Kružnice a kruh

Kružnice je množina všech bodů v rovině, které leží ve stejné vzdálenosti (poloměr kružnice) od pevně daného bodu (střed kružnice). Kružnice rozděluje rovinu na vnitřek a vnějšek. Kruh je množina bodů složená nejen z kružnice, ale i z jejího vnitřku.

KružniceKruhová výsečMezikruží

Značení kružnice

S střed kružnice / kruhu
r poloměr kružnice / kruhu
d průměr kružnice / kruhu (=2*r)
|ASB| kruhová výseč (vnitřní prostor ohraničený poloměry r a obloukem l)
l délka oblouku (určeného body A,B)
α středový úhel

Vlastnosti kružnice a kruhu

  • Kružnice je křivka, která má od daného bodu (středu) vždy stejnou vzdálenost.
  • Kruh obsahuje i body uvnitř (mezi kružnicí a jejím středem).
  • Tětiva je úsečka, která spojuje dva různé body na kružnici. Když prochází středem, je tato tětiva zároveň průměrem kružnice (kruhu).
  • Tečna je přímka, která se kruhu / kružnice na jednom místě dotýká.
  • Obvod kružnice je vždy zhruba 3,14x větší než její průměr. Přesnou hodnotu udává Ludolfovo číslo π (pí).
  • Pro jiné geometrické útvary se často používá vepsaná a opsaná kružnice. Vepsaná kružnice se dotýká všech stran obrazce (zevnitř), zatímco opsaná kružnice se dotýká všech vrcholů (zvenku). U některých obrazců přitom není možné takový typ kružnice znázornit.

Obsah (plocha) a obvod kružnice / kruhu, kruhová výseč a mezikruží

obvod o = 2πr nebo o = πd

obsah kruhu S = πr2

délka kruhového oblouku l = (2πr) / 360° × α nebo l = r×x, kde x = velikost úhlu v radiánech

obsah kruhové výseče Sv = (πr2) / 360° × α nebo Sv = (r2/2) × (x-sin(x)), kde x = velikost úhlu v radiánech

obsah mezikruží Sm = π × (r22-r12), kde r2 je poloměr větší kružnice a r1 té menšíZdroj: Wikipedia.org, Matematika.cz, Planimetrie.chytrak.cz, 2014

Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.