Zkratky v IT (Informačních technologiích)

ZkratkaPopis
DNSco je DNS? co znamená DNS?
(Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který převádí IP adresy (např. 192.168.123.12) na doménové jména (např. www.vsb.cz) a naopak. Protokol používá port 53 a transportní protokoly TCP i UDP. 
DHCPco je DHCP? co znamená DHCP?
(Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol. Používá se pro automatické přidělování IP adres počítačům v síti. Uživatelé si na počítači v souvislosti s připojením k síti nemusí nic nastavovat.Pracuje na protokolu UDP a portech 67 (server) a 68 (klient).
Ethernetco je ethernet?
Je to jeden z nejpoužívanějších typů lokálních sítí. Propojuje se pomocí koaxiálních kabelů (starší řešení), kroucené dvojlinky (v součastnosti nejpoužívanější) a optického kabelu. Verze Ethernetu se dělí podle přenosové rychlosti: 10Mbit/s , 100Mbit/s , 1Gbit/s a 10Gbit/s.
Firewallco je firewall?
Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, či mezi sítí a počítačem. Mohou být softwarové i hardwarové.
FTPco je FTP? co znamená FTP?
(File Transfer Protocol) je protokol určený k přenosu souborů mezi dvěma počítači, na kterých mohou běžet rozdílné Operační Systémy. Pracuje na principu klient-server, tzn. že jeden počítač (server) data poskytuje a druhý (klient) se k serveru připojuje. Pracuje na protokolu TCP a portech 20 a 21. 
Hardwareco je harwdare?
Anglický výraz pro veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. Např. (Procesor,Základní deska,Harddisk)
HTTP(s)co je HTTP? co znamená HTTP?
(Hyper Text Transfer Protocol) je momentálně nejpoužívanější protokol pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Dokáže přenášet také i jakýkoliv soubor (jako e-mail). Verze HTTPS umožnuje posílat data šifrovaná a tím i lépe zabezpečená.Pracuje na protokolu TCP a portu 80.
IDMco je IDM? co znamená IDM?
(Identity Manager) je to nástroj pro centrální správu uživatelských účtů v síti. Komunikace s koncovými systémy probíhá pomocí nativních protokolů (např. LDAP).Takovým Identity Managerem je například Novell Netware.
IMAPco je IMAP? co znamená IMAP?
(Internet Message Access Protocol) je protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty. Umožňuje přístup k vaší poště na serveru bez potřeby stahovat tuto poštu na váš počítač. Máte proto přístup k elektronické poště i pokud pracujete na více počítačích. Pracuje na protokolu TCP a portu 143.
infringementzasahování do cizích práv, přestoupení zákona. Copyright Infringement - porušení autorských práv
IPco je IP? co znamená IP?
Internet Protocol (viz níže)
Intellectual Property - duševní vlastnictví
IPv4(Internet Protocol version 4) je datový protokol používaný pro přenos dat v počítačových sítích. Je to základní protokol Internetu. Kazdé zařízení v sítí komunikující tímto protokolem má tzv. IP adresu. IPv4 používá 32bitové IP adresy (192.168.123.123). Do budoucna se počítá s přechodem na IPv6.
IPv6(Internet Protocol version 6) tato verze oproti IPv4 používá 128bitové IP adresy (2001:718:1001:9e:250:4ff:fe46:c934) a počítá se, že v budoucnu nahradí stávající IPv4, jelikož 32bitové adresy verze 4 již pozvolna docházejí.
ITco je IT? co znamená IT?
Informační technologie
LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) je to protokol používaný pro přístup a ukládání dat na adresářový server. Tzn. je vhodný k práci  s informacemi o uživatelích v databázi apod..   
Novell NetwareJedná se o síťový operační systém, zaměřený plně na Internet. Obsahuje v sobě DNS,DHCP,webový server,databázový server (Oracle 8),Javu apod..
Operační  systémProstředí, ve kterém pracují uživatelské programy, např. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista nebo Linux Ubuntu.
PCco je PC? co znamená PC?
(Personal Computer) je to anglická zkratka pro osobní počítač. 
POP3co je POP3? co znamená POP3?
(Post Office Protocol version 3) je internetový protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na váš počítač. Zprávy se po stažení ze serveru smažou a zůstavají již pouze ve vaši poštovní schránce na počítači.
Proxyco je Proxy?
Proxy server funguje jako prostředník mezi uživatelem a serverem. Přeposílá požadavky od uživatele na server a odpovědi od serveru zase zpátky uživateli. Proxy se používá z důvodů kontroly dat od uživatele, k zaručení soukromí uživatele, k bezpečnosti komunikace apod.. 
Serverco je server?
Tím to slovem bývá označován počítač (hardware) nebo software, který nabízí určité služby jiným počítačům či programům. V Unixu bývá srver nazýván "démon" (anglicky deamon). Většinou se využívá v počítačových sítích (např. webový server,databázový server,proxy server).
SMTPco je SMTP? co znamená SMTP?
(Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi počítači. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a příjemcem; zpráva je doručena do schránky příjemce, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat .Pracuje na protokolu TCP a portu 25.
Softwareco je software?
Anglický výraz pro programové vybavení počítače.Je to sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.
SSHco je SSH? co znamená SSH?
(Secure Shell) Je protokol umožňující bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat. Je to i název programu který toto spojení poskytuje.SSH funguje metodou klient-server. Pracuje na protokolu TCP a portu 22.
TCPco je TCP? co znamená TCP?
(Transmission Control Protocol) je jedním ze základních protokolů internetu. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích v síti vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou přenášet data. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve správném pořadí.
Telnet(Telecommunicatons Network)  Tento protokol dovoluje uživateli počítače připojit se ke vzdálené stanici a po navázání spojení, může zadávat příkazy, které budou prováděny jako kdyby byly napsány přímo na klávesnici vzdáleného počítače.Pracuje na protokolu TCP a portu 23.
UDPco je UDP? co znamená UDP?
(User Datagram Protocol) přenáší data mezi počítači v síti, ale narozdíl od TCP nezaručuje, zda se přenášené data neztratí, nezmění pořadí, nebo zda některé data nedoručí dvakrát. Díky tomu je UDP pro lehké a časově citlivé účely rychlejší a efektivnější.
URLco je URL? co znamená URL?
(Uniform Resource Locator) Je to řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací  na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit (např. http://www.vsb.cz).
Webový prohlížečProgram určený pro prohlížení Internetových webových stránek, např. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera.
Wi-fi(Wireless fidelity) Je to standard pro bezdrátovou lokální počítačovou síť. Je určená k propojení mobilních zařízení jako jsou PDA, Notebook. Používá se také k bezdrátovému připojení k Internetu.
WWWco je WWW? co znamená WWW?
(World Wide Web), ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.


Zdroj: IDOC VŠB TU Ostrava 2011,

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.