Porodné (přídavek za porod) v roce 2024

Tyto sociální dávky (dávky státní sociální podpory) se vyplácí jednorázově za porod prvního či druhého dítěte pro rodiče s nízkými příjmy. Výše příspěvku je pro všechny stejná a liší se podle toho, zda jde o první či druhé dítě.


Kdo má nárok na vyplacení porodného?

 • Nárok má rodina s příjmem nižším než je 2,7 násobku životního minima.
 • Příjem se posuzuje za předchozí čtvrtletí, které předcházelo před čtvrtletím, ve kterém se dítě narodilo. Rodičovský příspěvek a přídavky na děti se do příjmů nezapočítávají.
 • Porodné náleží ženě, která porodila své první či druhé dítě. Pokud matka zemřela, má právo na porodné otec dítěte.
 • Nárok na porodné má i osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče (za stejných podmínek 2,7 násobku životního minima)
 • Např. životní minimum pro rodinu "otec, matka a nově narozené dítě do 6 let" je 11 810 Kč a tedy hranice rozhodného příjmu v Kč pro nárok na přídavek je: 31 887 Kč

Životní minimum?

 • pro jednotlivce: 4 860 Kč
 • pro první společně posuzovanou osobu v domácnosti: 4 470 Kč
 • pro druhou a další společně posuzovanou osobu:
  • pro osobu starší 15ti let, která není nezaopatřením dítětem: 4 040 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 2 480 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 3 050 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 3 490 Kč

Jaká je výše příspěvku pordného?

 • jednorázový příspěvek na první dítě: 13 000 Kč
 • jednorázový příspěvek na druhé dítě: 10 000 Kč
Zdroje: Mpsv.cz - Porodné 2024


Finance

peníze, banky, platy, důchody

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.