Slovní druhy

Slovní druhlatinskyvýznampříklady
1Podstatné jménosubstantivumnázvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějůTomáš, pes, stůl, laskavost, déšť
2Přídavné jménoadjektivumvlastnosti nebo vztahy podstatných jmenmoudrý, chytřejší, nejblbější
3Zájmenopronomenzastupuje podstatná jména nebo na ně ukazujejá, můj, svůj, ten, takový, tentýž, kdo, který, někdo, kdokoliv, cosi, nic, se
4Číslovkanumeralevyjadřuje počet, pořadí, násobenost, díl celku, …tři, čtvrtka, mnoho, první, dvoje, dvojnásobný, pětkrát
5Slovesoverbumvyjadřuje činnost, stav či změnu stavuzaslechl, přijít, chodit, být, nebýt, prší, jsem
6Příslovceadverbiumvyjadřují bližší okolnosti dějů, vlastnostívzpřímeně, smutno, málo, často, nahoru, naproti, ráno, zde, kudy, proč
7Předložkapraepositiopojí se s podstatnými jmény, zájmeny nebo číslovkamis, z, na, od, pod, u, díky (někomu), kolem (něčeho)
8Spojkaconjunctiospojuje větné členy nebo větya, i, ani, ale, však, jenže, nebo, vždyť, neboť, a proto, tudíž
9Částicepartikuleuvozují věty, vyjadřují zvolání, přání, rozkaz…ať, kéž, asi, snad, prý, zdalipak, ano, ne, nikoli, samozřejmě, bohužel, každopádně
10Citoslovceinterjekcevyjadřují nálady, city, hlasy, zvukyau, ach, grr, fuj, ó, hej, haló, prásk, haf, vrků, hup, šup

Podstatná jména

Hromadná - značí skupinu stejných věcí a mají jednotné číslo (listí, křoví, loďstvo, námořnictvo)
Pomnožná - značí jeden kus, ale i více kusů, přičemž mají množné číslo (kamna, housle, kalhoty)
Látková - značí látku bez ohledu na její množství a mají jednotné číslo, nemůžeme u nich lehce určit počet. Pokud použijeme množné číslo, mění se jejich význam (voda, písek, mouka, uhlí)

Přídavná jména

Pozitiv - základní (Petr je chytrý)
Komparativ - porovnává (Petr je chytřejší než Pavel)
Superlativ - vymezuje (Petr je nejchytřejší na světě)

Zájmena

Osobní - (já, ty, on, se, ...)
Přivlastňovací - (můj, tvůj, jeho, svůj, ...)
Ukazovací - (ten, onen, takový, tentýž, sám, ...)
Tázací - (kdo, co, čí, ...)
Vztažná - (kdo, kdož, který, jenž, …)
Neurčitá - (někdo, některý, leckdo, kdokoliv, cosi, všechen, každý, …)
Záporná - (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, …)

Číslovky

Neurčité - obecný počet (několik, málo, moc)
Určitě - přesný počet (dva, pětkrát, polovina)
Základní - počet, čísla (tři, polovina, mnoho)
Řadové - pořadí (první, potřetí, poslední)
Souborové - počet věcí (dvoje fusekle)
Druhové - počet druhů (trojí lid, doktor obojího práva)
Násobné - násobek čísla (třikrát, pětinásobný, mnohokrát)

Slovesa

Činný rod - aktivum (vybral jsem)
Trpný rod - pasivum (jsem vybrán)
Dokonavý vid - ukončený děj (napsal jsem)
Nedokonavý vid - probíhající děj (píšu)

Příslovce

Pozitiv - první stupeň (jemně, krásně)
Komparativ - druhý stupeň (jemněji, krásněji)
Superlativ - třetí stupeň (nejjemněji, nejkrásněji)
Příslovce času (ráno, večer, teď)
Příslovce místa (nahoru, shora, tady, sem)
Příslovce způsobu (špatně, dobře, rychle)
Příslovce příčiny / důvodu (úmyslně, náhodou, proto)
Příslovce míry (hodně, mnoho, velmi, dost)

Předložky

Vlastní - primární či původní (na, v, do, z, k, u)
Nevlastní - sekundární či nepůvodní (kolem, díky, kvůli) - mohou být ale i jiným slovním druhem

Spojky

Slučovací (a, i, ani, nebo, či)
Odporovací (ale, avšak, leč, nýbrž, jenže)
Stupňovací (i, ba, ba i, dokonce)
Vylučovací (nebo, anebo, buď - nebo)
Vysvětlovací (totiž, vždyť)
Příčinná (neboť, jelikož)
Důsledková (proto, a proto, a tak, tudíž, a tedy)

Částice

Vlastní - nemohou být jiným slovním druhem (ať, kéž, ano, ne)
Nevlastní - podle významu ve větě mohou být jiným slovním druhem (jistě, asi, prý, že)
Je těžké částice odlišit od příslovce či spojky, ale částice skoro vždy bývají na začátku věty či souvětí.Zdroj: Wikipedia, Slovnidruhy.cz, Diktatorek.cz 2016Český jazyk

čeština, mluvnice, gramatika

NEJNOVĚJŠÍ
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR

ASTRONOMIE
Sluneční soustava
Planeta Merkur
Planeta Venuše
Planeta Země
Zemské sféry, obaly
Planeta Mars
Planeta Jupiter
Planeta Saturn
Planeta Uran
Planeta Neptun
Trpasličí planeta Pluto

ČESKÝ JAZYK
Pády podstatných jmen
Vzory podstatných jmen
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Pravidla psaní mě/mně
Pravidla psaní my/mi
Prav. bychom/ bysme /by jsme
Velká a malá písmena
Podobná slova, význam
Názvy barev česky, anglicky

DĚJEPIS
Historická období naší Země
Latinské fráze
Římské číslice
Řecká abeceda
Ruská abeceda, azbuka

EKOLOGIE
Doba rozkladu odpadků
Značení tříděného odpadu
Značení vajec, typy chovů
Kam patří různé obaly

FINANCE
Kalkulačka čisté mzdy
Pěněžitá pomoc v mateřství
Rodičovský příspěvek
Přídavek na dítě
Porodné
České bankovky a mince
Inflace v ČR
Kódy bank v ČR
SWIFT kódy bank v ČR
Průměrná mzda v krajích ČR
Nezaměstnanost v krajích ČR
Aktuální kurzy měn
Měny států
Minimální mzda roční vývoj
Průměrná mzda roční vývoj
Průměrné důchody roční vývoj
Průměrné platy dle profese
Průměrná mzda dle profese
Mzda dle pohlaví, věku a vzdělání
Struktura platů zaměstnanců
Nejvýhodnější spořící účty

FYZIKA
Teplota a barva světla
Základní fyzikální jednotky
Odvozené fyzikální jednotky
Hlučnost a příklady hluku v dB
Jak to funguje - animace

GAMING
Minecraft - výroba věcí
Minecraft - vesničani a vybavení

CHEMIE
Bod tání kovů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Nejčastější operační systém
Nejčastější rozlišení obrazovky
Rozlišení obrazovky (názvy)
Rozměry CD obalu
Rozměry obálek
Rozměry papíru
Rozměry reklamních bannerů
Rozteč bodů dle úhlopříčky
Speciální znaky - jak se píší
Přehlasovaná písmena
Jak napsat ó
Televizní standardy
Tabulka barev pro web
Zkratky v IT
Vnitřní a vnější IP adresa
Národní domény států

KOMUNIKACE
Česká hláskovací abeceda
Mezinár. telefonní předvolby
Mezinár. hláskovací abeceda
Morseova abeceda, morseovka
Předvolby mobilních operátorů
Předplacenka Bleskmobil
Předplacenka Kaktus
Předplacenka Mobil.cz
Předplacenka Oskarta
Předplacenka Sazka mobil
Předplacenka Tesco mobile

MATEMATIKA
Násobné a dílčí jednotky
Číselné množiny, obory
Procenta, procentní body
Malá násobilka
Převody jednotek
Pravidla dělitelnosti čísel
Trojúhelník
Čtverec
Obdélník
Rovnoběžník, kosodélník
Kosočtverec
Lichoběžník
Kružnice a kruh
Pětiúhelník, pentagon
Šestiúhelník, hexagon
Vzorečky rovinných útvarů
Krychle, kostka
Kvádr
Válec
Kužel
Koule

SPOLEČNOST
Znamení zvěrokruhu, horoskop
Vítězové Česko Slov. má talent
Vítězové Superstar v ČR
Vítězové Talentmania v ČR
Vítězové Hlas Česko Sloven.
Vítězové Vyvolení a Big Brother
Vítězové Zlatého a Českého slavíka

PŘÍRODOPIS
Druhy stromů v lesích ČR
Síla a rychlost větru
Tvrdost nerostů, Mohsova stupnice
Zemětřesení, Richterova škála

RODINNÁ VÝCHOVA
Nejčastější jména v ČR
Nejčastější příjmení v ČR
Počet narozených dětí ročně
Počet narozených dětí mimo manželství
Počet narozených dvojčat, trojčat, čtyřčat
Průměrný věk matky prvorodičky

STÁTNÍ SVÁTKY A VOLNO
Prázdniny a volno v ČR
Prázdniny na Slovensku
Prázdniny v Polsku
Státní svátky v ČR
Státní svátky na Slovensku
Státní svátky v Polsku
Státní svátky v Německu
Státní svátky v Maďarsku
Státní svátky v Rakousku
Státní svátky v Chorvatsku
Státní svátky v Itálii
Státní svátky ve Francii
Státní svátky ve Španělsku
Státní svátky ve Velké Británii
Státní svátky v Belgii
Státní svátky v Nizozemí
Státní svátky ve Švýcarsku
Státní svátky ve Švédsku
Státní svátky ve Finsku
Státní svátky v Rusku
Státní svátky v Egyptě
Státní svátky v Řecku
Státní svátky v Kanadě
Státní svátky v USA
Státní svátky v Číně

TĚLESNÁ VÝCHOVA, SPORT
Kde se konaly LOH
Kde se konaly ZOH
Česká fotbalová liga - vítězové
ME ve fotbale - tabulka vítězů
ME ve fotbale - loga turnajů
MS ve fotbale - tabulka vítězů
MS ve hokeji - tabulka vítězů
Liga mistrů UEFA - vítězové
Formule 1 - F1 - tabulka vítězů
Systém vlajek závodů F1
Rozměry fotbalového hřiště
Rozměry pingpongového stolu

VLASTIVĚDA
České tituly
Jmeniny, kdo má svátek
Jmeniny, kdy má svátek
Počet obyvatel v krajích ČR
Počet obyvatel v obcích ČR
Průměrný věk mužů a žen v obcích ČR
Kdy začne jaro, léto, podzim...
Letní a zimní čas
Prezidenti ČR a Československa
Prezidenti USA
PSČ měst a obcí v ČR
PSČ Praha
RZ a SPZ vozidel v ČR
Věková struktura obyvatel ČR
Vzdělání obyvatel ČR
Východ a západ slunce

ZDRAVOVĚDA
Kódy zdravotních pojišťoven
Lékařská oddělení, pracoviště
Proužky na zubních pastách
Kdy rostou člověku zuby
Prospěšné pokojové rostliny
Škodlivá éčka v potravinách
Nebezpečná barviva, popis
Výška a váha dítěte dle věku
Stupně mentální retardace
Povinná výbava autolékárniček

ZEMĚPIS
Hlavní města států
Kontinenty států
Státy v Africe
Státy v Asii
Státy v Austrálii a Oceánii
Státy v Evropě
Státy v Severní a Jižní Americe
Státy USA
Počet obyvatel států
Státy Evropské unie
Státy a schengenský prostor
Státy v NATO
Online mapa České republiky
Online mapa Slovenska
Online mapa Německa
Online mapa Evropy
Mezinárodní značky aut
EČV SPZ vozidel na Slovensku
Světový čas a pásma států

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.