Průměrné mzdy podle profese

Údaje pochází z ISPV, kde najdete i detailnější informace stejně jako podrobnější informace o metodice. Tabulka mezd zahrnuje ekonomické subjekty, které odměňují mzdou (do roku 2010 byla mzdová sféra označována jako podnikatelská, zatímco platová sféra jako nepodnikatelská.


Průměrné mzdy (podnikatelská sféra)
Průměrné platy (nepodnikatelská sféra)


Mzdy v 1. pololetí 2018

Níže uvedené výsledky zahrnují soubor aktivních ekonomických subjektů z registru Českého statistického úřadu (RES ČSÚ).

Měsíční mzda podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO

Medián mzdy: když seřadíme mzdy zaměstnanců od nejmenší po největší, medián mzdy je přesně uprostřed. Polovina tedy vydělává méně a druhá více.
Průměr mzdy: mzdy všech zaměstnanců dělené jejich počtem, průměrnou mzdu zkreslují výrazně vyšší mzdy některých lidí (např. 10% nejlépe hodnocených zaměstnanců má často až 3x vyšší mzdu než medián mzdy)

Chcete-li najít svou profesi, zkuste jednoduše vyhledávat prohlížečem (Ctrl+F)

Podskupina / kategorie zaměstnání CZ-ISCOpočet zam.hrubá mzda mediánhrubá mzda top 10%hrubá mzda průměr
1120 Nejvyšší představitelé společností (kr.politických,zájmových a příbuzných organizací)675867353 Kč283014 Kč121493 Kč
   11201 Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 1315156805 Kč472722 Kč220145 Kč
   11202 Nejvyšší představitelé středních společností a institucí 293379805 Kč259000 Kč123880 Kč
   11203 Nejvyšší představitelé malých společností a institucí 179144516 Kč107176 Kč62125 Kč
1211 Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb)813669219 Kč180952 Kč94877 Kč
   12111 Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé)296774988 Kč223127 Kč108354 Kč
   12112 Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kr.finančních,pojišťovacích služeb)240763148 Kč159274 Kč85438 Kč
   12113 Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu165175174 Kč179201 Kč97368 Kč
1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů266370861 Kč172225 Kč94739 Kč
   12121 Personální náměstci (ředitelé)63889950 Kč214896 Kč126889 Kč
   12122 Řídící pracovníci v oblasti personální 150368558 Kč163046 Kč88063 Kč
1219 Ostatní řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností 781554911 Kč135053 Kč72788 Kč
   12192 Řídící pracovníci v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací 44548875 Kč120436 Kč68434 Kč
   12199 Řídící pracovníci správy podniku, administrativních a podpůrných činností j.n. 273967597 Kč148191 Kč84594 Kč
1221 Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 1463063924 Kč170318 Kč87990 Kč
   12211 Obchodní náměstci (ředitelé)278678959 Kč225928 Kč112871 Kč
   12212 Řídící pracovníci v oblasti obchodu735062789 Kč165226 Kč85758 Kč
   12213 Řídící pracovníci v oblasti marketingu 216653221 Kč153011 Kč78444 Kč
   12214 Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací69063777 Kč143985 Kč80678 Kč
1222 Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností 32588744 Kč281610 Kč125666 Kč
   12222 Řídící pracovníci v oblasti styku s veřejností 186108085 Kč300987 Kč149877 Kč
1223 Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje405975058 Kč167274 Kč95213 Kč
   12231 Náměstci (ředitelé) pro technický rozvoj, výzkum a vývoj410113492 Kč298968 Kč141873 Kč
   12232 Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje198872720 Kč158070 Kč89071 Kč
   12239 Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 109068880 Kč130222 Kč78741 Kč
1311 Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí 301439788 Kč73373 Kč47231 Kč
   13112 Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví180735184 Kč59357 Kč38456 Kč
1321 Řídící pracovníci v průmyslové výrobě2078957717 Kč135030 Kč73861 Kč
   13211 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě474680673 Kč223730 Kč114382 Kč
   13212 Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 1276549272 Kč102127 Kč60204 Kč
   13213 Řídící pracovníci v energetice 139177891 Kč165159 Kč95160 Kč
   13214 Řídící pracovníci v oblasti úpravy a rozvodu vody24054817 Kč88239 Kč58676 Kč
1322 Řídící pracovníci v těžbě a geologii33960806 Kč144076 Kč77506 Kč
   13222 Řídící pracovníci v těžbě 27859301 Kč124932 Kč71527 Kč
1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví943042206 Kč96689 Kč52267 Kč
   13232 Hlavní stavbyvedoucí 117448523 Kč104565 Kč60533 Kč
   13233 Řídící pracovníci stavebního provozu471935842 Kč76806 Kč44175 Kč
1324 Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech968949422 Kč117678 Kč64462 Kč
   13241 Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu188662918 Kč147832 Kč82521 Kč
   13242 Řídící pracovníci v oblasti skladování195437107 Kč76667 Kč45704 Kč
   13243 Řídící pracovníci v oblasti dopravy318847575 Kč99133 Kč59202 Kč
   13244 Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb27463602 Kč103165 Kč73059 Kč
   13245 Řídící pracovníci v oblasti logistiky166162225 Kč138605 Kč75187 Kč
1330 Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií688168182 Kč180617 Kč89660 Kč
   13301 Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti ICT384106209 Kč242037 Kč145091 Kč
   13302 Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností454877390 Kč176719 Kč95855 Kč
1342 Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví214764932 Kč144832 Kč77907 Kč
   13422 Primáři v oblasti zdravotnictví983103403 Kč159398 Kč109456 Kč
   13424 Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví63942222 Kč55232 Kč43469 Kč
   13425 Řídící zdravotničtí pracovníci nelékařských povolání (kr.hlavních, vrchních sester)13541266 Kč114203 Kč58985 Kč
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání131942489 Kč95186 Kč52098 Kč
   13455 Řídící pracovníci na vysokých školách38261749 Kč116302 Kč72953 Kč
1346 Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb461986919 Kč260913 Kč127672 Kč
   13461 Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb331592822 Kč267937 Kč136080 Kč
   13462 Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb115082491 Kč245023 Kč117492 Kč
1349 Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech200333590 Kč89038 Kč57244 Kč
1411 Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb80740266 Kč80222 Kč54534 Kč
   14111 Řídící pracovníci v hotelích44245022 Kč86891 Kč52891 Kč
   14121 Řídící pracovníci v restauracích83620254 Kč50342 Kč27676 Kč
1420 Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě1614832649 Kč78546 Kč43163 Kč
   14201 Řídící pracovníci v maloobchodě 825131828 Kč76938 Kč42761 Kč
   14202 Řídící pracovníci ve velkoobchodě301929461 Kč105591 Kč48207 Kč
1431 Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy129030543 Kč83435 Kč44268 Kč
   14312 Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi20862093 Kč137785 Kč85356 Kč
1439 Řídící pracovníci cestovních kanceláří,nemovitostí,opravárenských,osobních aj. služeb673732581 Kč67970 Kč40551 Kč
   14393 Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb177632857 Kč82494 Kč45032 Kč
   14394 Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí361131965 Kč55772 Kč35491 Kč
2111 Fyzici a astronomové292648194 Kč80651 Kč53067 Kč
   21111 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech248648126 Kč79494 Kč52650 Kč
   21112 Fyzici atomoví, molekulární, nukleární26053489 Kč99787 Kč61210 Kč
2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)279532343 Kč59486 Kč37470 Kč
   21131 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech120540689 Kč69133 Kč44630 Kč
   21141 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v geologických a příbuzných oborech18137135 Kč55576 Kč39577 Kč
2120 Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky66151918 Kč89941 Kč59074 Kč
   21201 Specialisté v oblasti matematiky28044769 Kč79583 Kč51286 Kč
   21202 Specialisté v oblasti statistiky 21550283 Kč84142 Kč55002 Kč
   21203 Specialisté v oblasti pojistné matematiky15070458 Kč108092 Kč78362 Kč
2131 Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté495238691 Kč103558 Kč52719 Kč
   21311 Biologové137035043 Kč61989 Kč39809 Kč
   21312 Genetici10139984 Kč63670 Kč42089 Kč
   21313 Fyziologové, imunologové19539121 Kč67148 Kč43917 Kč
   21316 Biochemici, biofyzici42639373 Kč69469 Kč43657 Kč
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství386435192 Kč53198 Kč38087 Kč
   21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti133135544 Kč42716 Kč36110 Kč
2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech1572041195 Kč78890 Kč49652 Kč
   21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby238550696 Kč101901 Kč60942 Kč
   21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)250648978 Kč96574 Kč57218 Kč
   21413 Specialisté v oblasti logistiky445538224 Kč76810 Kč45913 Kč
   21414 Specialisté v oblasti dopravy507138064 Kč53000 Kč39994 Kč
   21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)17552583 Kč106975 Kč65170 Kč
2142 Stavební inženýři1533335612 Kč65350 Kč40581 Kč
   21422 Inženýři projektanti budov345829891 Kč55039 Kč34301 Kč
   21425 Stavební inženýři přípravy a realizace investic182946489 Kč73016 Kč50891 Kč
   21426 Stavební inženýři kontroly a řízení kvality29746456 Kč77048 Kč49870 Kč
   21427 Stavební inženýři výstavby budov186144441 Kč82315 Kč50893 Kč
   21428 Stavební inženýři výstavby inženýrských děl168042559 Kč72159 Kč47412 Kč
2143 Specialisté v oblasti průmyslové ekologie44646289 Kč69667 Kč49055 Kč
2144 Strojní inženýři2126447708 Kč75894 Kč51881 Kč
   21441 Strojní inženýři ve výzkumu a vývoji209647929 Kč74722 Kč53118 Kč
   21442 Strojní inženýři projektanti, konstruktéři976546857 Kč71946 Kč50053 Kč
   21443 Strojní inženýři technologové, normovači222546424 Kč78568 Kč50481 Kč
   21445 Strojní inženýři kontroly a řízení kvality161344912 Kč74868 Kč51241 Kč
   21446 Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení130953940 Kč87024 Kč56637 Kč
   21449 Ostatní strojní inženýři226669924 Kč80504 Kč68924 Kč
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příb.odorech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.)365048428 Kč78959 Kč53606 Kč
   21451 Chemičtí inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech100155061 Kč74991 Kč55776 Kč
   21453 Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech94844031 Kč72132 Kč48271 Kč
   21454 Chemičtí inženýři přípravy, realizace investic, inženýringu,specialisté v příb. ob.15455681 Kč103022 Kč64686 Kč
   21455 Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality, chemičtí inženýři laboranti a specialisté v příbuzných oborech88741719 Kč78612 Kč49865 Kč
   21456 Chemičtí inženýři přístrojů, strojů a zařízení a specialisté v příbuzných oborech10357973 Kč82293 Kč60092 Kč
2146 Důlní, hutní, slévárenští inženýři 58241417 Kč61135 Kč47115 Kč
   21463 Důlní, hutní, slévárenští inženýři technologové, normovači 24643311 Kč59877 Kč47306 Kč
2149 Inženýři v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)599043919 Kč77379 Kč49986 Kč
   21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech110149989 Kč78853 Kč57179 Kč
   21493 Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech48046933 Kč84918 Kč54801 Kč
   21494 Inženýři přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních oborech37047544 Kč81749 Kč55032 Kč
   21495 Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech76440233 Kč73637 Kč45973 Kč
   21499 Ostatní specialisté v oblasti techniky88544535 Kč82523 Kč51447 Kč
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 1078548161 Kč85065 Kč54003 Kč
   21512 Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři354944587 Kč73666 Kč49824 Kč
   21513 Inženýři elektrotechnici a energetici technologové, normovači47845493 Kč72735 Kč49355 Kč
   21515 Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality31250014 Kč75458 Kč52470 Kč
   21517 Inženýři energetici výroby energie51480450 Kč117656 Kč81283 Kč
   21518 Inženýři energetici distribuce energie71961914 Kč93563 Kč66065 Kč
   21519 Ostatní inženýři elektrotechnici a energetici104150635 Kč82994 Kč55984 Kč
2152 Inženýři elektronici 568252133 Kč85269 Kč56964 Kč
   21523 Inženýři elektronici technologové, normovači39545436 Kč67781 Kč47667 Kč
   21525 Inženýři elektronici kontroly a řízení kvality42346163 Kč68826 Kč47831 Kč
2153 Inženýři v oblasti elektronických komunikací (včetně radiokomunikací)122852446 Kč136959 Kč74117 Kč
   21536 Inženýři přístrojů, strojů a zařízení v oblasti elektronických komunikací30944239 Kč161840 Kč69713 Kč
   21631 Průmysloví a produktoví designéři43041266 Kč89376 Kč50956 Kč
2165 Kartografové a zeměměřiči42631984 Kč45188 Kč34318 Kč
2166 Grafici a výtvarníci v multimédiích63334652 Kč51493 Kč36309 Kč
2211 Praktičtí lékaři302331624 Kč56602 Kč34897 Kč
2212 Lékaři specialisté1283054550 Kč97980 Kč58552 Kč
   22121 Lékaři v interních oborech220369246 Kč114130 Kč73502 Kč
   22122 Lékaři v chirurgických oborech100675528 Kč112695 Kč76709 Kč
   22125 Lékaři v pediatrii19063280 Kč108144 Kč69766 Kč
   22126 Lékaři v anesteziologických oborech33282914 Kč116283 Kč84042 Kč
   22128 Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství)234645910 Kč76239 Kč51601 Kč
   22129 Ostatní lékaři specialisté 202063825 Kč104261 Kč74391 Kč
2221 Všeobecné sestry se specializací960235710 Kč46456 Kč36361 Kč
   22211 Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence)136137064 Kč48286 Kč38270 Kč
   22212 Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)232439535 Kč49468 Kč40350 Kč
   22213 Sestry pro perioperační péči50038124 Kč50616 Kč40101 Kč
   22214 Sestry pro pediatrii103936648 Kč43415 Kč36820 Kč
   22219 Ostatní všeobecné sestry se specializací199333571 Kč43615 Kč35523 Kč
   22611 Zubní lékaři bez specializace81441352 Kč66867 Kč45931 Kč
2262 Farmaceuti530242774 Kč68984 Kč44275 Kč
   22621 Farmaceuti bez specializace119847440 Kč61047 Kč48010 Kč
   22622 Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství339439590 Kč68437 Kč42546 Kč
2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy22527586 Kč36269 Kč28159 Kč
2310 Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách2040637906 Kč71151 Kč44593 Kč
   23101 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách298534552 Kč56430 Kč38260 Kč
   23102 Profesoři na vysokých školách207360432 Kč115533 Kč70990 Kč
   23103 Docenti na vysokých školách398048606 Kč86566 Kč55366 Kč
   23104 Odborní asistenti na vysokých školách874835593 Kč56991 Kč39280 Kč
   23105 Asistenti na vysokých školách130028520 Kč43502 Kč31321 Kč
   23106 Lektoři na vysokých školách69629434 Kč44168 Kč31868 Kč
2320 Učitelé odbor. předmětů,praktického vyučování,lektoři (kr.žáků se spec.vzděl.potřeb.)347529015 Kč56818 Kč33459 Kč
   23204 Lektoři dalšího vzdělávání 203231277 Kč59411 Kč35128 Kč
2411 Specialisté v oblasti účetnictví1492342501 Kč87528 Kč52077 Kč
   24111 Hlavní účetní528841189 Kč77892 Kč49338 Kč
   24113 Specialisté kalkulací, cen a nákladů106149258 Kč100645 Kč61003 Kč
   24114 Metodici účetnictví42847193 Kč84017 Kč53962 Kč
   24115 Rozpočtáři specialisté95245051 Kč78345 Kč49744 Kč
   24116 Daňoví specialisté a daňoví poradci92656049 Kč113748 Kč68677 Kč
   24119 Ostatní specialisté v oblasti účetnictví346140607 Kč95969 Kč54654 Kč
2412 Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté715746406 Kč131326 Kč67374 Kč
   24121 Finanční poradci specialisté165570939 Kč157617 Kč87742 Kč
   24122 Investiční poradci specialisté27061752 Kč124043 Kč73991 Kč
   24123 Burzovní makléři10778078 Kč187296 Kč99112 Kč
   24124 Bankovní makléři364542684 Kč97629 Kč59830 Kč
   24125 Pojišťovací poradci specialisté49840401 Kč107647 Kč56193 Kč
   24129 Ostatní specialisté v oblasti finančního a investičního poradenství46549170 Kč163679 Kč79342 Kč
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví1134348737 Kč99748 Kč59623 Kč
   24131 Metodici a analytici finančního trhu79967010 Kč147914 Kč85483 Kč
   24132 Specialisté vzniku pojištění a zajištění67751620 Kč111692 Kč67562 Kč
   24133 Specialisté likvidace pojistných událostí99141319 Kč59303 Kč43211 Kč
   24134 Specialisté tvorby bankovních produktů52755573 Kč93798 Kč60205 Kč
   24135 Specialisté řízení úvěrů136949573 Kč95391 Kč58188 Kč
   24136 Finanční analytici232850069 Kč99243 Kč59520 Kč
   24139 Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví426247971 Kč101705 Kč59923 Kč
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací1306742134 Kč95078 Kč54873 Kč
   24221 Specialisté v oblasti řízení rizik202159106 Kč122210 Kč71004 Kč
   24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy62154692 Kč101076 Kč62547 Kč
   24223 Specialisté v oblasti strategie 68365332 Kč133774 Kč79902 Kč
   24224 Specialisté podpory podnikání368644836 Kč102189 Kč58399 Kč
2423 Specialisté v oblasti personálního řízení382645130 Kč86567 Kč54358 Kč
2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů102343778 Kč84137 Kč51258 Kč
2431 Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu1444841473 Kč93119 Kč53003 Kč
   24311 Specialisté v oblasti marketingu949244677 Kč101024 Kč56963 Kč
   24312 Specialisté v oblasti propagace a reklamy199132318 Kč65018 Kč38496 Kč
   24313 Specialisté průzkumu trhu96842196 Kč86817 Kč53723 Kč
2432 Specialisté pro styk s veřejností89746341 Kč94184 Kč57528 Kč
2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)1828850935 Kč107768 Kč61196 Kč
   24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě ICT)476853622 Kč107768 Kč63856 Kč
   24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů223764131 Kč137012 Kč77382 Kč
   24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb174040631 Kč86853 Kč50376 Kč
2434 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií486056594 Kč132259 Kč75083 Kč
2511 Systémoví analytici949756911 Kč111840 Kč66491 Kč
2512 Vývojáři softwaru1446955754 Kč103630 Kč63251 Kč
2513 Vývojáři webu a multimédií35951830 Kč95661 Kč59659 Kč
2514 Programátoři počítačových aplikací specialisté1573250390 Kč95615 Kč58435 Kč
2519 Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci 513850226 Kč107078 Kč62864 Kč
2521 Návrháři a správci databází166651555 Kč97732 Kč57075 Kč
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 1230647251 Kč84766 Kč53678 Kč
2523 Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)176652846 Kč93160 Kč59782 Kč
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci63164534 Kč116876 Kč74206 Kč
2611 Advokátní koncipienti a příbuzní pracovníci316917192 Kč35444 Kč20173 Kč
2619 Podnikoví právnici, ostatní specialisté v oblasti práva 315852423 Kč111195 Kč66368 Kč
   26195 Podnikoví právníci260654967 Kč111195 Kč69580 Kč
2631 Specialisté v oblasti ekonomie480146293 Kč83865 Kč53086 Kč
   26311 Specialisté v oblasti národohospodářství16763860 Kč102579 Kč66623 Kč
   26312 Specialisté v oblasti podnikové ekonomie463245251 Kč81028 Kč52599 Kč
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech28732125 Kč54394 Kč36508 Kč
   26323 Archeologové10630302 Kč44593 Kč32409 Kč
2633 Filozofové, historici a politologové32632798 Kč46946 Kč34964 Kč
   26355 Sociální pracovníci specialisté péče o děti a mládež (kromě zdravotně postižených)18125882 Kč34766 Kč26486 Kč
2636 Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech264220659 Kč30598 Kč22168 Kč
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci509131088 Kč52710 Kč34129 Kč
   26422 Redaktoři (kromě technických)337528400 Kč45754 Kč30245 Kč
   26423 Techničtí redaktoři34735510 Kč54968 Kč40439 Kč
   26429 Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky16037174 Kč89111 Kč49205 Kč
   26432 Jazykovědci12031332 Kč44120 Kč33566 Kč
2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté106933980 Kč55470 Kč35215 Kč
   26542 Dramaturgové20240752 Kč61703 Kč43518 Kč
   26543 Produkční43435537 Kč53737 Kč36584 Kč
   26549 Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle11845715 Kč96433 Kč56224 Kč
2656 Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři13141103 Kč73264 Kč47944 Kč
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)352133946 Kč57829 Kč38200 Kč
   31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)54727208 Kč49858 Kč30906 Kč
   31112 Technici v oblasti fyziky 28434376 Kč49247 Kč36398 Kč
   31117 Technici v oblasti metrologie 128138312 Kč66777 Kč43624 Kč
3112 Stavební technici2914529842 Kč50312 Kč31911 Kč
   31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři575930029 Kč51622 Kč32463 Kč
   31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu596833666 Kč53706 Kč35946 Kč
   31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti81535138 Kč51479 Kč37047 Kč
   31126 Stavební technici provozní567133413 Kč51027 Kč34683 Kč
   31129 Ostatní stavební technici167937968 Kč60627 Kč40038 Kč
3113 Elektrotechnici a technici energetici2174437811 Kč63224 Kč41499 Kč
   31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři310836505 Kč64421 Kč41116 Kč
   31133 Elektrotechnici a technici energetici technologové, normovači119839593 Kč53578 Kč40868 Kč
   31135 Elektrotechnici a technici energetici kontroly kvality, laboranti157934596 Kč57029 Kč38481 Kč
   31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení580038924 Kč60172 Kč41343 Kč
   31137 Technici dispečeři v elektrotechnice a energetice146935781 Kč62754 Kč40720 Kč
   31138 Revizní technici v elektrotechnice a energetice80735811 Kč53604 Kč36969 Kč
   31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici234142382 Kč57826 Kč43186 Kč
3114 Technici elektronici904936036 Kč59392 Kč39846 Kč
   31142 Technici elektronici projektanti, konstruktéři67838375 Kč58311 Kč40749 Kč
   31143 Technici elektronici technologové, normovači40942676 Kč65814 Kč44859 Kč
   31145 Technici elektronici kontroly kvality, laboranti80538116 Kč55237 Kč40618 Kč
   31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení387436049 Kč65672 Kč41250 Kč
3115 Strojírenští technici5210535239 Kč60016 Kč38412 Kč
   31151 Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji185839465 Kč69977 Kč44027 Kč
   31152 Strojírenští technici projektanti, konstruktéři766636983 Kč59009 Kč40376 Kč
   31153 Strojírenští technici technologové, normovači826237242 Kč55879 Kč39982 Kč
   31154 Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu117342577 Kč64628 Kč45746 Kč
   31155 Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti1118034486 Kč62273 Kč38989 Kč
   31156 Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 1077033835 Kč58660 Kč35975 Kč
   31157 Technici dispečeři strojírenské výroby197733457 Kč56428 Kč35643 Kč
   31159 Ostatní strojírenští technici379639644 Kč66131 Kč43464 Kč
3116 Technici v chemickém inženýrství a příb.oborech (gumár.,plastik.,potrav.,vodár.apod.)1071631215 Kč50733 Kč34312 Kč
   31161 Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příb. oborech51428355 Kč53711 Kč32868 Kč
   31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech212038294 Kč56540 Kč40595 Kč
   31164 Chemičtí technici přípravy,realizace investic,inženýringu,pracovníci v příb.oborech12147960 Kč78144 Kč51146 Kč
   31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech569227411 Kč42814 Kč30807 Kč
   31166 Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech47639728 Kč54276 Kč39355 Kč
   31167 Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech68834795 Kč46346 Kč35216 Kč
   31169 Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech46740273 Kč65426 Kč44211 Kč
3117 Důlní, hutní, slévárenští technici 257439724 Kč66684 Kč42278 Kč
   31173 Důlní, hutní, slévárenští technici technologové, normovači 63037958 Kč48947 Kč39294 Kč
   31175 Důlní, hutní, slévárenští technici kontroly kvality, laboranti 37431614 Kč45035 Kč34181 Kč
   31176 Důlní, hutní, slévárenští technici přístrojů, strojů a zařízení 34742008 Kč58625 Kč43111 Kč
   31177 Důlní, hutní, slévárenští technici dispečeři 34640944 Kč52858 Kč41920 Kč
   31178 Důlní a hutní revizní technici, báňští inspektoři14034778 Kč42862 Kč35143 Kč
   31179 Ostatní důlní, hutní, slévárenští technici 33143591 Kč70459 Kč47742 Kč
   31189 Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictví59833184 Kč40146 Kč32548 Kč
3119 Technici v ostatních oborech (textilní, kožedělný, polygrafický, dřevařský apod.)1812633044 Kč57829 Kč36652 Kč
   31191 Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech120635724 Kč68622 Kč42291 Kč
   31192 Technici projektanti, konstruktéři v ostatních průmyslových oborech70634330 Kč58187 Kč38167 Kč
   31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech187836965 Kč55751 Kč39676 Kč
   31194 Technici přípravy a realizace investic, inženýringu v ostatních průmyslových oborech115634437 Kč55305 Kč38804 Kč
   31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech340630999 Kč50119 Kč34434 Kč
   31196 Technici přístrojů, strojů a zařízení v ostatních průmyslových oborech174835180 Kč59766 Kč38027 Kč
   31197 Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech74834532 Kč48511 Kč36281 Kč
   31198 Technici bezpečnosti práce,ochrany zdraví,racionalizace výroby,ergonomických studií254632936 Kč56894 Kč34850 Kč
   31199 Technici v ostatních průmyslových oborech jinde neuvedení270931939 Kč55047 Kč35620 Kč
3121 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství223943084 Kč57383 Kč44766 Kč
   31211 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby76544714 Kč64427 Kč48195 Kč
   31212 Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti hutní výroby71543917 Kč52051 Kč43288 Kč
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)5110736470 Kč56933 Kč38849 Kč
   31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice630834607 Kč55870 Kč38332 Kč
   31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice252036672 Kč55033 Kč40671 Kč
   31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství2007339680 Kč60873 Kč41644 Kč
   31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství326137036 Kč57896 Kč39533 Kč
   31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii202033718 Kč54067 Kč36475 Kč
   31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví155330818 Kč45842 Kč32151 Kč
   31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie118535165 Kč58241 Kč39065 Kč
   31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství388638027 Kč56269 Kč40051 Kč
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví972729899 Kč48111 Kč31270 Kč
3133 Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy a zemního plynu)105533774 Kč44032 Kč34771 Kč
3139 Operátoři velínů montážních linek, výroby papíru, celulózy a jiných velínů51532781 Kč44667 Kč32103 Kč
3141 Technici a laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnických)272524634 Kč39556 Kč27210 Kč
   31411 Technici v oboru biologie26326737 Kč37656 Kč28579 Kč
   31415 Laboranti v biologických a příbuzných oborech176123178 Kč32733 Kč25102 Kč
   31419 Technici v ostatních oborech příbuzných biologii (kromě zdravotnických) 13225518 Kč69744 Kč33973 Kč
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství932429487 Kč40475 Kč30635 Kč
   31421 Technici agronomové335532095 Kč40475 Kč31692 Kč
   31422 Zootechnici302229102 Kč39573 Kč29403 Kč
   31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 98933657 Kč44988 Kč35456 Kč
   31429 Ostatní technici v oblasti zemědělství83130844 Kč51908 Kč33491 Kč
   31533 Letečtí instruktoři10651703 Kč69081 Kč52793 Kč
3154 Řídící letového provozu432150656 Kč303276 Kč160408 Kč
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení148131520 Kč48166 Kč34612 Kč
   32112 Radiologičtí asistenti133931684 Kč47816 Kč34614 Kč
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví433729960 Kč42226 Kč31693 Kč
   32121 Zdravotní laboranti340529984 Kč42226 Kč32017 Kč
   32122 Laboratorní asistenti34923349 Kč30650 Kč24339 Kč
3213 Farmaceutičtí asistenti501026978 Kč43043 Kč29570 Kč
3221 Všeobecné sestry bez specializace3636125207 Kč38441 Kč26368 Kč
   32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester)3569225323 Kč38552 Kč26466 Kč
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace286826189 Kč34210 Kč26727 Kč
   32551 Fyzioterapeuti bez specializace214027289 Kč34776 Kč28322 Kč
   32553 Odborní maséři ve zdravotnictví34621861 Kč30136 Kč22554 Kč
3256 Praktické sestry275526786 Kč33501 Kč26601 Kč
3258 Zdravotničtí záchranáři27135259 Kč42270 Kč35531 Kč
3259 Nutriční asistenti,ergoterapeuti bez specializace,ost.odborní zdravotničtí pracovníci30728434 Kč40887 Kč29289 Kč
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři 120033069 Kč80160 Kč45340 Kč
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví1123137341 Kč66706 Kč43736 Kč
   33121 Odborní poradci v peněžnictví594440765 Kč73292 Kč46834 Kč
   33122 Přepážkoví konzultanti v peněžnictví328031416 Kč47070 Kč33721 Kč
   33129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví200541507 Kč80725 Kč50924 Kč
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky7111730953 Kč51205 Kč34265 Kč
   33131 Odborní účetní všeobecní3147528799 Kč43849 Kč30784 Kč
   33132 Odborní účetní mzdoví642133093 Kč48650 Kč35133 Kč
   33133 Odborní účetní finanční a investiční566934015 Kč57287 Kč39390 Kč
   33134 Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví162331896 Kč62127 Kč37904 Kč
   33135 Odborní fakturanti 258925419 Kč42382 Kč28937 Kč
   33136 Odborní pracovníci financování a úvěrování196538204 Kč75146 Kč44601 Kč
   33137 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů520633718 Kč56979 Kč37719 Kč
   33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce408936465 Kč59982 Kč41869 Kč
   33139 Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky957932616 Kč58867 Kč37070 Kč
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky25438990 Kč67637 Kč42561 Kč
   33142 Odborní pracovníci v oblasti statistiky20037532 Kč61331 Kč39928 Kč
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví568032902 Kč59293 Kč39147 Kč
   33211 Odborní pojišťovací poradci197235451 Kč76605 Kč45262 Kč
   33212 Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách83530729 Kč41955 Kč32107 Kč
   33219 Ostatní odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví287132497 Kč53341 Kč36991 Kč
3322 Obchodní zástupci6199732533 Kč68933 Kč38827 Kč
3323 Nákupčí1727032711 Kč56077 Kč36344 Kč
3331 Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti883034099 Kč57617 Kč39050 Kč
   33311 Odbytoví agenti 558336537 Kč64763 Kč42211 Kč
   33312 Agenti dopravy a přepravy171932446 Kč48028 Kč35400 Kč
   33313 Celní deklaranti136931551 Kč46504 Kč32050 Kč
3333 Odborní pracovníci pracovních agentur34229034 Kč53269 Kč32338 Kč
   33331 Odborní zprostředkovatelé práce16036536 Kč57770 Kč37281 Kč
3339 Obchodní,reklamační referenti,pracovníci propagace,reklamy,ostatní zprostředkovatelé4095629208 Kč51756 Kč33044 Kč
   33391 Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy553128397 Kč49424 Kč32707 Kč
   33392 Obchodní referenti3186229313 Kč52664 Kč33472 Kč
   33397 Reklamační referenti151429606 Kč44565 Kč32407 Kč
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend1058838640 Kč72967 Kč46344 Kč
   33411 Vedoucí všeobecných administrativních pracovníků180748182 Kč96561 Kč59402 Kč
   33413 Vedoucí pracovníků pro zadávání dat a zpracování textů19942542 Kč70953 Kč49566 Kč
   33415 Vedoucí pracovníků informačních služeb101341563 Kč65755 Kč45252 Kč
   33417 Vedoucí úředníků v logistice497637099 Kč64213 Kč42694 Kč
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace4734831283 Kč53238 Kč34886 Kč
   33431 Odborní asistenti v administrativě2170930639 Kč51421 Kč34099 Kč
   33432 Odborní pracovníci hospodářské správy772928637 Kč49841 Kč31880 Kč
   33433 Odborní pracovníci organizace a řízení635232365 Kč61483 Kč36921 Kč
   33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů59640884 Kč73445 Kč46869 Kč
   33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)197136893 Kč67143 Kč42931 Kč
   33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví208530720 Kč43518 Kč33160 Kč
   33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace584631745 Kč55178 Kč36201 Kč
3344 Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví73322837 Kč36863 Kč24987 Kč
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech70430410 Kč72715 Kč37790 Kč
   34113 Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur31430911 Kč71299 Kč39352 Kč
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce306425907 Kč32812 Kč26410 Kč
   34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)44826294 Kč32319 Kč26887 Kč
   34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)17224429 Kč30693 Kč25287 Kč
   34127 Sociální pracovníci poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)14525500 Kč31033 Kč26551 Kč
3413 Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech81818987 Kč31375 Kč21427 Kč
3431 Fotografové16032758 Kč49014 Kč35379 Kč
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci458022310 Kč38379 Kč24456 Kč
   34322 Návrháři interiérů59337335 Kč49025 Kč37841 Kč
   34324 Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační346720732 Kč34872 Kč22053 Kč
3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři171527081 Kč46826 Kč29775 Kč
   34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách68629736 Kč42852 Kč30256 Kč
   34342 Šéfkuchaři v hotelových restauracích35132755 Kč54821 Kč36247 Kč
   34359 Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení22633106 Kč42922 Kč31996 Kč
3511 Technici provozu ICT, technici programátoři1458535200 Kč71812 Kč40806 Kč
3512 Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií1017037551 Kč75412 Kč45715 Kč
3513 Technici počítačových sítí a systémů555240316 Kč71382 Kč44323 Kč
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů147434315 Kč47282 Kč36116 Kč
   35211 Zvukaři a osvětlovači43632298 Kč42449 Kč33055 Kč
   35212 Technici videozáznamů35237419 Kč49789 Kč40470 Kč
   35213 Technici audiovize17634045 Kč53087 Kč37713 Kč
   35219 Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů32336927 Kč52368 Kč39367 Kč
   35222 Technici projektanti, konstruktéři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací60826699 Kč90194 Kč43120 Kč
   35227 Technici dispečeři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací34643482 Kč61098 Kč45309 Kč
   35228 Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací12741353 Kč54925 Kč43434 Kč
4110 Všeobecní administrativní pracovníci7003421249 Kč38142 Kč24032 Kč
4120 Sekretáři (všeobecní)2158722884 Kč39405 Kč25577 Kč
4132 Pracovníci pro zadávání dat489324738 Kč38194 Kč26588 Kč
   41321 Operátoři počítačů pro vkládání dat303925569 Kč39395 Kč27848 Kč
   41322 Operátoři počítačů pro kontrolu dat41627373 Kč38678 Kč28745 Kč
   41323 Operátoři počítačů pro třídění a evidenci dat107424199 Kč36103 Kč26427 Kč
4211 Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech1056524420 Kč29562 Kč24812 Kč
   42111 Pokladníci ve finančních institucích 127526768 Kč33880 Kč27882 Kč
   42113 Přepážkoví pracovníci na poštách755524223 Kč28525 Kč24760 Kč
4212 Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech354522208 Kč37506 Kč25541 Kč
   42122 Úředníci sázkových kanceláří131019591 Kč27613 Kč21130 Kč
   42123 Krupiéři81030931 Kč44660 Kč31543 Kč
4214 Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci122929759 Kč48978 Kč32501 Kč
4222 Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech1588227669 Kč42243 Kč29904 Kč
4223 Operátoři telefonních panelů134523164 Kč35408 Kč24779 Kč
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních745720293 Kč30699 Kč21409 Kč
4226 Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních)746421124 Kč33904 Kč22690 Kč
4311 Úředníci v oblasti účetnictví4001024280 Kč39391 Kč26442 Kč
   43111 Účetní všeobecní2282124151 Kč40619 Kč26644 Kč
   43112 Účetní finanční a investiční173931247 Kč46254 Kč33778 Kč
   43113 Účetní materiáloví174123615 Kč33281 Kč24814 Kč
   43114 Pracovníci kalkulací, cen a nákladů147429794 Kč47638 Kč32711 Kč
   43115 Fakturanti 763524024 Kč34734 Kč24507 Kč
   43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví109525530 Kč40258 Kč27862 Kč
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví298935119 Kč64128 Kč40479 Kč
   43121 Úředníci v oblasti statistiky12130759 Kč60277 Kč34986 Kč
   43122 Úředníci v oblasti financí 61746491 Kč74123 Kč51170 Kč
   43123 Úředníci v oblasti daní33442698 Kč91467 Kč54032 Kč
   43124 Úředníci v oblasti peněžnictví57627102 Kč48308 Kč32045 Kč
   43125 Úředníci v oblasti pojišťovnictví94728606 Kč48058 Kč33059 Kč
   43129 Ostatní úředníci v oblasti finančnictví12129707 Kč50865 Kč33615 Kč
4313 Mzdoví účetní249427872 Kč42981 Kč29590 Kč
4321 Úředníci ve skladech2731225919 Kč38321 Kč27258 Kč
4322 Úředníci ve výrobě735830202 Kč47889 Kč32883 Kč
4323 Pracovníci v dopravě a přepravě2755633512 Kč45038 Kč33057 Kč
   43231 Mistři v dopravě 262737995 Kč47844 Kč37882 Kč
   43232 Dopravní dispečeři893531307 Kč46035 Kč31700 Kč
   43233 Provozní technici v dopravě192633227 Kč45403 Kč34428 Kč
   43234 Operátoři dopravy a přepravy, vozoví disponenti560828998 Kč41905 Kč30151 Kč
   43235 Výpravčí394437527 Kč43121 Kč38137 Kč
   43236 Dozorčí přepravy a depa100839677 Kč50680 Kč41417 Kč
   43237 Komandující26834161 Kč41444 Kč34144 Kč
4411 Knihovníci48722921 Kč31667 Kč24208 Kč
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)1342320769 Kč27209 Kč21953 Kč
   44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby212621028 Kč29603 Kč22589 Kč
   44123 Pracovníci poštovní přepravy114525631 Kč31004 Kč26046 Kč
   44124 Třídiči poštovních zásilek57323145 Kč27516 Kč23956 Kč
   44125 Doručovatelé listovních poštovních zásilek373719455 Kč23812 Kč20169 Kč
   44126 Motorizovaní doručovatelé poštovních zásilek566820481 Kč26870 Kč21802 Kč
4416 Personální referenti359931333 Kč52683 Kč35057 Kč
5111 Stevardi a jiní obslužní pracovníci v dopravě80530394 Kč49882 Kč35059 Kč
   51111 Stevardi a letušky63131531 Kč50329 Kč35604 Kč
5112 Průvodčí a příbuzní pracovníci v osobní dopravě328333665 Kč39322 Kč33070 Kč
   51123 Revizoři v osobní dopravě28932261 Kč48186 Kč34260 Kč
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři3364915838 Kč27703 Kč18133 Kč
   51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)2492916581 Kč29216 Kč18948 Kč
   51203 Pomocní kuchaři718615024 Kč21226 Kč16085 Kč
5131 Číšníci a servírky3326313729 Kč23397 Kč15954 Kč
5132 Barmani a příbuzní pracovníci356717779 Kč27490 Kč19429 Kč
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech123919045 Kč28013 Kč20182 Kč
   51423 Maséři (kromě odborných masérů ve zdravotnictví)63419742 Kč25453 Kč20694 Kč
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení1281620476 Kč38602 Kč23996 Kč
   51512 Vedoucí provozu v ubytování, stravování,pohostinství (kr. školních jídelen, menz)602620541 Kč38934 Kč24071 Kč
   51519 Provozní pracovníci v ostatních zařízeních257927544 Kč41863 Kč28473 Kč
5153 Správci objektů678123573 Kč40147 Kč25753 Kč
   51642 Chovatelé a ošetřovatelé laboratorních zvířat12322982 Kč27726 Kč22972 Kč
5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení62017989 Kč24438 Kč19417 Kč
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách2283627472 Kč50240 Kč31327 Kč
5223 Prodavači v prodejnách14320319452 Kč31434 Kč21218 Kč
   52231 Prodavači smíšeného zboží2048220774 Kč27322 Kč21546 Kč
   52232 Prodavači potravinářského zboží3870318787 Kč31128 Kč20449 Kč
   52233 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků381021373 Kč31010 Kč21559 Kč
   52234 Prodavači drogistického zboží, kosmetiky566719232 Kč30002 Kč20643 Kč
   52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie1531021532 Kč37599 Kč24636 Kč
   52236 Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb918522911 Kč35651 Kč24196 Kč
   52237 Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu571226146 Kč33819 Kč24739 Kč
   52238 Prodavači sportovních potřeb301521276 Kč32385 Kč22138 Kč
   52239 Prodavači ostatního zboží v prodejnách1806320369 Kč35399 Kč22577 Kč
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek1524720507 Kč29060 Kč21591 Kč
   52301 Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních118122853 Kč28128 Kč23511 Kč
   52302 Pokladníci v organizacích199324013 Kč32244 Kč24226 Kč
   52303 Pokladníci v prodejnách868819491 Kč26286 Kč20344 Kč
   52305 Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě223625343 Kč30901 Kč24848 Kč
5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků862117158 Kč25335 Kč18516 Kč
5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení177120354 Kč27819 Kč20976 Kč
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče705722345 Kč28129 Kč22841 Kč
   53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče196822202 Kč27397 Kč22634 Kč
   53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče470122474 Kč28396 Kč22956 Kč
   53219 Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče35121850 Kč27851 Kč22482 Kč
5322 Ošetřovatelé a prac.sociálních služeb v obl. ambulantních,terénních služeb,domácí péče 278521260 Kč27137 Kč21816 Kč
   53221 Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče 23124218 Kč28932 Kč24496 Kč
   53222 Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních,terénních služeb,pečovatelé dom. péče188121041 Kč27253 Kč21644 Kč
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení934219543 Kč25868 Kč20444 Kč
   53295 Sanitáři759120060 Kč26080 Kč20755 Kč
5411 Hasiči podnikových sborů254834917 Kč50127 Kč36800 Kč
   54114 Hasiči podnikových sborů252534958 Kč50146 Kč36852 Kč
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur4506115229 Kč23124 Kč17157 Kč
   54141 Vrátní1114514892 Kč19214 Kč15699 Kč
   54142 Pracovníci ostrahy, strážní2914715263 Kč22667 Kč17227 Kč
   61131 Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin44721595 Kč27751 Kč21924 Kč
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)1282423345 Kč30686 Kč23061 Kč
   61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí782123272 Kč30940 Kč23489 Kč
   62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva32428902 Kč38265 Kč29772 Kč
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb1816719597 Kč28850 Kč20615 Kč
   71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)1324320574 Kč29656 Kč21377 Kč
   71122 Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva51524732 Kč35237 Kč25485 Kč
7115 Tesaři a stavební truhláři595421493 Kč34178 Kč23525 Kč
   71151 Tesaři322622400 Kč33141 Kč23997 Kč
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby1821222103 Kč33423 Kč23465 Kč
   71191 Stavební údržbáři budov268125787 Kč39824 Kč26341 Kč
   71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby790423246 Kč34519 Kč24338 Kč
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři1385827742 Kč39425 Kč28397 Kč
   71263 Instalatéři vodovodů192128040 Kč36033 Kč28530 Kč
   71265 Potrubáři79028548 Kč36745 Kč29366 Kč
7132 Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)675029044 Kč52646 Kč31243 Kč
   71321 Lakýrníci automobilů a jiných vozidel286433889 Kč58632 Kč35506 Kč
   71322 Lakýrníci a natěrači kovů, kovových výrobků336826866 Kč38666 Kč27589 Kč
7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 308929512 Kč39216 Kč29411 Kč
   72112 Formíři a jádraři ve slévárnách104428549 Kč37811 Kč28697 Kč
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi2058029583 Kč43827 Kč30641 Kč
   72121 Svářeči1885129769 Kč43792 Kč30642 Kč
   72122 Řezači plamenem77428380 Kč40037 Kč30248 Kč
   72123 Páječi59527088 Kč35793 Kč27901 Kč
7213 Pracovníci na zpracování plechu 645129928 Kč56310 Kč33692 Kč
   72132 Karosáři a autoklempíři291044490 Kč58970 Kč39931 Kč
   72133 Montéři kotláři (včetně opravářů)16428712 Kč40322 Kč30245 Kč
7214 Montéři kovových konstrukcí250627666 Kč40793 Kč27975 Kč
7221 Kováři66133471 Kč48058 Kč34776 Kč
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci8991626530 Kč40000 Kč27996 Kč
   72221 Nástrojaři724632984 Kč49124 Kč34605 Kč
   72222 Zámečníci strojů2359727356 Kč39725 Kč28672 Kč
   72223 Provozní zámečníci, údržbáři3182627143 Kč40411 Kč28129 Kč
   72224 Strojírenští kovodělníci2335823752 Kč33110 Kč24441 Kč
7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)6453430495 Kč46054 Kč31984 Kč
   72231 Seřizovači a obsluha konvenčních soustruhů887329259 Kč40791 Kč30211 Kč
   72232 Seřizovači a obsluha konvenčních fréz602329623 Kč44507 Kč31041 Kč
   72233 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na broušení249630277 Kč42682 Kč31319 Kč
   72234 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání101727292 Kč45933 Kč29713 Kč
   72236 Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na řezání59927470 Kč42446 Kč29579 Kč
   72237 Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů2528632661 Kč52545 Kč34622 Kč
   72239 Seřizovači a obsluha ostatních obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)1424931042 Kč47117 Kč32580 Kč
7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů303128729 Kč39993 Kč29814 Kč
   72241 Brusiči nástrojů a kovů207728888 Kč38248 Kč29354 Kč
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel2694324404 Kč43114 Kč25815 Kč
   72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů1240625686 Kč52496 Kč27507 Kč
   72312 Mechanici a opraváři nákladních automobilů549330587 Kč43014 Kč30889 Kč
   72313 Mechanici a opraváři autobusů a trolejbusů153427907 Kč36093 Kč28480 Kč
7232 Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení127536828 Kč61782 Kč41367 Kč
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení3438430439 Kč43909 Kč31417 Kč
   72332 Mechanici a opraváři kolejových vozidel371528876 Kč38790 Kč30122 Kč
   72333 Mechanici a opraváři obráběcích strojů111329901 Kč44048 Kč31687 Kč
   72334 Mechanici a opraváři zemědělských a lesnických strojů a zařízení414324319 Kč35093 Kč25278 Kč
   72335 Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení1467834441 Kč48006 Kč35606 Kč
   72336 Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení106430953 Kč41878 Kč30961 Kč
   72337 Mechanici a opraváři mechanických částí energetických zařízení a elektropřístrojů63327647 Kč41573 Kč29519 Kč
   73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)53632101 Kč44615 Kč32845 Kč
7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech144432253 Kč40851 Kč30084 Kč
   73142 Keramici (kromě uměleckých)77830817 Kč39661 Kč28931 Kč
7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob147121941 Kč33074 Kč23568 Kč
   73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla88922551 Kč33074 Kč24920 Kč
   73153 Brusiči skla32322867 Kč35571 Kč24629 Kč
   73154 Výrobci bižuterie23213354 Kč28591 Kč17770 Kč
7322 Tiskaři383531819 Kč50048 Kč33395 Kč
7411 Stavební a provozní elektrikáři863127722 Kč39488 Kč28332 Kč
7412 Elektromechanici2902230321 Kč44353 Kč31429 Kč
   74121 Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích)1020031373 Kč45991 Kč32955 Kč
   74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích356828536 Kč39899 Kč29498 Kč
   74123 Provozní elektromechanici1270731569 Kč45765 Kč32900 Kč
7413 Montéři a opraváři elektrických vedení796532536 Kč44594 Kč32637 Kč
   74131 Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení465732870 Kč44742 Kč33331 Kč
7421 Mechanici a opraváři elektronických přístrojů1165228906 Kč46581 Kč31268 Kč
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií313833442 Kč48304 Kč31962 Kč
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 985622052 Kč32563 Kč22823 Kč
   75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 284921482 Kč30291 Kč21818 Kč
7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek 767819228 Kč29506 Kč20373 Kč
   75121 Pekaři451619099 Kč26670 Kč19678 Kč
7514 Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů31520546 Kč24322 Kč20804 Kč
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci123321642 Kč35991 Kč23873 Kč
   75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů, laboranti62924142 Kč35224 Kč26368 Kč
   75153 Sládci a sladovníci19833414 Kč41162 Kč33810 Kč
7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech1263116986 Kč27042 Kč18371 Kč
   75231 Seřizovači, obsluha konvenčních dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků166725420 Kč31940 Kč25173 Kč
7532 Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci82524127 Kč35202 Kč25218 Kč
   75323 Střihači textilu, kůží a podobných materiálů 74522409 Kč35603 Kč24775 Kč
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)2007327815 Kč40412 Kč28976 Kč
   75491 Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby29647449 Kč61749 Kč47517 Kč
8111 Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)566335246 Kč50400 Kč36561 Kč
   81111 Horníci v uhelných dolech (převážně ruční)279940980 Kč53851 Kč40434 Kč
   81115 Horníci povrchové těžby strojní43535523 Kč41266 Kč35352 Kč
   81116 Obsluha razicích strojů, štítů, strojníci tuneláři18942053 Kč105367 Kč53547 Kč
   81117 Obsluha důlních vrtacích strojů a rypadel84932384 Kč40207 Kč33191 Kč
   81118 Strojníci báňských zařízení23131854 Kč38550 Kč30748 Kč
   81119 Obsluha ostatních důlních zařízení44629699 Kč34471 Kč29643 Kč
8112 Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin160427667 Kč33040 Kč27881 Kč
   81121 Obsluha zařízení na úpravu rudných surovin14529073 Kč32057 Kč29142 Kč
   81122 Obsluha zařízení na úpravu nerudných surovin145927424 Kč33168 Kč27756 Kč
8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 377931397 Kč46703 Kč33046 Kč
   81141 Obsluha strojů na výrobu stavebních hmot374131461 Kč46703 Kč33174 Kč
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 2308229578 Kč40147 Kč29799 Kč
   81211 Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů)351730872 Kč39487 Kč30429 Kč
   81212 Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači)311929446 Kč42049 Kč31003 Kč
   81213 Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů212629635 Kč38573 Kč29176 Kč
   81214 Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů227428041 Kč40247 Kč29147 Kč
   81215 Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách371632259 Kč39549 Kč32760 Kč
   81216 Obsluha kovacích lisů a bucharů161727561 Kč40047 Kč28225 Kč
   81219 Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů558127817 Kč40747 Kč28497 Kč
8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů599824631 Kč36307 Kč26197 Kč
   81221 Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů162626083 Kč39076 Kč27656 Kč
   81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů408324269 Kč33983 Kč25364 Kč
8131 Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu1247029046 Kč42613 Kč30619 Kč
   81311 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování chemikálií drcením, mícháním, teplem apod.229628098 Kč36290 Kč28908 Kč
   81312 Obsluha strojů a zařízení pro zpracování ropy a zemního plynu99743235 Kč63536 Kč45320 Kč
   81315 Obsluha strojů a zařízení na zprac.nebezpečného materiálu15624219 Kč33717 Kč25816 Kč
   81316 Obsluha strojů a zařízení na výrobu koksu72233274 Kč38564 Kč33615 Kč
   81317 Obsluha strojů a zařízení na výrobu střeliva a výbušnin223330728 Kč51703 Kč33889 Kč
   81319 Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu253830539 Kč39087 Kč31507 Kč
8141 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže1248030451 Kč45776 Kč32605 Kč
8142 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu3060125038 Kč35944 Kč25979 Kč
8143 Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru378023612 Kč38072 Kč25767 Kč
8151 Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití137724936 Kč31106 Kč25420 Kč
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů175624716 Kč32230 Kč24221 Kč
   81521 Obsluha tkacích strojů115624663 Kč31908 Kč24518 Kč
   81522 Obsluha pletacích strojů36625025 Kč33791 Kč26036 Kč
8153 Obsluha šicích a vyšívacích strojů520219852 Kč30092 Kč20748 Kč
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách252216398 Kč23842 Kč17733 Kč
8160 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků1572723340 Kč33493 Kč24360 Kč
   81601 Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb170723614 Kč35952 Kč25124 Kč
   81602 Obsluha strojů na výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek458722829 Kč33002 Kč24303 Kč
   81609 Obsluha ostat. strojů a zařízení na výrobu,zprac.,uchování potravin a příb. výrobků281524839 Kč33198 Kč24786 Kč
8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin1225930924 Kč41577 Kč31710 Kč
   81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla 833932530 Kč43207 Kč33022 Kč
   81812 Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)105927339 Kč38324 Kč28600 Kč
   81813 Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků140230570 Kč39943 Kč31094 Kč
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení285429004 Kč40582 Kč29246 Kč
   81821 Obsluha parních turbín18732734 Kč43702 Kč33651 Kč
   81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)179928168 Kč40601 Kč28559 Kč
   81825 Obsluha zařízení spaloven23830960 Kč42392 Kč31639 Kč
8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování679721377 Kč31163 Kč22445 Kč
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená1960828823 Kč40885 Kč29956 Kč
   81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)452028051 Kč37938 Kč29272 Kč
   81893 Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu12226895 Kč37336 Kč27817 Kč
   81896 Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií354936420 Kč47160 Kč36245 Kč
   81897 Obsluha průmyslových robotů393930193 Kč40885 Kč31213 Kč
8211 Montážní dělníci mechanických zařízení3948427884 Kč36773 Kč28402 Kč
8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení4144224125 Kč34017 Kč24947 Kč
   82121 Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení2478724522 Kč34227 Kč25430 Kč
   82122 Montážní dělníci elektronických zařízení1622023384 Kč33924 Kč24355 Kč
8219 Montážní dělníci ostatních výrobků6722425595 Kč44892 Kč27882 Kč
   82191 Montážní dělníci výrobků z kovů2258325330 Kč33933 Kč25678 Kč
   82192 Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů1063924752 Kč32171 Kč24965 Kč
   82195 Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže208831046 Kč40709 Kč31901 Kč
   82197 Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů2696727260 Kč53616 Kč31555 Kč
8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků721441400 Kč49362 Kč41435 Kč
   83111 Strojvedoucí důlní kolejové dopravy13929362 Kč35665 Kč30382 Kč
   83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků574441593 Kč48497 Kč42168 Kč
   83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah64046518 Kč54094 Kč47145 Kč
   83119 Ostatní strojvedoucí66033168 Kč41691 Kč32674 Kč
8312 Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači a příbuzní pracovníci665530135 Kč37182 Kč30565 Kč
   83122 Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři238131589 Kč37799 Kč31873 Kč
   83123 Signalisti152929489 Kč34232 Kč29806 Kč
   83124 Výhybkáři, výhybkáři - točnáři74425201 Kč28468 Kč25056 Kč
   83125 Tranzitéři (dělníci)51329252 Kč33251 Kč29547 Kč
   83127 Staniční dozorci (dělníci)23527699 Kč32369 Kč27160 Kč
   83128 Hradlaři - hláskaři26928028 Kč35975 Kč29027 Kč
   83129 Ostatní pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků v mezistaničních úsecích62534792 Kč38999 Kč34799 Kč
8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři 1764823742 Kč31934 Kč23167 Kč
   83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kr.taxi,zdrav.dopr.služby)1383023741 Kč32441 Kč23641 Kč
8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají1581033572 Kč42199 Kč33630 Kč
   83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě783335052 Kč43690 Kč35719 Kč
   83312 Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob343831913 Kč37869 Kč32057 Kč
   83313 Řidiči trolejbusů118331408 Kč39993 Kč32555 Kč
   83314 Řidiči tramvají243136948 Kč41733 Kč35896 Kč
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel9828223323 Kč36239 Kč24247 Kč
   83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)5134525008 Kč36183 Kč25265 Kč
   83322 Řidiči tahačů2566620175 Kč37161 Kč22979 Kč
   83323 Řidiči popelářských vozů158129077 Kč35908 Kč29330 Kč
   83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel442731253 Kč39928 Kč31373 Kč
8341 Řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů1651224309 Kč31570 Kč24246 Kč
   83411 Traktoristé a obsluha zemědělských strojů1497224129 Kč30899 Kč23894 Kč
8342 Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení1148028825 Kč42473 Kč30357 Kč
   83422 Obsluha zemních a příbuzných strojů927928135 Kč39385 Kč29644 Kč
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení469426433 Kč37496 Kč26995 Kč
   83431 Obsluha jeřábů255527503 Kč36408 Kč27695 Kč
   83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení113626023 Kč37830 Kč27276 Kč
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci8722126357 Kč37233 Kč27331 Kč
   83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků1651729644 Kč52235 Kč33382 Kč
   83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků6727725925 Kč33675 Kč26010 Kč
9112 Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech4848314321 Kč19825 Kč15419 Kč
   91121 Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech720015079 Kč20585 Kč15982 Kč
   91122 Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních1197714168 Kč18455 Kč14908 Kč
   91123 Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních782314784 Kč20463 Kč15622 Kč
   91124 Uklízeči stravovacích zařízeních, potravinářských, farmaceutických výrobních prostor152114113 Kč20072 Kč15259 Kč
   91126 Uklízeči výrobních prostor (kromě potravinářské a farmaceutické výroby) a skladů528014815 Kč20346 Kč15862 Kč
   91127 Uklízeči prodejních prostor79615521 Kč24467 Kč16969 Kč
9121 Pracovníci pro ruční praní a žehlení 52416174 Kč19382 Kč16276 Kč
9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel a pomocní pracovníci autoservisu50425299 Kč34225 Kč25484 Kč
9311 Pomocní pracovníci v oblasti těžby65225866 Kč33190 Kč26448 Kč
   93112 Pomocní pracovníci při povrchové těžbě14627592 Kč33190 Kč27870 Kč
   93113 Pomocní pracovníci při úpravě nerostných surovin17725831 Kč34624 Kč27158 Kč
   93114 Pomocní pracovníci na povrchu hornických provozů25624985 Kč31524 Kč25777 Kč
9312 Figuranti, dělníci výkopových prací a dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl410023908 Kč35946 Kč25325 Kč
   93123 Dělníci v oblasti výstavby inženýrských děl274326280 Kč37700 Kč27353 Kč
9321 Ruční baliči, plniči a etiketovači551520714 Kč31308 Kč22052 Kč
9329 Manipulační a ostatní pomocní dělníci ve výrobě5822121144 Kč31548 Kč22066 Kč
   93291 Manipulační dělníci ve výrobě2242823400 Kč32890 Kč23762 Kč
   93292 Pomocní dělníci ve výrobě2344420198 Kč30337 Kč21145 Kč
   93293 Pomocní montážní dělníci463420976 Kč31809 Kč21701 Kč
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)2443322248 Kč32130 Kč23314 Kč
   93331 Pomocní skladníci1412222634 Kč32355 Kč23531 Kč
   93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě191122344 Kč35256 Kč24238 Kč
   93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu251620338 Kč29842 Kč21885 Kč
9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení 98514387 Kč21927 Kč16108 Kč
9412 Pomocníci v kuchyni413414394 Kč21426 Kč15703 Kč
9611 Pracovníci odvozu a recyklace odpadů249020091 Kč27330 Kč20789 Kč
9613 Uklízeči veřejných prostranství, čističi kanalizací a příbuzní pracovníci397518198 Kč30170 Kč20087 Kč
   96131 Uklízeči veřejných prostranství174716595 Kč22508 Kč17059 Kč
9621 Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel34219820 Kč26426 Kč20444 Kč
9622 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor280618001 Kč29626 Kč20071 Kč
9623 Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů 38626514 Kč31884 Kč26980 Kč

Zdroj: ISPV.cz - Informační systém o průměrném výdělku 2018

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.