Obdélník

Mnohoúhelník se čtyřmi vrcholy, jehož protější strany jsou vždy stejně dlouhé a rovnoběžné. Všechny vnitřní úhly jsou pravé. Za zvláštní typ obdélníku lze považovat i čtverec (rovnostranný obdélník).

Obdélník. Zdroj: Wikipedia.org Značení obdélníku. Zdroj: vypocitejto.cz

Značení obdélníku

A,B,C,D vrcholy obdélníku (je-li nutné značit)
a,b strany obdélníku (protější strany stejně dlouhé a rovnoběžné)
u úhlopříčky obdélníku (v jejich průsečíku je střed kružnice opsané)
S obsah obdélníku (a*b)
o obvod obdélníku (součet všech stran, tedy 2*a+2*b)

Vlastnosti obdélníku

  • Protilehlé strany jsou rovnoběžné a stejně dlouhé.
  • Všechny vnitřní úhly obdélníku jsou pravoúhlé.
  • Úhlopříčky obdélníku jsou stejně dlouhé, jejich průsečík je středem kružnice opsané a je podle tohoto průsečíku i středově souměrný.
  • Obdélník nemá kružnici vepsanou (kromě případu čtverce).

Obsah (plocha), obvod a další vzorce pro obdélník

obvod o = 2*a + 2*b

obsah S = a*b

úhlopříčka u = √(a2+b2) ... (s využitím Pythagorovy věty)

poloměr kružnice opsané r = u/2Zdroj: Wikipedia.org, Vypocitejto.cz 2014

Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.