Čistá mzda 2020

Přehledně a srozumitelně uvedeno, co všechno se vám z hrubé mzdy odečítá. Kolik celkově stojíte vašeho zaměstnavatele neboli jaká je superhrubá mzda? Víte, že 15% daň z příjmu se platí právě z této superhrubé mzdy? Jaké můžete využít slevy na dani z příjmu? Jak se všechny slevy počítají? Jak vysoké jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění?

Kalkulačka čisté mzdy 2020

Zadejte pár základních údajů, a hned se vše dovíte ;-) Pokud si něčím nejste jisti, pod kalkulátorem najdete více informací.

Kalkulátor čisté mzdy 2019
  Hrubá mzda v Kč
  částka bez SP a ZP od zaměstnavatele
Slevy na dani z příjmu
  Sleva na poplatníka
  - 2 070 Kč měsíčně
  Sleva pro studenta
  - 335 Kč měsíčně
  Sleva pro ZTP/P
  - 1 345 Kč měsíčně
  Sleva pro invalidu I. či II. stupně
  - 210 Kč měsíčně
  Sleva pro invalidu III. stupně
  - 420 Kč měsíčně
  Počet vyživovaných dětí
  - 1 267 Kč měsíčně za první dítě
  - 1 617 Kč za druhé dítě
  - 2 017 Kč za třetí a další dítě
  může vzniknout daňový bonus
  z toho dětí se ZTP/P
  dvojnásobné daňové zvýhodnění
  Odpočet na manžela/manželku
  pokud příjmy druhého nepřesáhnou 68 000 Kč
  - 2 070 Kč měsíčně
  Manžel/manželka se ZTP/P?
  pak je sleva dvojnásobná
  - dalších 2 070 Kč měsíčně
  Odpočet na školkovné
  až do výše 13 350 Kč
Užitečné informace o slevách na dani z příjmu

Základní sleva na dani z příjmu pro každého poplatníka

 • Každý, kdo má zdanitelné příjmy, si může za rok odečíst z daní 24 840 Kč (měsíčně 2 070 Kč), a to i když byl příjem jen za část roku.
 • Uplatňuje se u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani (růžový papír).

Sleva na dani pro studenty

 • Student, i podnikající, do 26ti let věku si může odečíst z daní částku 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Potřebuje potvrzení o studiu.
 • Naposledy lze slevu na studenta uplatnit za měsíc, kdy student dosáhl 26 let (tedy v daném roce by byla sleva poměrově menší dle počtu měsíců).
 • Slevu lze uplatit i poté, co student v daném roce dostudoval a začal v něm zároveň pracovat. Započítá se sleva za měsíce studia před prací.

Sleva na dani pro držitele průkazu ZTP/P

 • Osoby s průkazem ZTP/P mohou ročně z daní odešíst částku 16 140 Kč (měsíčně 1 345 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky.

Sleva na dani pro invaliditu I. a II. stupně

 • Osoby s přiznaným prvním či druhým stupněm invalidity si mohou ročně z daní odešíst částku 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky (přiznána invalidita).

Sleva na dani pro invaliditu III. stupně

 • Osoby s přiznaným třetím stupněm invalidity si mohou ročně z daní odešíst částku 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč).
 • Sleva se počítá od měsíce, kdy už od prvního dne v něm byly splněny podmínky (přiznána invalidita).

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

 • Na první dítě si poplatník může odečíst z daní 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně).
 • Na druhé dítě si poplatník může odečíst z daní 19 404 Kč ročně (1 617 Kč měsíčně).
 • Na třetí a každé další pak jde o částku 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně).
 • Zvýhodnění pro každé dítě uplatňuje pouze jeden z rodičů. Dítě u něj musí žít ve společné domácnosti.
 • Rodič nežijící s dětmi ve společně hospodařící domácnosti (např. dítě je soudem svěřeno do péče jiné osoby) nemá na odpočet nárok.
 • Zvýhodnění může uplatnit i prarodič na vnuka, pokud žijí ve společné domácnosti a rodiče nemají dostatečné příjmy, aby toto zvýhodnění uplatnili oni.
 • Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě "soustavně připravuje na budoucí povolání" nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu či dlouhodobě špatného zdravotního stavu.
 • Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, vzniká tzv. daňový bonus a stát naopak peníze vrací. Ovšem pouze v případě, že poplatník má roční příjmy ve výši alespoň 80 100 Kč (a nepočítají se sem příjmy z kapitálu a pronájmu).
 • Vyvižované dítě s průkazem ZTP/P má dvojnásobné daňové zvýhodnění.
 • Máte-li více dětí, do formuláře je vhodné dítě se ZTP/P uvádět až jako poslední - je to výhodnější a zákon nepřikazuje vypisovat děti od nejstarších.

Odpočet daně za školkovné

 • Z daně z příjmu si rodič může odečíst částku až 13 350 Kč za umístění dítěte v předškolním zařízení.
 • Slevu si odečítá pouze jeden z rodičů, u kterého dítě žije ve společné domácnosti.
 • Uplatňují se prokazatelně vynaložené náklady na daný rok a to až ke konci v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně.
 • Sleva nesnižuje měsíční čistou mzdu a neuplatňuje se ani do tzv. daňového bonusu, pokud by daň vyšla záporná.

Odpočet daně za manžela/manželku s nízkými příjmy

 • Pokud příjmy partnera (manžela/manželky) nepřesáhnou 68 000 Kč, lze si odečíst i jeho základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč za rok.
 • Do příjmů se počítá hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání (neodečítají se náklady), z pronájmů, důchody, nemocenská, mateřská a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se mimo jiné nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky sociální peče a pomoci v hmotné nouzi, státní příspěvky na různá připojištění a spoření, přeplatky na dani...
 • Manžel či manželka musí žít s poplatníkem ve společné domácnosti.
 • Slevu lze uplatnit i částečně pouze za měsíce, kdy platilo manželství.
 • V případě uplatňování slevy na dani i za manžela/manželku, která má průkaz ZTP/P, je odečtená sleva na dani dvojnásobná, tedy ročně lze odečíst až 49 680 Kč

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.