Pravidelný pětiúhelník, pentagon

Jedná se o rovinný útvar, který má pět stejně dlouhých stran a pět vrcholů, jejichž vnitřní úhel je vždy 108°. Říká se mu také pentagon.

Pentagon. Zdroj: vlastní

Značení pravidelného pětiúhelníku, pentagonu

a strany pětiúhelníku (všechny stejně dlouhé)
ro poloměr kružnice opsané (vnější)
rv poloměr kružnice vepsané (vnitřní)
S obsah pětiúhelníku
o obvod pětiúhelníku (součet všech stran - jsou shodné, takže 5*a)

Vlastnosti pravidelného pětiúhelníku, pentagonu

 • Všechny strany jsou shodné.
 • Všechny vnitřní úhly mezi dvěma stranami mají velikost 108°.
 • Střed kružnice vepsané a opsané jsou ve stejném bodě.
 • Pentagon se skládá z pěti stejných rovnoramenných trojúhelníků
 • Vrcholy pravidelného pětiúhelníku sloužily k vytovření pentagramu (spojily se vždy dva protilehlé vrcholy a vznikla tak pěticípá hvězda)

Obsah (plocha) a obvod pravidelného pětiúhelníku, pentagramu

obvod o = 5*a

obsah S = [ √( 25 + 10√5 ) / 4 ] * a2

poloměr kružnice opsané (vnější) ro = [ √( 50 + 10√5 ) / 10 ] * a

poloměr kružnice vepsané (vnitřní) rv = [ √( 25 + 10√5 ) / 10 ] * a


Konstrukce pětiúhelníku, pentagonu

Postup, jak sestrojit pětiúhelník za pomoci kružítka a pravítka. Snažil jsem se ho napsat vlastními slovy tak, aby byl co nejlépe pochopitelný, takže snad prominete, pokud tam budou matematicky nepřesné výrazy :-)
Konstrukce pětiúhelníku. Zdroj: vlastní

 • Narýsujeme kružnici se středem O a nějakým námi zvoleným poloměrem (tato kružnice pak bude v pětiúhelníku představovat kružnici opsanou (vnější).
 • Do kružnice sestrojíme osový kříž (dvě průměrové úsečky procházející středem kružnice a navzájem kolmé. Průsečíky s kružnicí nazveme třeba A,B,C,D. Vzniknou nám tak ze středu vycházející čtyři úsečky |OA|,|OB|,|OC|,|OD|.
 • Vezmeme si třeba úsečku |OA| a uděláme v ní střed S. (buď pravítkem a nebo např. za pomoci kružítka: z obou bodů (O, A) uděláme mírně větší oblouky než je náš odhadovaný střed, nad a pod úsečkou |OA| se oblouky protnou, spojíme tyto protnutí úsečkou, a vznikne nám kolmice k úsečce |OA|, která zároveň určila střed úsečky |OA|.
 • Do středu úsečky |OA|, tedy do bodu S, zabodneme kružítko a dáme do něj vzdálenost k bodu D. Uděláme od bodu D oblouk až k vodorovné úsečce |OB|. Průsečík oblouku s touto úsečkou je bod X. (tato část postupu je v obrázku výše zakreslena červeně)
 • Vzdálenost mezi bodem D a X je skutečná velikost strany pětiúhelníku a tuto vzdálenost tak přeneseme z bodu D na další bod v kružnici, začněme pravou stranou: Do bodu D zapíchneme kružítko a naměříme si vzdálenost k bodu X. Kružítkem pak děláme oblouk z bodu D tak, aby nám protnul pravou část naši úvodní kružnice. Tam, kde oblouk protne kružnici, se nachází další bod pětiúhelníku, bod F (tato část postupu je v obrázku výše zakreslena modře).
 • Stejným způsobem vznikne bod E na druhé straně - necháme kružítko v bodě D a děláme oblouk na levou stranu kružnice.
 • Do nově vzniklého bodu E zabodneme kružítko a se stejnou vzdáleností děláme další oblouk do spodní části kružnice, vznikne bod G. To samé provedeme kružítkem z bodu F a vznikne nám poslední bod pětiúhelníku, H.
 • Pokud jsme postupovali dobře, kružítko z bodu G do bodu H by rovněž mělo vycházet.
 • Všechny body D,E,F,G,H spojíme tak, aby nám dávaly požadovaný tvar pětiúhelníku, a máme hotovo ;-).


Zdroj: Wikipedia.org, 2014
Vypocitejto.cz, 2014


Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.