Podobná slova s jiným významem - jak se to píše?

Následující tabulka bude časem bobtnat a ukazovat nejčastější zaměňovaná slova, která píšeme gramaticky nesprávně - včetně jejich významu. Budu je zde doplňovat, když na nějaké narazím z dotazů webu nebo z vlastní zkušenosti

slovovýznam
být / bít
dobýt / dobít
přibýt / přibít
být: vyjmenované slovo, ve smyslu existence (chci být někde jinde; byl jsem skvělým fotbalistou; být či nebýt, to je ta otázka; otázka života či smrti, bytí či nebytí; nech už toho Honzu být, ať si odpočine; v pořádku, tak to má být), když popisujeme nějaký objekt (dveře byly otevřené; to auto bylo krásné), ve smyslu získání území - ačkoliv to bylo bojem - to je nejvíce zrádné (císař Herakleios dobyl nazpět všechna byzantská území), při změnách množství (zbylo mi už jen doufat; dobré nálady kolem nějak ubylo; přibyl k nám do týmu Petr)
bít: ve smyslu násilí, bouchání (často jsem bil spolužáka, protože mě provokoval; dobil jsem sraženou srnu holí; přibil jsem hřebík do prkna), patří se ale i nabíjení baterek (dneska jsem si dobil mobil)
hold / holt hold: vzdát hold (úctu, poklonu)
holt: zkrátka, nedá se nic dělat (holt to tak je)
kdo s koho / kdo z koho kdo s koho: spor či soutěž dvou objektů (čtvrtý pád)
kdo z koho: výraz neexistuje (gramaticky špatně)
obětí / objetí obětí: obětovat se (pro někoho, ztráty na životech)
objetí: obejmout (někoho), objet (autem dům, v noci manželku)
standardní / standartní standardní: běžná, obvyklá (např. služba, kterou člověk očekává; pravidla, která se běžně dodržují)
standartní: slovo se v tomto tvaru neužívá (standarta = malá vlajka či fáborek)
strhat / ztrhat strhat: strhnout dolů, začít, přivést k aktivitě, pokazit (strhal ze mě oblečení, strhnout náplast, strhl se déšť, strhl závit, strhl pozornost)
ztrhat: zničit, zkritizovat (neběžím, nechci se ztrhat, tenhle nápad mi neztrhali)
tchyně / tchýně tchyně: správný tvar (odvozeno od slova tchán s příponou -yně)
tchýně: nesprávný zápis (gramaticky špatně)
tip / typ tip: odhad (tipuju, že padne orel)
typ: druh, kategorie (Petr není můj typ)
výjimka / vyjímka výjimka: něco co není očekáváno nebo není dle pravidel (píšeme výjimka, výjimečně, výjimečná)
vyjímka: slovo neexistuje
zhlédnout / shlédnout zhlédnout: vidět, podívat se (na film), chtít být jako někdo druhý (zhlédl jsem se v Petrovi)
shlédnout: dívat se dolů z oblohy (např. pták shlédl krajinu pod sebou)


Český jazyk

čeština, mluvnice, gramatika

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.