Sféry planety Země, zemské obaly

Atmosféra, pedosféra, hydrosféra, ...SféraVýznam
AtmosféraPlynný obal Země vázaný gravitační silou planety.
Dosahuje výšky až 35 000 km nad povrchem Země.
Atmosféra se dále dělí na další sféry
ExosféraOkrajová vrstva atmosféry Země, za horní hranici se považuje výška cca 20 000 - 35 000 km nad povrchem země, spodní hranice cca 500 - 700 km (nad termosférou).
V této vrstvě už nepůsobí gravitace tak moc, takže vodík nebo i hélium uniká do okolního volného prostoru.
Země tak za sebou táhne závoj unikajících vodíkových částic.
TermosféraVrstva nad mezisférou, je ve výšce od cca 85 km do 500 - 700 km.
Teplota zde stoupá až na 1400°C.
V této sféře se vyskytuje polární záře a odráží se od ní rádiové vlny.
MezosféraVrstva mezi stratosférou a termosférou.
Je ve výškách od 50 km do cca 85 km.
Letadla lítají níže a kosmické družice zase výše než v této sféře.
V této sféře shoří většina meteoroidů.
StratosféraČást atmosféry vskytující se ve výškách 11 až 50 km nad hladinou moře.
Do 30 km je v ní stálá teplota (-45 až -75°C).
Výše pak teplota stoupá (až na -15°C) pravděpodobně proto, že se tam nachází ozónová vrsta (vysoká koncentrace ozonu, která pohlcuje především ultrafialové záření mající zhoubný vliv na tkáně živých organismů)
TroposféraČást atmosféry vyskytující se nad zemským povrchem, ve které dochází k postupnému klesání teploty až do určitého místa - tropopauzy (kde přestavává teplota klesat, může být 9 až 17 km nad hladinou moře).
Nad troposférou ohraničenou tropopauzou se pak nachází Stratosféra
BiosféraŽivý obal Země, kde se vyskytují nějaké formy života.
Zahrnuje část atmosféry, celou hydrosféru i povrch litosféry (přibližně 16 km výšky až několik metrů hloubky)
HydrosféraVodní obal země (soubor všeho vodstva včetně podpovrchových vod, řek, moří, océánů, ledovců, vody v atmosféře i v živých organismech)
KryosféraPovrch planety Země, kde se nachází voda v pevném skupenství (mořský led, ledovce, kry, sněhové pokrývky, trvale zmrzlá zem).
Je součástí Hydrosféry.
TechnosféraČást povrchu Země uměle vytvořeným člověkem (budovy, osvětlení, bunkry)
NoosféraČást Země, kterou obývají lidé
EkosféraČást Země s pravidelným a zákonitým výskytem života (podobná jako Biosféra, jen má nižší výšku - do 8km v atmosféře)
PedosféraPůdní obal Země, skládá se ze substrátu (hlíny, písku, humusu, štěrku, jílu, kamínků, půdní vody, plynných a živých složek v půdě).
Tloušťka je obvykle 0,5-1 m (extrémy: několik cm - leptosoly (z rozpadů pevných hornin, skal), několik metrů - černozemě (savany)).
Podle některých definic se jedná spíš o průnik biosféry, hydrosféry a litosféry a pedosféra by tak neměla patřit mezi hlavní sféry fyzické geografie
LitosféraPevný obal Země, skládá se z litosférických desek (oceánských a pevninských) - tedy ze zemské kůry a nejvrchnějších částí zemského pláště. Tloušťka je obvykle 70-100 km (extrémy: 2 km - oceánská kůra, 150 km pod masivy hor)
AstenosféraPlastický obal země, po kterém se pohybují litosférické desky, jde o magma (roztavené horniny).
Nachází se pod litosférou (mezi 80 až 220 kilometrem pod povrchem Země)


Zdroj: Wikipedia - fyzická geografie
ZŠ Havlíčkova - test
Wikipedia - Země 2016

Astronomie

vesmír, hvězdy, planety

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.