč35732 Kč29521 Kč
   34333 Preparátoři3526626 Kč38705 Kč28461 Kč
   34334 Odborní správci výstav a depozitářů14926658 Kč39489 Kč28667 Kč
3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři68624090 Kč33555 Kč25708 Kč
   34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách63423862 Kč32655 Kč25273 Kč
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury50225264 Kč37328 Kč27363 Kč
3511 Technici provozu ICT, technici programátoři123331532 Kč45215 Kč33334 Kč
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií28035318 Kč51778 Kč36969 Kč
3513 Technici počítačových sítí a systémů104533595 Kč45986 Kč34890 Kč
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů47327818 Kč37732 Kč29143 Kč
   35211 Zvukaři a osvětlovači35427815 Kč36439 Kč28950 Kč
   35214 Technici promítacích zařízení4825474 Kč32916 Kč25457 Kč
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací24331548 Kč36460 Kč30835 Kč
   35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací12231627 Kč36427 Kč31269 Kč
   35227 Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací9830764 Kč34982 Kč29401 Kč
4110 Všeobecní administrativní pracovníci940327805 Kč41285 Kč29656 Kč
4120 Sekretáři (všeobecní)218528385 Kč37449 Kč29067 Kč
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři189722496 Kč26772 Kč22699 Kč
   41311 Pracovníci pro zpracování textů3932363 Kč43663 Kč32416 Kč
   41312 Písaři185822438 Kč26486 Kč22493 Kč
4132 Pracovníci pro zadávání dat25426017 Kč33886 Kč26900 Kč
   41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat14126017 Kč36448 Kč27511 Kč
   41323 Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat9426120 Kč31682 Kč26172 Kč
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech11925391 Kč32449 Kč25795 Kč
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci13527932 Kč33191 Kč28283 Kč
4221 Pracovníci cestovního ruchu (kromě průvodců)4626421 Kč33988 Kč26286 Kč
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech8124203 Kč31952 Kč25727 Kč
4223 Operátoři telefonních panelů23419865 Kč26563 Kč20667 Kč
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních18724161 Kč31013 Kč24887 Kč
4225 Pracovníci v informačních kancelářích54126747 Kč33340 Kč27011 Kč
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)29221989 Kč27374 Kč22239 Kč
4229 Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení27427200 Kč36864 Kč29240 Kč
4311 Úředníci v oblasti účetnictví251229946 Kč39000 Kč30956 Kč
   43111 Účetní všeobecní172129751 Kč38116 Kč30635 Kč
   43112 Účetní finanční a investiční29032215 Kč42994 Kč33525 Kč
   43113 Účetní materiáloví8128399 Kč36026 Kč29572 Kč
   43114 Pracovníci kalkulací, cen a nákladů3829929 Kč43834 Kč32866 Kč
   43115 Fakturanti 6927849 Kč36114 Kč28854 Kč
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví99626040 Kč39727 Kč28611 Kč
   43121 Úředníci v oblasti statistiky12127865 Kč37229 Kč29413 Kč
   43122 Úředníci v oblasti financí 21233929 Kč54892 Kč37293 Kč
   43123 Úředníci v oblasti daní7030697 Kč43807 Kč33378 Kč
4313 Mzdoví účetní45831952 Kč40976 Kč32932 Kč
4321 Úředníci ve skladech54424513 Kč31644 Kč25206 Kč
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě69933223 Kč44123 Kč34457 Kč
   43231 Mistři v dopravě 5636892 Kč45006 Kč37177 Kč
   43232 Dopravní dispečeři13732119 Kč45360 Kč33552 Kč
   43233 Provozní technici v dopravě32233401 Kč42570 Kč34046 Kč
   43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti5831414 Kč38895 Kč30509 Kč
4411 Knihovníci395926453 Kč34398 Kč27269 Kč
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)29523878 Kč32231 Kč24381 Kč
   44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby16324606 Kč32449 Kč25367 Kč
   44124 Třídiči poštovních zásilek8423878 Kč31259 Kč24345 Kč
   44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek3618632 Kč23978 Kč18596 Kč
4415 Pracovníci evidence dat a archivů175326292 Kč34258 Kč27228 Kč
4416 Personální referenti91533611 Kč46820 Kč34945 Kč
4419 Úředníci správy školství,kultury,zdravotnictví,vnitřních věcí státu a ostatní úředníci959232367 Kč44565 Kč33904 Kč
   44191 Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu206031789 Kč41424 Kč32632 Kč
   44192 Úředníci zahraničních vztahů52036404 Kč49421 Kč37773 Kč
   44193 Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví88527865 Kč38209 Kč29150 Kč
   44194 Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy43431320 Kč38709 Kč31675 Kč
5113 Průvodci, delegáti v cestovním ruchu43821231 Kč27503 Kč22064 Kč
   51132 Průvodci v kulturních zařízeních40021136 Kč27503 Kč22043 Kč
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři2027018623 Kč24256 Kč19439 Kč
   51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)1558019034 Kč24827 Kč19905 Kč
   51202 Kuchaři speciálních diet7221476 Kč29676 Kč23106 Kč
   51203 Pomocní kuchaři461717095 Kč21434 Kč17806 Kč
5131 Číšníci a servírky39622821 Kč32826 Kč24246 Kč
5141 Kadeřníci4723128 Kč29747 Kč23927 Kč
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech20222776 Kč27814 Kč23303 Kč
   51421 Kosmetici a maskéři6025388 Kč31097 Kč26085 Kč
   51423 Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)13321986 Kč25540 Kč22091 Kč
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení453825274 Kč32114 Kč25138 Kč
   51511 Vedoucí provozu školních jídelen a menz312624968 Kč30471 Kč24355 Kč
   51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování,pohostinství (kr. školních jídelen, menz)76326718 Kč35362 Kč27471 Kč
   51513 Vedoucí provozu sportovních zařízení 16325024 Kč37339 Kč26195 Kč
5153 Správci objektů917419636 Kč26749 Kč20580 Kč
5163 Pracovníci v pohřebnictví 21922299 Kč30582 Kč26738 Kč
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci65325456 Kč33919 Kč26403 Kč
   51641 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo42924723 Kč31203 Kč25482 Kč
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení23220357 Kč26452 Kč20640 Kč
5223 Prodavači v prodejnách32320653 Kč26233 Kč21025 Kč
   52231 Prodavači smíšeného zboží5518816 Kč25124 Kč19781 Kč
   52232 Prodavači potravinářského zboží18220580 Kč24943 Kč20842 Kč
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek103124558 Kč32309 Kč25133 Kč
   52302 Pokladníci v organizacích63926174 Kč32790 Kč26413 Kč
   52304 Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních32721956 Kč30369 Kč23056 Kč
5311 Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech28919887 Kč26059 Kč20446 Kč
   53111 Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních4922902 Kč30999 Kč23242 Kč
5312 Asistenti pedagogů974721887 Kč26691 Kč22267 Kč
   53121 Asistenti učitelů571321462 Kč25044 Kč21478 Kč
   53122 Asistenti vychovatelů401622754 Kč28675 Kč23396 Kč
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče1680926488 Kč31693 Kč26699 Kč
   53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče234925993 Kč31822 Kč26215 Kč
   53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče1281126536 Kč31463 Kč26724 Kč
5322 Ošetřovatelé a prac.sociálních služeb v obl. ambulantních,terénních služeb,domácí péče 199224584 Kč29628 Kč25101 Kč
   53221 Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče 51924781 Kč29067 Kč25246 Kč
   53222 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních,terénních služeb,pečovatelé dom. péče132924509 Kč30056 Kč25074 Kč
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení1181925493 Kč36261 Kč26741 Kč
   53295 Sanitáři869424006 Kč31023 Kč24664 Kč
   53296 Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby172737149 Kč43487 Kč37359 Kč
5411 Příslušníci HZS ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany838441682 Kč53926 Kč42867 Kč
   54111 Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR621941415 Kč53217 Kč42497 Kč
   54112 Příslušníci operačních středisek HZS ČR55942416 Kč54216 Kč43260 Kč
   54114 Hasiči podnikových sborů3933083 Kč44553 Kč33515 Kč
   54115 Hasiči dobrovolných sborů obcí5934018 Kč43232 Kč34168 Kč
5412 Policisté768336238 Kč46455 Kč36681 Kč
   54121 Referenti Policie ČR11337910 Kč46876 Kč36952 Kč
   54123 Asistenti Policie ČR8215453 Kč21362 Kč16316 Kč
   54125 Strážníci747336287 Kč46515 Kč36891 Kč
5413 Pracovníci vězeňské služby670337141 Kč49947 Kč38542 Kč
   54131 Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR38229185 Kč36828 Kč29544 Kč
   54132 Asistenti Vězeňské služby ČR186530973 Kč38158 Kč31691 Kč
   54133 Vrchní asistenti Vězeňské služby ČR162936059 Kč42814 Kč36827 Kč
   54134 Inspektoři Vězeňské služby ČR189341552 Kč49797 Kč42309 Kč
   54135 Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR45045884 Kč55808 Kč47586 Kč
   54136 Komisaři Vězeňské služby ČR29450261 Kč58497 Kč50960 Kč
   54137 Vrchní komisaři Vězeňské služby ČR14160258 Kč67930 Kč61411 Kč
   54138 Radové Vězeňské služby ČR2969956 Kč87618 Kč74480 Kč
   54139 Ostatní pracovníci vězeňské služby2031726 Kč48995 Kč32866 Kč
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur288719594 Kč27401 Kč20490 Kč
   54141 Vrátní199618683 Kč23950 Kč19159 Kč
   54142 Pracovníci ostrahy, strážní73722209 Kč31539 Kč23156 Kč
   54191 Plavčíci, strážci pláží17721941 Kč26739 Kč21956 Kč
   54194 Strážci přírody5628749 Kč35845 Kč29231 Kč
6111 Pěstitelé zemědělských plodin 8419435 Kč22143 Kč19148 Kč
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách96221726 Kč28846 Kč22580 Kč
   61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin68421633 Kč28945 Kč22832 Kč
   61132 Zahradníci krajináři6123163 Kč30065 Kč23819 Kč
6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech22524885 Kč34843 Kč25526 Kč
   62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa14524885 Kč33795 Kč25553 Kč
   62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva4023854 Kč31517 Kč25002 Kč
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb52523835 Kč28695 Kč24007 Kč
   71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)51423828 Kč28695 Kč23990 Kč
7115 Tesaři a stavební truhláři8924524 Kč30036 Kč24762 Kč
   71151 Tesaři5123651 Kč29480 Kč24037 Kč
   71152 Stavební truhláři3824892 Kč30354 Kč25730 Kč
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby93624845 Kč32455 Kč25570 Kč
   71191 Stavební údržbáři budov26825635 Kč33175 Kč25887 Kč
   71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)38523968 Kč30368 Kč24914 Kč
   71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby25925605 Kč33853 Kč26445 Kč
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři46825719 Kč32127 Kč26509 Kč
   71261 Stavební instalatéři19525536 Kč30337 Kč25846 Kč
   71263 Instalatéři vodovodů14425656 Kč33400 Kč27005 Kč
   71264 Instalatéři ústředního topení7827170 Kč35082 Kč28236 Kč
   71266 Stavební zámečníci3425266 Kč31249 Kč25319 Kč
7131 Malíři (včetně stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři11523158 Kč28837 Kč23586 Kč
   71311 Malíři interiérů9423392 Kč28904 Kč23565 Kč
7213 Pracovníci na zpracování plechu 4524017 Kč28243 Kč24742 Kč
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci179524641 Kč31298 Kč25058 Kč
   72222 Zámečníci strojů11226531 Kč33164 Kč26504 Kč
   72223 Provozní zámečníci, údržbáři164224511 Kč31274 Kč24909 Kč
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel65926416 Kč32692 Kč26833 Kč
   72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů27124617 Kč30197 Kč24925 Kč
   72312 Mechanici a opraváři nákladních automobilů27428246 Kč33403 Kč28618 Kč
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení15525586 Kč33604 Kč26577 Kč
   72334 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení4524815 Kč27681 Kč24223 Kč
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení6528344 Kč37904 Kč29810 Kč
   73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)3632000 Kč39449 Kč32510 Kč
7317 Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů5825046 Kč31310 Kč25946 Kč
   73172 Umělečtí truhláři a řezbáři5724975 Kč31310 Kč25918 Kč
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení8625905 Kč31625 Kč26362 Kč
   73191 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů5226379 Kč32645 Kč26765 Kč
7323 Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih5223569 Kč30743 Kč24526 Kč
7411 Stavební a provozní elektrikáři57027407 Kč35786 Kč28320 Kč
7412 Elektromechanici49825980 Kč31970 Kč26852 Kč
   74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)14126379 Kč31970 Kč27412 Kč
   74123 Provozní elektromechanici34625743 Kč32215 Kč26604 Kč
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení4228517 Kč35976 Kč28921 Kč
7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů7432822 Kč41158 Kč33061 Kč
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií3924155 Kč37242 Kč26177 Kč
7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech16824471 Kč29548 Kč24591 Kč
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci32023918 Kč27914 Kč24005 Kč
   75311 Krejčí31623870 Kč27914 Kč24011 Kč
7533 Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech30419641 Kč24132 Kč19957 Kč
7534 Čalouníci a příbuzní pracovníci3825413 Kč30132 Kč25813 Kč
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách110118329 Kč21561 Kč18696 Kč
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení67425057 Kč32828 Kč25502 Kč
   81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)58424648 Kč31915 Kč25022 Kč
   81825 Obsluha zařízení spaloven5831718 Kč40031 Kč31323 Kč
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená42725934 Kč32255 Kč26384 Kč
   81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)34426116 Kč31742 Kč26423 Kč
8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 280626905 Kč38058 Kč28267 Kč
   83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kr.taxi,zdrav.dopr.služby)210125631 Kč38266 Kč27629 Kč
   83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby70229966 Kč37666 Kč30221 Kč
8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají8632006 Kč40771 Kč31762 Kč
   83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě3630632 Kč42310 Kč31458 Kč
   83312 Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob5132403 Kč38326 Kč31975 Kč
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel453030648 Kč35618 Kč30152 Kč
   83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)331431013 Kč36087 Kč30707 Kč
   83323 Řidiči popelářských vozů7026758 Kč31962 Kč26820 Kč
   83324 Řidiči silničních úklidových vozidel31125577 Kč32568 Kč25932 Kč
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů58624590 Kč31782 Kč25047 Kč
   83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů54624643 Kč31751 Kč25078 Kč
   83412 Řidiči a obsluha lesnických strojů4023725 Kč32106 Kč24629 Kč
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení13326813 Kč33421 Kč27533 Kč
   83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů12126941 Kč33421 Kč27555 Kč
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení4125509 Kč30195 Kč24885 Kč
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci51722191 Kč26423 Kč22405 Kč
   83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků50622191 Kč26423 Kč22433 Kč
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech2418915628 Kč19463 Kč16309 Kč
   91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech365016016 Kč19799 Kč16617 Kč
   91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních411917579 Kč22289 Kč18168 Kč
   91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních1403615167 Kč17365 Kč15467 Kč
   91124 Uklízeči stravovacích zařízeních, potravinářských, farmaceutických výrobních prostor7518796 Kč25612 Kč19955 Kč
   91127 Uklízeči prodejních prostor57716506 Kč21319 Kč16910 Kč
   91128 Uklízeči v provozovnách osobních služeb16418761 Kč33600 Kč21956 Kč
9121 Pracovníci pro ruční praní a žehlení 46917748 Kč21744 Kč18278 Kč
9129 Ostatní pracovníci pro ruční čištění 5416328 Kč27483 Kč18481 Kč
9214 Pomocní pracovníci v zahradnictví10618056 Kč25169 Kč17787 Kč
9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti9418261 Kč34555 Kč23082 Kč
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl19122326 Kč29351 Kč21880 Kč
   93122 Dělníci výkopových prací4216389 Kč24123 Kč17554 Kč
   93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl12724125 Kč30877 Kč24321 Kč
9313 Dělníci v oblasti výstavby budov4922123 Kč27862 Kč21817 Kč
9329 Manipulační a ostatní pomocní dělníci ve výrobě16320794 Kč27403 Kč21213 Kč
   93291 Manipulační dělníci ve výrobě5220254 Kč28772 Kč21568 Kč
   93292 Pomocní dělníci ve výrobě3922028 Kč27065 Kč22069 Kč
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)106319871 Kč25456 Kč20251 Kč
   93331 Pomocní skladníci31121070 Kč25725 Kč21447 Kč
   93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě16718823 Kč24352 Kč19016 Kč
   93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu28019647 Kč24670 Kč19921 Kč
9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení 4318036 Kč26425 Kč19369 Kč
9412 Pomocníci v kuchyni120216692 Kč21711 Kč17544 Kč
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů15019752 Kč27332 Kč20477 Kč
9613 Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci943315430 Kč25057 Kč17255 Kč
   96131 Uklízeči veřejných prostranství789514820 Kč24358 Kč16718 Kč
   96132 Čističi kanalizací6320545 Kč29585 Kč21141 Kč
9622 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor111820703 Kč27793 Kč20831 Kč
   96292 Uvaděči5818284 Kč26425 Kč19669 Kč
   96293 Šatnáři4717471 Kč22766 Kč17789 Kč
   96294 Toaletáři5915469 Kč20693 Kč16206 Kč
   83127 Staniční dozorci (dělníci)23527699 Kč32369 Kč27160 Kč
   83128 Hradlaři - hláskaři26928028 Kč35975 Kč29027 Kč
   83129 Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích62534792 Kč38999 Kč34799 Kč
8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 1764823742 Kč31934 Kč23167 Kč
   83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kr.taxi,zdrav.dopr.služby)1383023741 Kč32441 Kč23641 Kč
8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají1581033572 Kč42199 Kč33630 Kč
   83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě783335052 Kč43690 Kč35719 Kč
   83312 Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob343831913 Kč37869 Kč32057 Kč
   83313 Řidiči trolejbusů118331408 Kč39993 Kč32555 Kč
   83314 Řidiči tramvají243136948 Kč41733 Kč35896 Kč
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel9828223323 Kč36239 Kč24247 Kč
   83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)5134525008 Kč36183 Kč25265 Kč
   83322 Řidiči tahačů2566620175 Kč37161 Kč22979 Kč
   83323 Řidiči popelářských vozů158129077 Kč35908 Kč29330 Kč
   83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel442731253 Kč39928 Kč31373 Kč
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů1651224309 Kč31570 Kč24246 Kč
   83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů1497224129 Kč30899 Kč23894 Kč
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení1148028825 Kč42473 Kč30357 Kč
   83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů927928135 Kč39385 Kč29644 Kč
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení469426433 Kč37496 Kč26995 Kč
   83431 Obsluha jeřábů255527503 Kč36408 Kč27695 Kč
   83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení113626023 Kč37830 Kč27276 Kč
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci8722126357 Kč37233 Kč27331 Kč
   83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků1651729644 Kč52235 Kč33382 Kč
   83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků6727725925 Kč33675 Kč26010 Kč
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech4848314321 Kč19825 Kč15419 Kč
   91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech720015079 Kč20585 Kč15982 Kč
   91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních1197714168 Kč18455 Kč14908 Kč
   91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních782314784 Kč20463 Kč15622 Kč
   91124 Uklízeči stravovacích zařízeních, potravinářských, farmaceutických výrobních prostor152114113 Kč20072 Kč15259 Kč
   91126 Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů528014815 Kč20346 Kč15862 Kč
   91127 Uklízeči prodejních prostor79615521 Kč24467 Kč16969 Kč
9121 Pracovníci pro ruční praní a žehlení 52416174 Kč19382 Kč16276 Kč
9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu50425299 Kč34225 Kč25484 Kč
9311 Pomocní pracovníci v oblasti těžby65225866 Kč33190 Kč26448 Kč
   93112 Pomocní pracovníci při povrchové těžbě14627592 Kč33190 Kč27870 Kč
   93113 Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin17725831 Kč34624 Kč27158 Kč
   93114 Pomocní pracovníci na povrchu hornických provozů25624985 Kč31524 Kč25777 Kč
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl410023908 Kč35946 Kč25325 Kč
   93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl274326280 Kč37700 Kč27353 Kč
9321 Ruční baliči, plniči a etiketovači551520714 Kč31308 Kč22052 Kč
9329 Manipulační a ostatní pomocní dělníci ve výrobě5822121144 Kč31548 Kč22066 Kč
   93291 Manipulační dělníci ve výrobě2242823400 Kč32890 Kč23762 Kč
   93292 Pomocní dělníci ve výrobě2344420198 Kč30337 Kč21145 Kč
   93293 Pomocní montážní dělníci463420976 Kč31809 Kč21701 Kč
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)2443322248 Kč32130 Kč23314 Kč
   93331 Pomocní skladníci1412222634 Kč32355 Kč23531 Kč
   93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě191122344 Kč35256 Kč24238 Kč
   93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu251620338 Kč29842 Kč21885 Kč
9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení 98514387 Kč21927 Kč16108 Kč
9412 Pomocníci v kuchyni413414394 Kč21426 Kč15703 Kč
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů249020091 Kč27330 Kč20789 Kč
9613 Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci397518198 Kč30170 Kč20087 Kč
   96131 Uklízeči veřejných prostranství174716595 Kč22508 Kč17059 Kč
9621 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel34219820 Kč26426 Kč20444 Kč
9622 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor280618001 Kč29626 Kč20071 Kč
9623 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů 38626514 Kč31884 Kč26980 Kč

Zdroj: ISPV.cz - Informační systém o průměrném výdělku 2018

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)







Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.