Mateřská dovolená
(pěněžitá pomoc v mateřství, PPM, mateřský příspěvek)

uvedeno pro rok 2017

Tyto sociální dávky (dávky státní sociální podpory) se vyplácí po dobu mateřské dovolené, ta začíná 6 až 8 týdnů před porodem a skončit může nejdříve po 6 týdnech od porodu. Může trvat až 28 týdnů a její výši ovlivňuje předchozí mzda v zaměstnání.

Kdo má nárok?

 • Ten, kdo je v okamžiku nástupu na mateřskou nemocensky pojištěn a není zrovna na úřadu práce.
 • A zároveň musí mít placené nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou
 • Podnikatel má nárok, pokud si dobrovolně platil nemocenské pojištění nejméně 180 dní v období 1 roku (před nástupem na MD) a zároveň alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na MD.
 • Pokud pomínky nejsou splněny, dostane žadatel rovnou rodičovský příspěvek (který ale bude nižší) a nebo při kratším placením nemocenského pojištění (méně než 270) má nárok na PPM 7 týdnů před a 6 týdnu po porodu
 • Studentka, která není zaměstnaná, nemá nárok na PPM, po porodu bude mít nárok na rodičovský příspěvek ve 4 leté variantě.
 • Studentce, která už studium dokončila a nastupuje na MD ze zaměstnání, se doba studia započítává do požadované doby 270 dní placení nemocenského pojištění a má tedy nárok na PPM.

Kdy a jak dlouho?

 • Mateřská dovolená se zahájí 6 až 8 týdnů před termínem porodu (stanoví gynekolog)
 • Vyplácí se po dobu 28 týdnů (196 dní) od nástupu na mateřskou dovolenou (MD) - a nebo 37 týdnů (259 dní), porodí-li matka více dětí.
 • Porodí-li matka dříve, i tak se vyplácí celkem za 28 týdnů (resp 37 u více dětí)
 • Nastoupí-li matka na mateřskou později než 6 týdnů před porodem, bude se mateřská vyplácet až od doby porodu a po dobu 22 týdnů (37 u více dětí)
 • Narodí-li se matce mrtvé dítě, zkracuje se počet vyplácených týdnů na 14.
 • Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže být přerušena ani skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
 • Na mateřskou dovolenou může nastoupit i otec, a to od začátku 7. týdne po porodu dítěte. V pobírání PPM se mohou rodiče střídat (od 7 týdne po narození dítěte)

Je při pobírání mateřského příspěvku nějaké omezení?

 • Zaměstnanec na mateřské dovolené nesmí po tu dobu pracovat pro svého zaměstnavatele na stejné pracovní pozici (může ale vykonávat jinou práci)
 • Podnikatel nesmí po dobu mateřské v podnikání osobně pokračovat, (může třeba práci převést na manžela jako na spolupracující osobu a nebo přerušit živnost).

Jaká je výše příspěvku?

 • U lidí s předchozím měsíčním platem mezi 11 000 až 28 000 Kč dosahuje výše příspěvku v mateřství cca 68-70% měsíční hrubé mzdy (po dobu cca 6 a půl měsíců)
 • Maximální měsíční výše PPM je 34 620 Kč za měsíc (o cca 2000 více než v roce 2016), což by odpovídalo zhruba 81 000 Kč předchozímu měsíčnímu hrubému platu)
 • Minimální měsíční výše PPM je 7 620 Kč za měsíc (odpovídá zhruba 11 000 Kč předchozímu měsíčnímu hrubému platu). Vyjde-li nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7 620 Kč / měsíc
 • Výše příspěvku se ale počítá složitěji, a to z denního vyměřovacího základu, ze kterého se pak ještě vytvoří redukovaný denní výměřovací základ a z něj se pak vypočítá denní příspěvek v mateřství.
 • Denní vyměřovací základ (DVZ) zjistíme příjmem za uplynulých 12 měsíců děleno počet kalendářních dní v tomto období
 • Redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ) získáme tak, že z DVZ bereme určitou část, podle toho, jak je DVZ vysoký (částky se mění každým rokem)
  • z částky do 942 Kč se započítává 100%
  • z částky od 942 Kč do 1412 se započítává 60%
  • z částky od 1412 do 2824 se započítává 30%
  • z částky nad 2824 se už nezapočítává nic
 • Sečtením těchto tří hodnot vznikne RDVZ (redukovaný denní vyměřovací základ), vezmeme z něj 70% a máme tak denní příspěvek v mateřství.
 • Vynásobením 30 dostaneme měsíční příspěvek. Vynásobením 196 (nebo 259 u více dětí) dostaneme celkovou výši příspěvku
 • Příklad výpočtu:
  • Zaměstnankyně má více než rok hrubý měsíční plat 31 000 Kč a nastupuje na ND.
  • DVZ = 31000*12/365 = 1019 Kč, dále RDVZ = 942*100% + 77*60% = 942+46 = 988 Kč
  • Denní mateřský příspěvek = 988*70% = 693 Kč, měsíční příspěvek = 693*30 = 20 790 Kč.
 • Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.


Zdroje: Maminka.cz - Kalkulátor výpočtu mateřské dovolené pro rok 2016
Babyonline.cz - Vše o mateřské dovolené přehledně a podrobně
Mpsv.cz - Oficiální zdroje z MPSV


Finance

peníze, banky, platy, důchody

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)
Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.