Značení tříděného odpadu

Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého výrobku je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojuhelníku. Symbol je poté doplněn písemným nebo číselným kódem.

Zajímá-li vás konkrétní kód nebo číslo, jednoduše jej zkuste najít na stránce přes vyhledávání v prohlížeči (Ctrl+F) nebo si pročtěte následující kategorie. Pokud zde symbol nenajdete, s největší pravděpodobností se jedná o netříděný nebo nebezpečný odpad. Kombinace C/cokoliv patří do směsi (s výjimkou nápojových kartonů)

Můžete se také podívat, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé druhy odpadků.

Děláte při třídění chyby? Podívejte se na seznam často dotazovaných obalů a kam správně patří.

Papír

Co patří a nepatří do papíru

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
PAP20Vlnitá lepenkaMODRÝ
Kontejner na
PAPÍR
PAP21Hladká lepenka, časopisy, dopisy
PAP22Papír
PAP23Papír (karton)
PAP24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Papír
Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, kartony, lepenka, ruličky od toaleťáku, plata od vajec
Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak)


Plasty

Plasty zabírají poměrně dost místa a tak je nutné například plastové lahve sešlapávat. V některých obcích lze do plastů třídit i nápojové kartony, záleží vždy na konkrétní lokalitě.

Co patří a nepatří do plastu

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
PET1Polyethylen tereftalátKontejner na PLAST či PET
HDPE2Vysokohustotní polyetylén (mikroten)ŽLUTÝ
Kontejner na
PLAST
PE-HD2
LDPE4Nízkohustotní polyetylén
PE-LD4Nízkohustotní polyetylén
PP5Polypropylén
PS6Polystyren
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Ostatní druhy plastůZpravidla žlutý kontejner
Do plastu patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové cd obaly (nikoliv cd samotné), polystyrén (velké kusy ideálně rozkouskovat).
Do plastu nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.


Sklo

V Česku se sklo recykluje, nepočítáme-li vratné lahve, lidé sklo vyhazují do zelených nebo bílých kontejnerů. Pokud jsou v místě oba kontejnery, je nutné rozlišovat sklo čiré (do bílého kontejneru) nebo barevné (do zeleného kontejneru). Skleněný odpad se v přírodě nerozkládá (ani za tisíc let) a dá se recyklovat donekonečna.

Co patří a nepatří do skla

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
GL70Bílé skloZELENÝ (či BÍLÝ)
Kontejner na
SKLO
GL71Zelené sklo
GL72Hnědé sklo
Do skla patří: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo od oken a dveří, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky.
Do skla nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátované sklo, pozlacená či pokovená skla, (+ zálohované vratné lahve, které je vhodnější vracet do obchodu).


Nápojové kartony

V Česku se nápojové kartony třídí na některých místech, kde pro ně existují kontejnery s oranžovou nálepkou (kontejnery nemusí být celé oranžové a dokonce může jít třeba jen o oranžové pytle) a nebo kde je možné je třídit společně s plasty (do žlutých kontejnerů, které mají i oranžovou nálepku). Jde o obaly na bázi Tetra-paku.

Co patří a nepatří do kontejneru na nápojové kartony

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
C/PAP81Kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plast)ORANŽOVÝ
Kontejner na
NÁPOJOVÉ KARTONY

Pozor, ne všechny obaly s tímto značením sem patří!
někdy je nálepka na plastovém kontejneru.
C/PAP/ALU 84Kombinace papíru a hliníku
C/PE 84Kombinace papíru a dalšího materiálu
Do nápojových kartonů patří: Tetra-pak, krabice od džusů, vína, mléka. Obaly je třeba sešlápnout, aby nezabraly tolik místa.
Do nápojových kartonů nepatří: měkké sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin, papírové kartony (tvrdé krabice - ty patří do papíru)


Kovové obaly

Na některých místech už je možné třídit i obaly z kovu, kam patří zejména nejrůznější plechovky nebo třeba víčka od jogurtů. Větší množství kovových obalů a kovy obecně se mohou odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.

Co patří a nepatří do kontejneru na kovové obaly

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
FE40OcelŠEDÝ
Kontejner na
KOVOVÉ OBALY
ALU 41Hliník
Do kovových obalů patří: Plechovky od potravin, nápojové plechovky, prázdné kovové nádoby od kosmetiky a sprejů, prázdné kovové tuby.
Do kovových obalů nepatří: Kovové obaly se zbytky potravin či látek uvnitř, plynové kartuše a bomby


Bio odpad

Biologicky rozložitelný odpad již v některých místech lze také vyhazovat do popelnic k tomu určených. Pod bio odpadem si lze představit biologicky rozložitelný odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu a nebyl znečištěn nebezpečnými látkami. Bio odpad produkuje i spoustu firem, my se zde ale budeme zabývat odpady z domácnosti. Vyhazuje se do hnědé popelnice.

Co patří a nepatří do kontejneru na bio odpad

zkratkačíslomateriálKam vyhodit
HNĚDÝ
Kontejner na
BIO ODPAD
Do bio odpadu patří: zbytky a slupky ovoce i zeleniny, pečivo, vaječné a ořešené skořápky, čajové sáčky, kávodá sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů, vousů, popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých zvířat, hlína, piliny, kůra, plevel, spadané ovoce, seno, sláma.
Do bio odpadu nepatří: maso, kosti, plasty, sklo, kameny, sutě, chemické látky a obaly, pytlíky z vysavače, textil, cigarety, pleny, omáčky, pomazánky, vařené těstoviny, olej


Směsný odpad

Do směsi se řadí ty odpadky, které zatím nelze recyklovat a jinak využít a zároveň které nepatří do kategorie nebezpečných odpadů. Rovněž by se do směsi neměl dávat velký bioodpad (např. posekaná tráva, větve stromů)

Co patří a nepatří do kontejneru na směsný odpad

Sem patří především celá škála kombinovatelných obalů, které se skládají z cíce druhů materiálů. Kombinované obaly se jednotně označují velkým písmenem C, které znamená, že jde o kombinovaný obal a lomenou čarou (/), za ní následuje označení materiálu, který v daném výrobku množstevně převažuje (např C/PAP, C/ALUE/LDPE, C/PAP/ALU).
zkratkačíslomateriálKam vyhodit
C/PAP81Papír a lepenka/ plastČERNÝ
Kontejner na
SMĚS

kromě nápojových kartonů
C/PAP/ALU84Papír a lepenka/ plast/hliník
C/PE84Kombinace papíru a dalšího materiálu
C/různé80Papír a lepenka/ různé kovyČERNÝ
Kontejner na
SMĚS
C/různé82Papír a lepenka/ hliník
C/různé83Papír a lepenka/ ocelový pocínovaný plech
C/různé85Papír a lepenka/ plast/ hliník/ ocelový pocínovaný plech
C/různé90Plast/ hliník
C/různé91Plast/ ocelový pocínovaný plech
C/různé92Plast/ různé kovy
C/různé95Sklo/ plast
C/různé96Sklo/ hliník
C/různé97Sklo/ ocelový pocínovaný plech
C/různé98Sklo/ různé kovy
BOPPBiaxiální polypropylen folie
ABS9ABS plasty - většinou nejdou recyklovat
Do směsného odpadu patří: v podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří do sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě patří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička od toaletního papíru, papírové plato od vajec) a nebo jsou znečištěné (např. tuba od zubní pasty)
Do směsného odpadu nepatří: recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměrný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky), elektronika...


Nebezpečný odpad

Patří sem léky (ty se odevzdávají v lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla a oleje, pneumatiky, počítače, elektronika, tonery do tiskáren. Všechny tyto výrobky je nutné odevzdat ve Sběrných dvorech (elektroniku a běžné baterie i v prodejnách elektroniky), případně počkat, až obec uspořádá mobilní svoz nebezpečného odpadu. Vyhozením těchto věcí do směsi či dokonce někam do lesa dochází k výraznému zatížení životního prostředí, neboť z materiálu se uvolňují jedy, které přírodu trvale a dlouhodobě poškozují.Zdroj: Wikipedia.org 2013,
Jaktridit.cz 2013, Trinecko.cz 2013,
Lidicky.cz 2013, Cistadvojka.cz 2013,
Siegl.cz 2017


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.