Válec

Obecný válec má mnoho podob. Je tvořen dvěma rovnoběžnými podstavami a pláštěm. Válec může být kosý nebo kolmý, podstava může být různě klikatá, válcovitá nebo kulatá. My se však s výrazem válec v životě i ve škole nejčastěji potkáme, když mluvíme o tzv. rotačním válci. To je těleso, jehož podstavy jsou tvořeny kruhem, a povrchové přímky tvořící plášť jsou k těmto podstavám kolmé (stejně jako výška válce). Pokud je místo jedné podstavy špičatý vrchol, jedná se o kužel.

Válec. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lec#mediaviewer/File:Cylinder_geometry.svg

Značení válce

r poloměr podstavy
h výška rotačního válce (někde se může značit i v)
S povrch rotačního válce
V objem rotačního válce

Vlastnosti válce

  • Obecný válec může mít podstavu různého tvaru, ale obě jsou stále navzájem vodorovné
  • Kolmý válec - výška a povrchové přímky jsou kolmé k podstavě
  • Kosý válec - výška a povrchové přímky nejsou kolmé (představme si třeba šikmou věž v Pizze ale s podstavou i střechou zarovnanou rovnoběžně se zemí)
  • Kruhový válec - podstavy tvoří kruh
  • Rotační válec - kolmý kruhový válec

Vzorečky pro rotační válec, objem a povrch válce

 povrch válce S = 2πr(r+h)

 objem válce V = πr2h

 výška válce h = V/(πr2)

 obsah podstavy (jedné) Sp nebo P = πr2

 obsah pláště Sq nebo Q = 2πrhZdroj: Wikipedia.org, 2015


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.