Kosočtverec

Kosočtverec je čtyřúhelník, rovnostranný rovnoběžník (kosodélník), který má všechny čtyři strany stejně dlouhé. Kosočtverec, který má všechny vnitřní úhly pravoúhlé, je jednoduše čtvercem.

Kosočtverec aneb rovnostranný rovnoběžník. Zdroj: Wikipedia.orgÚhly kosočtverce. Zdroj: Wikipedia.org

Značení kosočtverce

A,B,C,D vrcholy kosočtverce
a strana kosočtverce (všechny stejně dlouhé)
α,β,γ,δ vnitřní úhly lichoběžníku (protilehlé jsou shodné)
u1, u2 úhlopříčky kosočtverce (jsou navzájem kolmé)
I střed souměrnosti (průsečík úhlopříček, střed kružnice vepsané)
S obsah kosočtverce
o obvod kosočtverce (součet všech stran, tedy 4*a)

Vlastnosti kosočtverce

  • Má všechny čtyři strany stejně dlouhé.
  • Úhlopčířky kosočtverce jsou na sebe kolmé a každá je různě dlouhá (s výjimkou čtverce), úhlopříčky tvoří dvě osy souměrnosti
  • Průsečík úhlopříček je středem kružnice vepsané a je i středem souměrnosti
  • Kosočtverec nemůže mít kružnici opsanou (s výjimkou čtverce)

Obsah (plocha) a obvod kosočtverce

obvod o = 4*a nebo o = 2*√(u12 + u22)

obsah S = (u1*u2)/2 nebo S = a2*sin(α)Zdroj: Wikipedia.org, 2014

Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.