Planeta Země

Planeta Země
Zde najdete nejdůležitější informace v kostce o planetě Zemi. Údaje slouží pro přibližnou představu. Kdo chce zcela přesná čísla, nechť zapátrá na odborných webech.

ZEMĚ
Vzdálenost od slunce 150 mil. km
Velikost (poloměr) 6 378 km
Doba oběhu kolem slunce 365 dní
Doba rotace kolem osy 1 den
Hmotnost 5,97 x 1024 kg
Hustota 5 515 kg/m3

Měsíce jediný: Měsíc
Sondy na Měsíci (rok setkání) Luna 2 (1959), Luna 3 (1959), ...? , Luna 9 (1966 první, která hladce přistála), Luna 10 (1966), Apollo 8 (1968 první s lidskou posádkou, sledovala odvrácenou stranu Měsíce), Apollo 11 (20.7.1969 první lidská posádka vstoupila na Měsíc), ...
Odhadované stáří asi 4,6 miliard let

Zajímavosti o Zemi

 • Země je jediná planeta, kde je zatím oficiálně potvrzen život.
 • Země je největší a nejtěžší terestrická planeta (kamenitý povrch, na rozdíl od Jupiteru či Saturnu, které jsou tvořeny hlavně plynem) naší sluneční soustavy.
 • Má také mezi těmito planetami největší hustotu, nejrychlejší rotaci, nejsilnější gravitaci na povrchu i nejsilnější magnetické pole.
 • Země se podle odhadů skládá nejvíce z železa (34% podíl), kyslíku (28%), křemíku (17%) a hořčíku (15,9%)
 • Tloušťka zemské kůry se pohybuje mezi 5 až 70 km, nejtenčí je pod oceány.
 • 70,8% zemského povrchu je pokryto oceány, souš tedy zabírá méně než třetinu povrchu.
 • Planeta země má v současné době 7 kontinentů, všechny vznikly z jednoho superkontinentu nazvaného Pangea.
 • V historii života na Zemi se mnohokrát měnilo klima. Poslední doba ledová skončila asi před 10 000 lety.
 • Rychlost oběhu země kolem Slunce je zhruba 30 km za sekundu.
 • Měsíc oběhne zemi jednou za zhruba 27 dní.
 • Vdálenost Země - Měsíc je 384 403 km (tzv. střední vzdálenost)
 • Silné zemětřesení v Japonsku v roce 2011 vychýlilo zemskou osu asi o 16 cm.
 • Střídání ročních období nastává z důvodu sklonění rotační osy Země o 23,5°. Tím se mění vzdálenost od Slunce a množství světla a tepla, které dopadá na jednu či druhou polokouli.
 • Měsíc prý vznikl krátce po vzniku Země, obíhá tedy Zemi přes 4 miliardy let.
 • Měsíc je pravděpodobně uvnitř také teplý, neprodukuje ale tolik tepla jako Země.
 • Měsíc se od planety Země vzdaluje o cca 4 cm ročně.

Zprávy o Zemi

 • 2016/04: Strhující záběry průletu nad Zemí (odkaz)
 • 2016/03: Česko je královstvím minerálních vod (odkaz)
 • 2016/03: Nebe nad Pacifikem potemnělo, nastalo zatmění Slunce (odkaz)
 • 2016/03: Asteroid minul Zemi. Šlo o velmi blízký průlet (odkaz)
 • 2016/03: Pohled do nitra země v jedné z největších říčních jeskyní (odkaz)
 • 2016/03: Radioteleskop zachytil opakující se signál z vesmíru (odkaz)
 • 2016/03: Z kosmu se vrátili kosmonauti téměř po roce (odkaz)
 • 2016/01: Srážka satelitu s kosmickým smetím může rozpoutat válku (odkaz)
 • 2016/01: Loňský rok byl celosvětově nejteplejší (odkaz)
 • 2016/01: První stupeň rakety Falcon 9 se při návratu poškodil (odkaz)
 • 2016/01: Zemi spíš zničí sopka než asteroid (odkaz)

Co dalšího o Zemi?

Můžete se podívat např. na historická období naší Země od Starohor až po Novověk, z politického uspořádání pak Státy a jejich kontinenty nebo jejich hlavní města. Zajímá Vás, které státy mají nejvíce obyvatel?

Kam dál v Astronomii

Sluneční soustava
Sluneční soustava
Trpasličí planeta Pluto
Pluto
Planeta Merkur
Merkur
Planeta Venuše
Venuše
Planeta Země
Země
Planeta Mars
Mars
Planeta Jupiter
Jupiter
Planeta Saturn
Saturn
Planeta Uran
Uran
Planeta Neptun
Neptun


Zdroj: Wikipedia.org, 2014

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.