Historická období naší planety Země

Prahory, starohory, prvohory, ... pravěk, starověk, středověk

Přehled různých dob a jejich trvání od prahor až po moderní dobu. Jelikož se údaje na různých zdrojích trochu liší, berte je jako orientační. Ostatně kdo by to potřeboval na den přesně :-)

Název dobyČasové obdobíZajímavosti
Prahory
(Archaicum)
4 mld. př.n.l. -> 2,6 mld. př.n.l.zemská kůra tenká a horká, vznik atmosféry, vznik života (asi 3,5 mld let př.n.l.)
Starohory
(Proterozoicum)
2,6 mld. př.n.l. -> 560 mil př.n.l.prakontinent Pangea, praoceán Panthalasa, na konci starohor vznik řas, prvoků, hub, kroužkovců, láčkovců, členovců
Prvohory
(Paleozoicum)
560 mil př.n.l. -> 230 mil př.n.l.Kambrium, Ordovik, Solur, Devon, Karbon, Perm. Pangea se rozpadá na severní Lauroasii a jižní Gondwanu, vzniká základ středozemního moře, na konci etapy ochlazení vede k vyhynutí trilobitů
Druhohory
(Mezozoicum)
230 mil př.n.l. -> 65 mil př.n.l.Trias, Jura, Křída. Vznik Atlantiku a Pacifiku, éra plazů, dinosauři, ichtyosauři, ptakoještěři, ochlazení - vymírání dinosaurů
Třetihory
(Tercier)
65 mil př.n.l. -> 3 mil př.n.l.Paleogén, Neogén. Vznik hnědého uhlí, vulkanická činnost, rozvoj hmyzu, ptáků, savců
Čtvrtohory (Antropozoicum)3 mil př.n.l. -> dodnesPleistocén, Holocén. Vznik a postupný vývoj člověka, střídání dob ledových a meziledových.
Pravěk3 mil. př.n.l. -> 4000 př.n.l.Doba kamenná, bronzová, železná. postupný vývoj člověka
Starověk4000 př.n.l. -> 476 n.l.vývoj nejstarších států, Řecko, Řím
dle nových poznatků je ještě starší civilizací Slovanská, jeji historie se začala psát 8000 let před Kristem
Středověk476 n.l. -> 1492 n.l.vznik nových států v Evropě
Novověk1492 -> konec 19. st.za začátek se považuje objevení Ameriky (Kryštof Kolumbus) či vynalezení knihtisku
Moderní doba20. a 21. stoletínejsmutnější je, že za tak krátké období v porovnání s předchozími už člověk stihl zařídit dvě světové války a zlikvidovat většinu cenných přírodních zdrojů.


Nejdůležitější historické události od vzniku vesmíru až po civilizaci

Časové obdobíDůležitá událost v našich dějinách
asi před 15 miliardami letvznik vesmíru dle teorie Velkého třesku
asi před 5 miliardami letvznik sluneční soustavy
asi před 4,6 miliardami letvznik naší planety Země
asi před 3,9 miliardami letvznik života na Zemi
asi před 2,1 miliardami letvznik mnohobuněčných organismů
asi před 542 milióny letKambrická exploze, rozvoj života
asi před 530 milióny letvznik strunatců
asi před 375 milióny letvznik suchozemských čtvernožců
asi před 330 milióny letvznik plazů
asi před 251 milióny letkonec prvohor, největší masové vymírání všech dob
asi před 235 milióny letvznik dinosaurů a krokodýlů
asi před 225 milióny letvznik savců
asi před 150 milióny letvznik ptáků
asi před 75 milióny letprvní primitivní primáti
asi před 65,5 milióny letkonec druhohor, vymření dinosaurů, pterosaurů a ryboještěrů
asi před 60 milióny letvznik primitivních šelem
asi před 50 milióny letvznik kytovců
asi před 600 tis. letvznik druhu Homo sapiens (člověk rozumný)
asi před 60 tis. letvznik druhu Homo sapiens sapiens (člověk moudrý)
asi před 24 tis. letvymření člověka neandrtálského
asi před 12 tis. letykonec poslední doby ledové, počátek holocénu
asi před 11,4 tis. letypočátky primitivního zemědělství
kolem 3600 př.n.l.První rozvinuté civilizace
kolem 3300 př.n.l.Vznik písma, počátek starověku
753 př.n.l.Založení antického ŘímaZdroj: Unium.cz, Zshorakhk.cz 2015,

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.