Tvrdost nerostů, tvrdost minerálů, Mohsova stupnice

Pro určení tvrdosti minerálů a různých materiálů se používá srovnání s několika nerosty. Materiál se testuje tak, že jeho ostrým hrotem rýpeme do nerostu (u něhož je tvrdost známá) a pokud do něj udělá díru, je zkoumaný materiál tvrdší. V dnešní době se však používají i další metody (podle Vickerse nebo Brinella vtlačováním tělesa (u něhož tvrdost víme) do povrchu zkoušeného materiálu).

TvrdostMinerál
1 Mastek
2 Sůl kamenná, sádrovec
3 Kalcit - vápenec
4 Fluorit - kazivec
5 Apatit
6 Ortoklas - živec
7 Křemen
8 Topaz
9 Korund
10 Diamant


Tvrdost známějších materiálů

Zde je pro srovnání uváděna tvrdost některých používanějších materiálů.

TvrdostMinerál
1,5 Olovo
1,8 Cín
1 až 2 Asfalt
2 Kadmium
2,5 Zlato
2,7 Stříbro
2,9 Hliník
3 Měď
3 až 4 Mramor
3,5 až 4 Mosaz
4,5 Železo
4,5 až 6,5 Sklo
5 až 8,5 Ocel
7 Křemík


Zdroj: Converter.cz 2014
Wikipedia.org 2014

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.