Krychle

Pravidelný šestistěn, který má všechny hrany stejně dlouhé a všechny rohy pravoúhlé. Říká se jí také hexaedr nebo jednoduše kostka. Lze ji považovat za zvláštní případ kvádru.

Krychle. Zdroj: vlastní

Značení krychle

a hrana krychle (všechny stejně dlouhé)
u tělesová úhlopříčka krychle (protilehlá, oba vrcholy neleží na stejné stěně)
u1 stěnová úhlopříčka krychle (úhlopříčka čtvercové stěny)
r poloměr opsané kulové plochy (kolem krychle)
ρ (řecké ró) poloměr vepsané kulové plochy (uvnitř krychle)
S povrch krychle (6 čtverců, takže 6a2)
V objem krychle (součin výšky, šířky a hloubky, takže a3)

Vlastnosti krychle

  • Krychle patří mezi mnohostěny a díky shodnosti všech svých hran i stěn patří mezi platónská tělesa.
  • Všech 12 hran je stejně dlouhých.
  • Krychli tvoří 6 stěn ve tvaru čtverce.
  • Má čtyři stěnové úhlopříčky, jejich průsečík je středem souměrnosti krychle

Vzorečky pro krychli

povrch S = 6a2

objem V = a3

délka tělesové úhlopříčky u = a√3

délka stěnové úhlopříčky u = a√2

poloměr opsané kulové plochy (vnější) r = (√3 / 2)a

poloměr vepsané kulové plochy (vnitřní) ρ = a/2Zdroj: Wikipedia.org, 2015


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.