Rodičovský příspěvek (RP, rodičovská dovolená) 2024

Tyto sociální dávky (dávky státní sociální podpory) se vyplácí po skončení mateřského příspěvku (nebo po porodu, pokud rodič nemá na mateřskou nárok). Celková částka je pro všechny stejná a vyplácí se postupně maximálně 48 měsíců. Její výši tedy neovlivňuje předchozí zaměstnání.

Kdo má nárok na výplatu rodičovské?

 • Rodič, který po celý měsíc řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, nejdéle do 3 let věku dítěte (před rokem 2014 to bylo možné až do 4 let věku dítěte). Dítě může chodit do jeslí v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v měsíci.
 • Příspěvek dostává pouze jeden z rodičů, i když se v čerpání rodičovské dovolené mohou oba třeba i střídat.
 • Výše příjmů není rozhodující pro získání příspěvku. Nárok má každý.
 • O dítě se může starat i jiná zletilá osoba, zatímco rodič může zlepšit finanční situaci přivýdělkem.
 • Nelze pobírat současně peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Komu končí mateřská, přejde na rodičovskou - daný měsíc zákon upravuje tak, že nárok na dávku RP vzniká pouze tehdy, je-li RP (nebo jeho poměrná část v daném měsíci) vyšší než PPM.

Kdy a jak dlouho?

 • Rodičovský příspěvek se vyplácí měsíčně po dobu minimálně šest měsíců, maximálně do 3 let věku dítěte. Záleží na výši předchozích příjmů.

Jaká je výše příspěvku?

 • Celková vyplacená částka je od roku 2024 ve výši 350 000 Kč, v případě vícerčat pak 525 000 Kč
 • Částka se vyplácí po měsících. Výši příspěvku si stanoví rodič individuálně, maximálně však 70% třicetinásobku denního vyměřovacího základu (počítá se z posledních 12 měsíců. V případě, že rodič pobíral předtím podporu v mateřství, v podstatě nesmí být vyšší, než mateřská).
 • Maximálně lze měsíčně vyplatit 53 910 Kč (pro rok 2024) až do dosažení celkové částky 350 000 Kč.
 • V případě vícerčat lze částku znásobit x1,5

Co když se během vyplácení rodičovské narodí další dítě?

 • Pak lze zbylou částku na předchozí dítě nechat vyplatit najednou, ovšem jen v případě, že jednomu z rodičů lze oněch 70% z 30násobku denního vyměřovacího základu vypočítat (tedy že je zaměstnán a ona částka dosahuje alespoň 7000 Kč za měsíc).
Zdroje: Moneta - rodičovský příspěvek, 2024
Úřad práce - změny v rodičovském příspěvku od 2024
Mpsv.cz - Oficiální zdroje z MPSV, 2024


Finance

peníze, banky, platy, důchody

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.