Latinské fráze

Občas zachytíme nějaké rádobychytré rčení či přísloví v latině. Abychom působili ještě chytřeji, měli bychom vědět, co ta nejpouživanější latinská spojení znamenají. V posledním sloupečku je napsaný patvar, pod kterým to lidé také mohou hledat - aby i špatně napsaný výraz měl šanci být nalezen :-)
latinská fráze český význam jak to lidé občas špatně píší?
Alter ego Druhé já (často v představách ideálnější já, plnící své sny a cíle původního ne tak úspěšného já) altr ego
Anno Domini Léta Páně (A.D.) ano dominy
Carpe diem Užívej dne karpe diem
Cogito ergo sum Myslím, tedy jsem kogito ergo sum
Curriculum vitae Běh života, profesní životopis (zkratka CV) kurikulum vité
Fiat lux Budiž světlo fiatlux
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus Radujme se tedy, dokud jsme mladí studentská hymna
Historia magistra vitae Historie je učitelkou života Historia magistra vité
Morituri te salutant Zdraví tě ti, co jdou na smrt (pozdrav k císaři, následuje za Ave Ceasar) moriturite salutant
Omnia tempus habent Všechno má svůj čas Omia tempus habe
Post scriptum Dodatek pod podepsaným dopisem (zkratka PS či P.S.) post skriptum
Rex mortus, vivat rex Král je mrtev, ať žije král
Urbi et Orbi Městu a světu velikonoční a vánoční žehnání papeže světu
Veni vidi vici Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem veny vidy viči


Zdroj: Wikiquote.org 2017,


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.