Mateřská dovolená
(pěněžitá pomoc v mateřství, PPM, mateřský příspěvek)

uvedeno pro rok 2017

Tyto sociální dávky (dávky státní sociální podpory) se vyplácí po dobu mateřské dovolené, ta začíná 6 až 8 týdnů před porodem a skončit může nejdříve po 6 týdnech od porodu. Může trvat až 28 týdnů a její výši ovlivňuje předchozí mzda v zaměstnání.

Kdo má nárok?

 • Ten, kdo je v okamžiku nástupu na mateřskou nemocensky pojištěn a není zrovna na úřadu práce.
 • A zároveň musí mít placené nemocenské pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou
 • Podnikatel má nárok, pokud si dobrovolně platil nemocenské pojištění nejméně 180 dní v období 1 roku (před nástupem na MD) a zároveň alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na MD.
 • Pokud pomínky nejsou splněny, dostane žadatel rovnou rodičovský příspěvek (který ale bude nižší) a nebo při kratším placením nemocenského pojištění (méně než 270) má nárok na PPM 7 týdnů před a 6 týdnu po porodu
 • Studentka, která není zaměstnaná, nemá nárok na PPM, po porodu bude mít nárok na rodičovský příspěvek ve 4 leté variantě.
 • Studentce, která už studium dokončila a nastupuje na MD ze zaměstnání, se doba studia započítává do požadované doby 270 dní placení nemocenského pojištění a má tedy nárok na PPM.

Kdy a jak dlouho?

 • Mateřská dovolená se zahájí 6 až 8 týdnů před termínem porodu (stanoví gynekolog)
 • Vyplácí se po dobu 28 týdnů (196 dní) od nástupu na mateřskou dovolenou (MD) - a nebo 37 týdnů (259 dní), porodí-li matka více dětí.
 • Porodí-li matka dříve, i tak se vyplácí celkem za 28 týdnů (resp 37 u více dětí)
 • Nastoupí-li matka na mateřskou později než 6 týdnů před porodem, bude se mateřská vyplácet až od doby porodu a po dobu 22 týdnů (37 u více dětí)
 • Narodí-li se matce mrtvé dítě, zkracuje se počet vyplácených týdnů na 14.
 • Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže být přerušena ani skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
 • Na mateřskou dovolenou může nastoupit i otec, a to od začátku 7. týdne po porodu dítěte. V pobírání PPM se mohou rodiče střídat (od 7 týdne po narození dítěte)

Je při pobírání mateřského příspěvku nějaké omezení?

 • Zaměstnanec na mateřské dovolené nesmí po tu dobu pracovat pro svého zaměstnavatele na stejné pracovní pozici (může ale vykonávat jinou práci)
 • Podnikatel nesmí po dobu mateřské v podnikání osobně pokračovat, (může třeba práci převést na manžela jako na spolupracující osobu a nebo přerušit živnost).

Jaká je výše příspěvku?

 • U lidí s předchozím měsíčním platem mezi 11 000 až 28 000 Kč dosahuje výše příspěvku v mateřství cca 68-70% měsíční hrubé mzdy (po dobu cca 6 a půl měsíců)
 • Maximální měsíční výše PPM je 34 620 Kč za měsíc (o cca 2000 více než v roce 2016), což by odpovídalo zhruba 81 000 Kč předchozímu měsíčnímu hrubému platu)
 • Minimální měsíční výše PPM je 7 620 Kč za měsíc (odpovídá zhruba 11 000 Kč předchozímu měsíčnímu hrubému platu). Vyjde-li nižší, má rodič nárok na doplatek do výše RP, tedy do 7 620 Kč / měsíc
 • Výše příspěvku se ale počítá složitěji, a to z denního vyměřovacího základu, ze kterého se pak ještě vytvoří redukovaný denní výměřovací základ a z něj se pak vypočítá denní příspěvek v mateřství.
 • Denní vyměřovací základ (DVZ) zjistíme příjmem za uplynulých 12 měsíců děleno počet kalendářních dní v tomto období
 • Redukovaný denní vyměřovací základ (RDVZ) získáme tak, že z DVZ bereme určitou část, podle toho, jak je DVZ vysoký (částky se mění každým rokem)
  • z částky do 942 Kč se započítává 100%
  • z částky od 942 Kč do 1412 se započítává 60%
  • z částky od 1412 do 2824 se započítává 30%
  • z částky nad 2824 se už nezapočítává nic
 • Sečtením těchto tří hodnot vznikne RDVZ (redukovaný denní vyměřovací základ), vezmeme z něj 70% a máme tak denní příspěvek v mateřství.
 • Vynásobením 30 dostaneme měsíční příspěvek. Vynásobením 196 (nebo 259 u více dětí) dostaneme celkovou výši příspěvku
 • Příklad výpočtu:
  • Zaměstnankyně má více než rok hrubý měsíční plat 31 000 Kč a nastupuje na ND.
  • DVZ = 31000*12/365 = 1019 Kč, dále RDVZ = 942*100% + 77*60% = 942+46 = 988 Kč
  • Denní mateřský příspěvek = 988*70% = 693 Kč, měsíční příspěvek = 693*30 = 20 790 Kč.
 • Vznikne-li zaměstnankyni, v době trvání pracovního poměru, nárok na další PPM (do 4 let od první PPM), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, upravený podle právě platných zákonů.


Zdroje: Maminka.cz - Kalkulátor výpočtu mateřské dovolené pro rok 2016
Babyonline.cz - Vše o mateřské dovolené přehledně a podrobně
Mpsv.cz - Oficiální zdroje z MPSV


Finance

peníze, banky, platy, důchody

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.