Jak napsat speciální znaky na klávesnici nebo do webu

V tabulkách najdete neobvyklé jednoznakové symboly, které ne každý ví, jak je správně napsat. Pro HMTL weby existují pro tyto znaky speciální kódy. Pokud je jen potřebujete "opsat", jednoduše si jej označte myší, zkopírujte a vložte pak do své práce. Dají se napsat i přes kombinaci ALT + nějaké číslo, to zde najdete pro nejpoužívanější :-)

Jak napsat zavináč na klávesnici

Buď stiskem levý CTRL + levý ALT + V a nebo podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 64, pustit ALT

Znak popis HTML kód (pro web)
@ zavináč, at


Jak napsat copyright, trademark, registered na klávesnici

© Copyright - podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 0169, pustit ALT
® Registered - podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 0174, pustit ALT

Znak popis HTML kód (pro web)
© copyright, copy, C v kroužku ©
® registered, R v kroužku ®
trademark, TM ™


Jak napsat matematické operátory a znaménka

< Menší než - Buď stiskem levý CTRL + levý ALT + čárka a nebo podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 60, pustit ALT
> Větší než - Buď stiskem levý CTRL + levý ALT + tečka a nebo podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 62, pustit ALT

Znak popis HTML kód (pro web)
< menší než &lt;
> větší než &gt;
znaménko menší nebo rovno &le;
znaménko větší nebo rovno &ge;
znaménko nerovná se, nerovno &ne;
je totožné, ekvivalence (dnes se spíš používá =) &equiv;
± znaménko plus mínus &plusmn;
÷ znaménko děleno &divide;
× znaménko krát, malý křížek &times;
Ø velký průměr, škrtnutá nula &Oslash;
ø průměr &oslash;
promile &permil;
nekonečno &infin;
π pí, Ludolfovo číslo &pi;
Interval &int;
Suma, součet &sum;
znak náleží &asymp;
je úměrné (např. jestliže y=2x, pak y∝x) &prop;
° stupeň &deg;
používá se pro tzv. parciální derivace &part;
znaménko náleží &isin;
znaménko nenáleží &notin;
průnik množin &cap;
sjednocení množin &cup;
je podmnožina (A⊂B znamená, že A je část B) &sub;
je "nadmnožina" (výraz se nepoužívá; A⊃B znamená, že B je část A) &sup;
A⊆B znamená, že A je část B nebo A=B &sube;
A⊇B znamená, že B je část A nebo A=B &supe;
¬ znak negace, NOT &not;
znak AND &and;
znak OR &or;
je aspoň jeden (např. ∃n:n2<n - je aspoň jedno n takové, že platí n2<n; třeba n=0,5) &exist;
platí pro vše (např.∀n:|n|≥0 - pro všechna n platí |n|≥0 &forall;
implikace (z toho vyplývá) &rArr;
matematicky se nejspíš nepoužívá &lArr;
ekvivalence (právě tehdy, když) &hArr;
Děkuji Jiřímu Jedličkovi za doplnění popisů k matematickým operátorům.

Jak napsat zlomky, mocniny a odmocniny

¼ zlomek čtvrtina, 1/4 &frac14;
½ zlomek polovina, 1/2 &frac12;
¾ zlomek tři čtvrtiny, 3/4 &frac34;
² mocnina na druhou &sup2;
³ mocnina na třetí &sup3;
odmocnina &radic;


Jak napsat Euro, Cent, Libru, Yen

EURO € - Buď stiskem levý CTRL + levý ALT + E a nebo podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 0128, pustit ALT

LIBRA &pund; - Buď stiskem levý CTRL + levý ALT + L a nebo pravý ALT + L

Euro &euro;
¢ Cent &cent;
¥ Yen &yen;
£ Libra &pound;


Jak napsat posmrtný křížek

posmrtný křížek, dýka &dagger;
dvojitý křížek, dvojitá dýka &Dagger;


Jak napsat paragraf

Podržet levý ALT a napsat na numerické klávesnici 0167, pustit ALT

§ paragraf &sect;
? &para;


Jak napsat šipky

Znak popis HTML kód (pro web)
» špičaté uvozovky / šipky vpravo &raquo;
« špičaté uvozovky / šipky vlevo &laquo;
malá špičatá závorka vpravo &lsaquo;
malá špičatá závorka vlevo &rsaquo;
šipka vpravo &rarr;
implikace (z toho vyplývá) &rArr;
&lArr;
ekvivalence (právě tehdy, když) &hArr;


Ostatní speciální znaky

Znak popis HTML kód (pro web)
& ampersand, AND &amp;
  nedělitelná mezera (pevná), hodí se, když chceme, aby u sebe zůstaly dvě slova a neodlamovaly se na další řádek &nbsp;
" uvozovky dvojité &quot;
odrážka, bod, bullet &bullet;


Zdroj: Wikipedia.org 2013,
a praxe :-)

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.