Římské číslice

Největší římská číslice bylo M (1000).
Největší číslo, které se vyjadřovalo pomocí římských čísel bylo 3999.

I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000


Tabulka římských číslic

Konkrétní číslo získáme z této tabulky:
Postupujeme od nejvyšších řádů a přidáváme řády nižší.
Například číslo 1972 získáme jako 1000+900+70+2 neboli M+CM+LXX+II = MCMLXXII
Řád s hodnotou nula se vynechává, tedy číslo např. 2008 získáme jako 2000+8 neboli MMVIII

Řád tisícůŘád stovekŘád desítekŘád jednotek
0 0 0 0
1000 M 100 C 10 X 1 I
2000 MM 200 CC 20 XX 2 II
3000 MMM 300 CCC 30 XXX 3 III
400 CD 40 XL 4 IV
500 D 50 L 5 V
600 DC 60 LX 6 VI
700 DCC 70 LXX 7 VII
800 DCCC 80 LXXX 8 VIII
900 CM 90 XC 9 IX

Pravidla psaní římských číslic

  • Používají se pouze římské číslice I, V, X, L, C, D, M a jejich kombinace.
  • Nejdříve se zapisují znaky od nejvyšší hodnoty po nejnižší.
  • V hodnotě se objevují nejvýše tři stejné římské číslice (III = 3, XXX = 30, v dřívějších dobách se psalo i IIII = 4).
  • Menší římská číslice před větší znamená odečet (IV = -1 odečítáno od 5 = 4). Takto se odečítá vždy jen jedna číslice (IIV pro hodnotu 3 by se tedy nemělo používat, místo toho III = 3).
  • Pro odečítání se používají pouze číslice I, X, C. Další znaky (jako třeba V, L, D a také M - až na výjimky) pro odečítání neslouží. Proto vidíme v zápisech některých roků tak složité výrazy, kdy místo roku 1999 a jednoduchého označení IM vidíme v závěrečných titulcích filmu římskou číslici MCMXCIX.
  • Číslice I se při odečítání používá jen před V a X, nedává se tedy před vyšší řády.

Převod do římské číslice v EXCELU, funkce ROMAN

Chceme-li jednoduše převést nějaké číslo do formátu římských číslic, použijeme vzorec =ROMAN(číslo), kde místo číslo buď přímo napíšeme hodnotu, nebo odkážeme na buňku (například A2), kde je naše číslovka, jejíž římská verze nás zajímá.

Rok 2018 římsky

Letopočet 2018 v římských číslicích je: MMXVIII.Zdroj: Wikipedia 2008, Converter.cz 2013
Funkce ROMAN(číslo, typ) v MS Excel 2007


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.