Koule

Koule je prostorové těleso, které nemá žádné rohy ani hrany, je zkrátka kulaté. Je definována tak, že všechny její body leží od středu koule v nějaké dané maximální vzdálenosti (a samozřejmě i menší). Všechny takové body tvoří kouli a této vzdálenosti se říká poloměr. Pokud nás zajímají jen body tvořící "plášť", nebo-li ležící přesně ve vzdálenosti poloměru, pak hovoříme o povrchu, nebo o kulové ploše.

Koule. Zdroj: vlastní

Značení koule

r poloměr koule
S povrch koule
V objem koule

Vlastnosti koule

  • Je dokonale kulatá a je vzorem pro mnoho těles v přírodě i v lidské produkci.
  • Všechny body jsou ze středu koule vzdáleny maximálně v délce poloměru koule.
  • Koule je středově, osově i rovinně souměrná, je rotačním tělesem (může vzniknout otáčením kruhu podle osy)

Vzorečky pro kouli

povrch S = 4πr2

objem V = (4/3)πr3Zdroj: Wikipedia.org, 2014


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.