Značení tříděného odpadu

Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého výrobku je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojuhelníku. Symbol je poté doplněn písemným nebo číselným kódem.

Zajímá-li vás konkrétní kód nebo číslo, jednoduše jej zkuste najít na stránce přes vyhledávání v prohlížeči (Ctrl+F) nebo si pročtěte následující kategorie. Pokud zde symbol nenajdete, s největší pravděpodobností se jedná o netříděný nebo nebezpečný odpad. Kombinace C/cokoliv patří do směsi (s výjimkou nápojových kartonů)

Můžete se také podívat, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé druhy odpadků.

Děláte při třídění chyby? Podívejte se na seznam často dotazovaných obalů a kam správně patří.

Papír

Co patří a nepatří do papíru

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
PAP20Vlnitá lepenkaMODRÝ
Kontejner na
PAPÍR
PAP21Hladká lepenka, časopisy, dopisy
PAP22Papír
PAP23Papír (karton)
PAP24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Papír
Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka, ruličky od toaleťáku, plata od vajec
Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak)


Plasty

Plasty zabírají poměrně dost místa a tak je nutné například plastové lahve sešlapávat. V některých obcích lze do plastů třídit i nápojové kartony, záleží vždy na konkrétní lokalitě.

Co patří a nepatří do plastu

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
PET1Polyethylen tereftalátKontejner na PLAST či PET
HDPE2Vysokohustotní polyetylén (mikroten)ŽLUTÝ
Kontejner na
PLAST
PE-HD2
LDPE4Nízkohustotní polyetylén
PE-LD4Nízkohustotní polyetylén
PP5Polypropylén
PS6Polystyren
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Ostatní druhy plastůZpravidla žlutý kontejner
Do plastu patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové cd obaly (nikoliv cd samotné), polystyrén (velké kusy ideálně rozkouskovat).
Do plastu nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.


Sklo

V Česku se sklo recykluje, nepočítáme-li vratné lahve, lidé sklo vyhazují do zelených nebo bílých kontejnerů. Pokud jsou v místě oba kontejnery, je nutné rozlišovat sklo čiré (do bílého kontejneru) nebo barevné (do zeleného kontejneru). Skleněný odpad se v přírodě nerozkládá (ani za tisíc let) a dá se recyklovat donekonečna.

Co patří a nepatří do skla

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
GL70Bílé skloZELENÝ (či BÍLÝ)
Kontejner na
SKLO
GL71Zelené sklo
GL72Hnědé sklo
Do skla patří: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.
Do skla nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do obchodu).


Nápojové kartony

V Česku se nápojové kartony třídí na některých místech, kde pro ně existují kontejnery s oranžovou nálepkou (kontejnery nemusí být celé oranžové a dokonce může jít třeba jen o oranžové pytle) a nebo kde je možné je třídit společně s plasty (do žlutých kontejnerů, které mají i oranžovou nálepku). Jde o obaly na bázi Tetra-paku.

Co patří a nepatří do kontejneru na nápojové kartony

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
C/PAP81Kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plast)ORANŽOVÝ
Kontejner na
NÁPOJOVÉ KARTONY

Pozor, ne všechny obaly s tímto značením sem patří!
někdy je nálepka na plastovém kontejneru.
C/PAP/ALU 84Kombinace papíru a hliníku
C/PE 84Kombinace papíru a dalšího materiálu
Do nápojových kartonů patří: Tetra-pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.
Do nápojových kartonů nepatří: měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin, papírové kartony (tvrdé krabice - ty patří do papíru)


Kovové obaly

Na některých místech už je možné třídit i obaly z kovu, kam patří zejména nejrůznější plechovky nebo třeba víčka od jogurtů. Větší množství kovových obalů a kovy obecně se mohou odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

Co patří a nepatří do kontejneru na kovové obaly

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
FE40OcelŠEDÝ
Kontejner na
KOVOVÉ OBALY
ALU 41Hliník
Do kovových obalů patří: Plechovky od potravin, nápojové plechovky, prázdné kovové nádoby od kosmetiky a sprejů, prázdné kovové tuby.
Do kovových obalů nepatří: Kovové obaly se zbytky potravin či látek uvnitř, plynové kartuše a bomby


Bio odpad

Biologicky rozložitelný odpad již v některých místech lze také vyhazovat do popelnic k tomu určených. Pod bio odpadem si lze představit biologicky rozložitelný odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu a nebyl znečištěn nebezpečnými látkami. Bio odpad produkuje i spoustu firem, my se zde ale budeme zabývat odpady z domácnosti. Vyhazuje se do hnědé popelnice.

Co patří a nepatří do kontejneru na bio odpad

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
HNĚDÝ
Kontejner na
BIO ODPAD
Do bio odpadu patří: zbytky a slupky ovoce i zeleniny, pečivo, vaječné a ořešené skořápky, čajové sáčky, kávodá sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých zvířat, hlína, piliny, kůra, plevel, spadané ovoce, seno, sláma.
Do bio odpadu nepatří: maso, kosti, plasty, sklo, kameny, sutě, chemické látky a obaly, pytlíky z vysavače, textil, cigarety, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej


Směsný odpad

Do směsi se řadí ty odpadky, které zatím nelze recyklovat a jinak využít a zároveň které nepatří do kategorie nebezpečných odpadů. Rovněž by se do směsi neměl dávat velký bioodpad (např. posekaná tráva, větve stromů)

Co patří a nepatří do kontejneru na směsný odpad

Sem patří především celá škála kombinovatelných obalů, které se skládají z cíce druhů materiálů. Kombinované obaly se jednotně označují velkým písmenem C, které znamená, že jde o kombinovaný obal a lomenou čarou (/), za ní následuje označení materiálu, který v daném výrobku množstevně převažuje (např C/PAP, C/ALUE/LDPE, C/PAP/ALU).
zkratkačíslomateriálKam vyhodit
C/PAP81Papír a lepenka/ plastČERNÝ
Kontejner na
SMĚS

kromě nápojových kartonů
C/PAP/ALU84Papír a lepenka/ plast/hliník
C/PE84Kombinace papíru a dalšího materiálu
C/různé80Papír a lepenka/ různé kovyČERNÝ
Kontejner na
SMĚS
C/různé82Papír a lepenka/ hliník
C/různé83Papír a lepenka/ ocelový pocínovaný plech
C/různé85Papír a lepenka/ plast/ hliník/ ocelový pocínovaný plech
C/různé90Plast/ hliník
C/různé91Plast/ ocelový pocínovaný plech
C/různé92Plast/ různé kovy
C/různé95Sklo/ plast
C/různé96Sklo/ hliník
C/různé97Sklo/ ocelový pocínovaný plech
C/různé98Sklo/ různé kovy
BOPPBiaxiální polypropylen folie
ABS9ABS plasty - většinou nejdou recyklovat
Do směsného odpadu patří: v podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří do sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě patří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička od toaletního papíru, papírové plato od vajec) a nebo jsou znečištěné (např. tuba od zubní pasty)
Do směsného odpadu nepatří: recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměrný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky), elektronika...


Nebezpečný odpad

Patří sem léky (ty se odevzdávají v lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla a oleje, pneumatiky, počítače, elektronika, tonery do tiskáren. Všechny tyto výrobky je nutné odevzdat ve Sběrných dvorech (elektroniku a běžné baterie i v prodejnách elektroniky), případně počkat, až obec uspořádá mobilní svoz nebezpečného odpadu. Vyhozením těchto věcí do směsi či dokonce někam do lesa dochází k výraznému zatížení životního prostředí, neboť z materiálu se uvolňují jedy, které přírodu trvale a dlouhodobě poškozují.Zdroj: Wikipedia.org 2013,
Jaktridit.cz 2013, Trinecko.cz 2013,
Lidicky.cz 2013, Cistadvojka.cz 2013,
Siegl.cz 2017


NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.