Čistá mzda v roce 2024

Přehledně a srozumitelně uvedeno, co všechno se vám z hrubé mzdy odečítá. Dozvíte se také, kolik celkově stojíte vašeho zaměstnavatele (tzv. superhrubá mzda, která byla sice zrušena, ale zaměstnavatele tuto částku stejně stojíte :)). Jaké můžete využít slevy na dani z příjmu? Jak se všechny slevy počítají? Jak vysoké jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění?

Hlavní změny v roce 2024

Zaměstnanci odvádějí 0,6% hrubé mzdy na nemocenské pojištění. Sleva na dani za školkovné a za studenty byla zrušena. Sleva na manželku či manžela s nízkými ročními příjmy (68 000 Kč) je doplněna podmínkou, že se tato osoba stará o dítě do 3 let věku. Vyšší 23% sazba daně z příjmů se dotkne více lidí, místo původního čtyřnásobku průměrné měsíční mzdy se týká lidí, kteří přesáhnou trojnásobek. 23% daň se nicméně počítá z částky, která tuto hodnotu přesáhne. Neznamená to tedy, že bohatší lidé platí 23% daň z celé mzdy.

Kalkulačka čisté mzdy 2024

Zadejte pár základních údajů, a hned se vše dovíte ;-) Pokud si něčím nejste jisti, pod kalkulátorem najdete více informací.

Kalkulátor čisté mzdy 2024
  Hrubá mzda v Kč
  částka bez SP a ZP od zaměstnavatele
Slevy na dani z příjmu
  Sleva na poplatníka
  - 2 570 Kč měsíčně
  Sleva pro ZTP/P
  - 1 345 Kč měsíčně
  Sleva pro invalidu I. či II. stupně
  - 210 Kč měsíčně
  Sleva pro invalidu III. stupně
  - 420 Kč měsíčně
  Sleva pro držitele ZTP/P
  - 1 345 Kč měsíčně
  Počet vyživovaných dětí
  - 1 267 Kč měsíčně za první dítě
  - 1 860 Kč za druhé dítě
  - 2 320 Kč za třetí a další dítě
  může vzniknout daňový bonus
  z toho dětí se ZTP/P
  dvojnásobné daňové zvýhodnění
  Odpočet na manžela/manželku
  pokud pečuje o dítě do 3 let věku a jeho/její příjmy nepřesáhnou 68 000 Kč
  - 2 070 Kč měsíčně
  Manžel/manželka se ZTP/P?
  pak je sleva dvojnásobná
  - dalších 2 070 Kč měsíčně
Podrobné informace o slevách na dani z příjmu v roce 2024

Základní sleva na dani z příjmu pro každého poplatníka

 • Každý, kdo má zdanitelné příjmy, si může za rok odečíst z daní 30 840 Kč (měsíčně 2 570 Kč), a to i když byl příjem jen za část roku.
 • Uplatňuje se u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

Sleva na dani pro držitele průkazu ZTP/P

 • Osoby s průkazem ZTP/P mohou ročně z daní odečíst částku 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky.

Sleva na dani pro invaliditu I. a II. stupně

 • Osoby s přiznaným prvním či druhým stupněm invalidity si mohou ročně z daní odešíst částku 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky (přiznána invalidita).

Sleva na dani pro invaliditu III. stupně

 • Osoby s přiznaným třetím stupněm invalidity si mohou ročně z daní odešíst částku 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky (přiznána invalidita).

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

 • Na první dítě si poplatník může odečíst z daní 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně).
 • Na druhé dítě si poplatník může odečíst z daní 22 320 Kč ročně (1 860 Kč měsíčně).
 • Na třetí a každé další pak jde o částku 27 840 Kč ročně (2 320 Kč měsíčně).
 • Zvýhodnění pro každé dítě uplatňuje pouze jeden z rodičů. Dítě u něj musí žít ve společné domácnosti.
 • Rodič nežijící s dětmi ve společně hospodařící domácnosti (např. dítě je soudem svěřeno do péče jiné osoby) nemá na odpočet nárok.
 • Zvýhodnění může uplatnit i prarodič na vnuka, pokud žijí ve společné domácnosti a rodiče nemají dostatečné příjmy, aby toto zvýhodnění uplatnili oni.
 • Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě špatného zdravotního stavu.
 • Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, vzniká tzv. daňový bonus a stát naopak peníze vrací. Ovšem pouze v případě, že poplatník má roční příjmy ve výši alespoň 113 400 Kč (šestinásobek minimální mzdy, nepočítají se sem příjmy z kapitálu a pronájmu).
 • Vyvižované dítě s průkazem ZTP/P má dvojnásobné daňové zvýhodnění.
 • Máte-li více dětí, do formuláře je vhodné dítě se ZTP/P uvádět až jako poslední - je to výhodnější a zákon nepřikazuje vypisovat děti od nejstarších.

Odpočet daně za manžela/manželku s nízkými příjmy

 • Pokud příjmy partnera (manžela/manželky) nepřesáhnou 68 000 Kč a partner zároveň pečuje o dítě do 3 let věku, lze si odečíst i jeho základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč za rok.
 • Do příjmů se počítá hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání (neodečítají se náklady), z pronájmů, důchody, nemocenská, mateřská a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se mimo jiné nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky sociální peče a pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na různá připojištění a spoření, přeplatky na dani...
 • Manžel či manželka musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti.
 • Slevu lze uplatnit i částečně pouze za měsíce, kdy platilo manželství.
 • V případě uplatňování slevy na dani i za manžela/manželku, která má průkaz ZTP/P, je odečtená sleva na dani dvojnásobná, tedy ročně lze odečíst až 49 680 Kč


Detailně se na slevy na dani můžete podívat zde:www.dauc.cz - Slevy na daních z příjmu od 1.1.2024

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.