Státy Evropské unie

EU má v současně době 27 členských států (1/2023), mělo o jednoho více, ale Spojené království EU opustilo v lednu 2020. O vstup se uchází dalších 8 států (Severní Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Moldavsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina). Evropská unie byla založena v roce 1952, zákládajícími státy byla šestka ve složení Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, dnešní Německo (SRN) a Nizozemí. Posledním dosud připojeným státem je Chorvatsko (v roce 2013).

Státy Evropské unie abecedně

Česká republika je členem EU od 1. května 2004.
Státv EU od
Belgie  25.3.1957
Bulharsko  1.1.2007
Česká republika  1.5.2004
Chorvatsko  1.7.2013
Dánsko  1.1.1973
Estonsko  1.5.2004
Finsko  1.1.1995
Francie  25.3.1957
Irsko  1.1.1995
Itálie  25.3.1957
Kypr  1.5.2004
Litva  1.5.2004
Lotyšsko  1.5.2004
Lucembursko  25.3.1957
Maďarsko  1.5.2004
Malta  1.5.2004
Německo  25.3.1957
Nizozemsko  25.3.1957
Polsko  1.5.2004
Portugalsko  1.1.1986
Rakousko  1.1.1995
Řecko  1.1.1981
Rumunsko  1.1.2007
Slovensko  1.5.2004
Slovinsko  1.5.2004
Španělsko  1.1.1986
Švédsko  1.1.1995


Státy Evropské unie podle data přijetí

Po svém založení v roce 1952 došlo následně k celkem sedmi rozšířením, poslední se konalo v červenci 2013, kdy bylo přijato Chorvatsko.
Státv EU od
Belgie  25.3.1957
Francie  25.3.1957
Itálie  25.3.1957
Lucembursko  25.3.1957
Německo  25.3.1957
Nizozemsko  25.3.1957
Dánsko  1.1.1973
Řecko  1.1.1981
Portugalsko  1.1.1986
Španělsko  1.1.1986
Finsko  1.1.1995
Irsko  1.1.1995
Rakousko  1.1.1995
Švédsko  1.1.1995
Česká republika  1.5.2004
Estonsko  1.5.2004
Kypr  1.5.2004
Litva  1.5.2004
Lotyšsko  1.5.2004
Maďarsko  1.5.2004
Malta  1.5.2004
Polsko  1.5.2004
Slovensko  1.5.2004
Slovinsko  1.5.2004
Bulharsko  1.1.2007
Rumunsko  1.1.2007
Chorvatsko  1.7.2013


Zdroj: Europa.eu, Wikipedia.org 2023

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.