Kvádr

Šestistěn, jehož stěny se skládají z obdélníků nebo čverců. Pokud jsou všechny stěny čtvercové, hovoříme o krychli.

Kvádr. Zdroj: vlastní

Značení kvádru

a, b, c hrany kvádru (někdy se místo c značí výška v)
u tělesová úhlopříčka kvádru (protilehlá, oba vrcholy neleží na stejné stěně)
u1 u2 u3 stěnové úhlopříčky kvádru

Vlastnosti kvádru

  • Kvádr patří mezi mnohostěny, přesněji rovnoběžnostěny.
  • Má 12 hran, každá hrana má "k sobě" další tři hrany stejně dlouhé a rovnoběžné.
  • Kvádr tvoří 6 stěn ve tvaru obdélníku nebo čtverce. Protilehlé stěny jsou shodné.
  • Pokud je jedna dvojice protilehlých stěn tvořena čtvercem, hovoříme o pravidelném čtyřbokém hranolu.
  • Kvádr má čtyři tělesové úhlopříčky, jejich průsečík je středem souměrnosti.

Vzorečky pro kvádr

povrch S = 2(ab + bc + ac)

objem V = abc

délka tělesové úhlopříčky u = √(a2 + b2 + c2)

délka stěnových úhlopříček:
    u1 = √(a2 + b2)
    u2 = √(b2 + c2)
    u3 = √(a2 + c2)Zdroj: Wikipedia.org, 2014


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.