Číselné obory, druhy čísel

Přirozené, celé, racionální, iracionální, reálné, komplexní číslo a jejich množiny

Co znamená přirozené číslo? Co vše patří do množiny reálných čísel? Nejdůležitější číselné obory najdete v této tabulce. Jelikož nejsem žádný profesor, napsal jsem to spíše laicky tak, aby to bylo pochopitelné. Matematické zápisy a podmínky hledejte na odborných webech :-)

Typ čísla PopisZnačení množinyPříklady
Přirozené číslo kladné celé číslo, nezahrnuje nulu N 1; 2; 3; 513
Celé číslo kladné i záporné celé číslo, včetně nuly Z 1; -1; 513; -513; 0
Racionální číslo lze vyjádřit zlomkem (je podílem dvou celých čísel), nemá nekonečný desetinný rozvoj nebo je tento rozvoj periodický Q 0,5; 2/3; -6; -5/3; 2,47
Iracionální číslo nelze jej vyjádřit zlomkem, má nekonečný desetinný rozvoj a není periodicky se opakující. IQ π; √2;
Reálné číslo kladné i záporné, celé i s desetinným rozvojem, konečným i nekonečným, jde o množinu racionálních i neracionálních čísel R 1; -3; 0,517; 2/3; e; 4π
Komplexní číslo obsahuje dvě části, reálnou a imaginární, přičemž existuje taková imaginární jednotka i, pro kterou platí: i2 = -1. Používá se tedy jako nadstavba reálných čísel, která nemůžeme odmocnit v případě, že jsou záporná. C 5,2+1,3i; π-3πi


Zdroj: Wikipedia.org, Math.feld.cvut.cz 2015,

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.